1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
id Вид документОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120180087документДоговор №08/04.06.2018 г. с Път Вод Проект ЕООД за об. позиция №2: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ и осъществяване на авторски надзор за обект: „Реконструкция на улица „Рила”.2018-06-18 15:04:59ДА18.06.2018 15:05:06