1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120160056Община БеленеПокана и спецификации за Пазарно проучване по проект: „Рехабилитация на съществуващото улично осветление и специализирано управление на територията на община Белене “ - в архивиран '.RAR' файл, съдържащ .pdf електронни д[...]2016-09-26 19:33:13ДА2016-09-26 19:33:28
0000120160057Община БеленеОтносно пазарни консултации за: "Рехабилитация на съществуващото улично осветление и специализирано управление на територията на община Белене“: С цел спазване на 5 дневния срок съгласно чл.29, ал.16 от Наредба 12 на МЗХ[...]2016-10-01 13:38:17ДА2016-10-01 13:38:24
0000120160059Община БеленеПолучена индикативна оферта от "АВС Инженеринг-Н" ООД, гр. Ямбол по пазарни консултации за: "Рехабилитация на съществуващото улично осветление и специализирано управление на територията на община Белене“2016-10-04 17:01:07ДА2016-10-04 17:02:03
0000120160059Община БеленеПолучена индикативна оферта от "Оптексим" АД, гр. София по пазарни консултации за: "Рехабилитация на съществуващото улично осветление и специализирано управление на територията на община Белене“2016-10-04 17:06:56ДА2016-10-04 17:07:21
0000120160060Община БеленеПолучена индикативна оферта от "Тони Димитров" ООД, гр. Перник по пазарни консултации за: "Рехабилитация на съществуващото улично осветление и специализирано управление на територията на община Белене“2016-10-04 17:09:36ДА2016-10-04 17:09:42
0000120170067Община БеленеЗапитване за пазарно проучване по реда на чл. 44 от ЗОП и чл.29, ал.1 от ППЗОП за „Канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общинскит път PVN 1005 и PVN 2002”, във връзка с кандидатстване на [...]2017-02-27 22:00:51ДА2017-02-27 22:01:07
0000120170068Община БеленеТехнически спецификации и КС-та за пазарно проучване по реда на чл. 44 от ЗОП и чл.29, ал.1 от ППЗОП за „Канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общинскит път PVN 1005 и PVN 2002”2017-02-27 22:00:51ДА2017-02-27 22:01:03
0000120170072Община БеленеРешение за определяне стойността на референтен разход за СМР за „Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общинскит път PVN 1005 и PVN 2002” 2017-07-06 15:09:20ДА2017-07-06 15:09:48
0000120170073Община БеленеПолучена индикативна оферта от „Стройнорм” ЕООД, гр. София по пазарни консултации за: „Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общинскит път PVN 1005 и PVN 2002”.2017-07-06 15:09:20ДА2017-07-06 15:09:51
0000120170074Община БеленеПолучена индикативна оферта от „Хидроинженеринг-1” ЕООД, гр. София по пазарни консултации за: „Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общинскит път PVN 1005 и PVN 2002[...]2017-07-06 15:09:20ДА2017-07-06 15:09:54
0000120170075Община БеленеПолучена индикативна оферта от „Копекс и Ко” ЕООД, гр. София по пазарни консултации за: „Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общински път PVN 1005 и PVN 2002”.2017-07-06 15:09:20ДА2017-07-06 15:09:44
0000120180089Община БеленеЗапитване-покана за пазарни консултации за проект: „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене“.2018-07-03 20:02:33ДА2018-07-03 20:02:42
0000120180090Община БеленеПриложения в .RAR (линк): https://goo.gl/bR7Pe4 към покана за пазарни консултации за проект: „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене“2018-07-03 20:02:33ДА2018-07-03 20:02:45
0000120180091Община БеленеЗапитване-покана за пазарни консултации за проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ - Гр. Белене“.2018-07-04 18:00:29ДА2018-07-04 18:00:37
0000120180092Община БеленеПриложения в .RAR за проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ - Гр. Белене“ - техническа спецификация и КС.2018-07-04 18:00:29ДА2018-07-04 18:00:38
0000120180093Община БеленеРешение за определяне стойността на референтен разход за СМР за „Изграждане на част от Крайдунавски парк "Белене”2018-07-13 14:19:28ДА2018-07-13 14:21:17
0000120180094Община БеленеПолучена индикативна оферта от „Фармвил” ЕАД, гр. София по пазарни консултации за: „Изграждане на част от Крайдунавски парк "Белене”.2018-07-13 14:34:30ДА2018-07-13 14:34:34
0000120180095Община БеленеПолучена индикативна оферта от „Гарантстрой” ЕАД, гр. София по пазарни консултации за: „Изграждане на част от Крайдунавски парк "Белене”.2018-07-13 14:34:30ДА2018-07-13 14:34:35
0000120180096Община БеленеПолучена индикативна оферта от „ЕИВ” ЕООД, гр. София по пазарни консултации за: „Изграждане на част от Крайдунавски парк "Белене”.2018-07-13 14:34:30ДА2018-07-13 14:34:36
0000120180097Община БеленеРешение за определяне стойността на референтен разход за СМР за „Изграждане на многофункционално игрище в СУ Димчо Дебелянов-гр.Белене"2018-07-13 15:15:35ДА2018-07-13 15:17:14
0000120180098Община БеленеПолучена индикативна оферта от „Стройнорм” ЕООД, гр. София по пазарни консултации за: „Изграждане на многофункционално игрище в СУ Димчо Дебелянов-гр.Белене".2018-07-13 15:48:28ДА2018-07-13 15:49:41
0000120180099Община БеленеПолучена индикативна оферта от „Хидроинженеринг-1” ЕООД, гр. София по пазарни консултации за: „Изграждане на многофункционално игрище в СУ Димчо Дебелянов-гр.Белене".2018-07-13 15:48:28ДА2018-07-13 15:49:42
0000120180100Община БеленеПолучена индикативна оферта от „София констръкшън системс къмпани” ЕООД, гр. София по пазарни консултации за: „Изграждане на многофункционално игрище в СУ Димчо Дебелянов-гр.Белене".2018-07-13 15:48:28ДА2018-07-13 15:49:42
0000120190113Община БеленеСъобщение за набиране на индикативни ценови оферти за СМР на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Белене“2019-04-02 16:21:45ДА2019-04-02 16:21:57
0000120190114Община БеленеКС(.xls) и Проект на Техническа спецификация: „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Белене“2019-04-02 16:21:45ДА2019-04-02 16:22:08