гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
Столична община - район "Студентски"Вътрешни правила за реда и отговорностите при планиране и провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки в СО - район „Студентски”28.05.2015 14:57:39ДА28.05.2015 14:57:43
Столична община - район "Студентски"Вътрешни правила за реда и отговорностите при планиране и провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки в СО - район „Студентски” 29.05.2015 10:13:11ДА29.05.2015 10:13:18