РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧВътрешни правила по ЗОП20.02.2015 16:27:25ДА20.02.2015 16:34:47
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧЗаповед за утвърждаване на вътрешни правила по ЗОП;20.02.2015 16:29:22ДА20.02.2015 16:34:44
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧДокладна записка ЗОП20.02.2015 16:30:21ДА20.02.2015 16:34:40
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧДосие ЗОП20.02.2015 16:30:50ДА20.02.2015 16:34:37
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧКонтролен лист ЗОП20.02.2015 16:31:38ДА20.02.2015 16:34:34
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 7 И 8 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА / ПО ЧЛ. 33, АЛ. 4 ОТ ЗОП/20.02.2015 16:32:41ДА20.02.2015 16:34:30
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧКОНТРОЛНА КАРТА20.02.2015 16:33:31ДА20.02.2015 16:34:25
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧЗаявка ЗОП20.02.2015 16:34:09ДА20.02.2015 16:34:17