РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за възлагане на обществени поръчки в РЗИ - ПЛОВДИВ, утвърдени със Заповед № 370/08.04.16г. на Директора на РЗИ – Пловдив. 04.05.2016 13:34:09ДА04.05.2016 13:35:16
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържането на профила на купувача в РЗИ - ПЛОВДИВ, утвърдени със Заповед № 370/08.04.16г. на Директора на РЗИ – Пловдив. 04.05.2016 13:34:09ДА04.05.2016 13:35:19