Народно читалище храм-паметник "Христо Ботев-1879"

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120180001Народно читалище храм-паметник "Христо Ботев-1879"Във връзка с кандидатстване с проект „Оборудване и обзавеждане на НЧ „Храм паметник Христо Ботев 1879”“ по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по [...]2018-02-06 11:34:27ДА2018-02-06 11:34:39
0000120180003Народно читалище храм-паметник "Христо Ботев-1879"Резултат от проведени пазарни консултации за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване с проект „Оборудване и обзавеждане на НЧ „Храм паметник Христо Ботев 1879”“ по подмярка 7.2. „Подкрепа за и[...]2018-02-06 11:37:39ДА2018-02-06 11:37:58
0000120180003Народно читалище храм-паметник "Христо Ботев-1879"Във връзка с кандидатстване с проект „Оборудване и обзавеждане на НЧ „Храм паметник Христо Ботев 1879”“ по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по [...]2018-02-06 11:39:08ДА2018-02-06 11:39:20
0000120180004Народно читалище храм-паметник "Христо Ботев-1879"Резултат от проведени пазарни консултации за доставка на обзавеждане и оборудване във връзка с кандидатстване с проект „Оборудване и обзавеждане на НЧ „Храм паметник Христо Ботев 1879”“ по подмярка 7.2. „Подкрепа за и[...]2018-02-06 11:41:29ДА2018-02-06 11:41:31