РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

id Вид документОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120170010ДРУГОПриложение към покана: Образец на ценово предложение, декларация, проектодоговор. 2017-06-14 15:53:00ДА2017-06-14 15:55:27
0000120170011ДРУГОПриложение към покана: Образец на ценово предложение, декларация, проектодоговор. 2017-06-14 15:53:00ДА2017-06-14 15:55:30
0000120170012протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборкъм вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение СПОР - 48/30.12.2016г.2017-07-11 11:55:37ДА2017-07-11 11:56:41
0000120170013протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборкъм вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение СПОР - 48/30.12.2016г.2017-07-14 10:35:33ДА2017-07-14 10:35:41
0000120170014решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборДоклад на комисия2017-07-25 15:02:06ДА2017-07-25 15:02:15
0000120170015решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за избор на изпълнител2017-07-25 15:02:06ДА2017-07-25 15:02:20
0000120170017ДРУГОДоговор2017-09-20 11:37:56ДА2017-09-20 11:38:04
0000120170017допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДоговор2017-09-20 11:37:56ДА2017-09-20 11:38:04