Дирекция за Национален Строителен контрол

id Вид документОписаниеПубликуванДата на публикуване timestampдокумент
0000120180012покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Дирекция за национален строителен контрол в гр. София.ДА01.11.2018 17:33:09
0000120180013покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Дирекция за национален строителен контрол в странатаДА01.11.2018 17:35:43
0000120180014покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен избор„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)“ДА02.11.2018 17:06:10
0000120180015покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен избор„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ДНСК“ДА02.11.2018 17:12:33
0000120180017ДРУГОсъобщение за отваряне на ценови оферти към публикувана процедура с id 0000120180012 в Профила на купувача.ДА22.11.2018 14:34:53
0000120180018ДРУГОсъобщение за отваряне на ценови оферти към публикувана процедура с id 0000120180013 в Профила на купувачаДА22.11.2018 14:34:59
0000120180019ДРУГОсъобщение за отваряне на ценови оферти към публикувана процедура с id 0000120180014 в Профила на купувачаДА22.11.2018 14:35:04
0000120180020ДРУГОсъобщение за отваряне на ценови оферти към публикувана процедура с id 0000120180015 в Профила на купувачаДА22.11.2018 14:35:11
0000120180022протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Дирекция за национален строителен контрол в странатаДА06.12.2018 15:09:14
0000120180022решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Дирекция за национален строителен контрол в странатаДА06.12.2018 15:09:15
0000120180022договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Дирекция за национален строителен контрол в странатаДА22.01.2019 11:58:55
0000120180022ДРУГОУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Дирекция за национален строителен контрол в странатаДА14.03.2019 15:59:17
0000120180023протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)“ДА06.12.2018 15:19:56
0000120180023решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен избор„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)“ДА06.12.2018 15:19:57
0000120180023договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)“ДА21.01.2019 13:36:57
0000120180023ДРУГО„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)“ДА14.03.2019 16:02:04
0000120180024протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ДНСК“ДА06.12.2018 15:37:51
0000120180024решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен избор„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ДНСК“ДА06.12.2018 15:41:19
0000120180024договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ДНСК“ДА21.01.2019 13:34:47
0000120180024ДРУГО„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ДНСК“ДА14.03.2019 16:00:34
0000120180025протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Дирекция за национален строителен контрол в гр. София.ДА06.12.2018 15:51:26
0000120180025решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Дирекция за национален строителен контрол в гр. София.ДА06.12.2018 15:51:27
0000120180025ДРУГОУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Дирекция за национален строителен контрол в гр. София.ДА22.01.2019 16:36:56
0000120180025договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Дирекция за национален строителен контрол в гр. София.ДА08.02.2019 10:58:02
0000120180025ДРУГОУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Дирекция за национален строителен контрол в гр. София.ДА14.03.2019 15:57:20