РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВОВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСЕМ “А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ17.03.2015 13:10:12ДА17.03.2015 13:10:44
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВООБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РДГ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО17.03.2015 14:17:53ДА17.03.2015 14:19:53
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВОВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РДГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО17.03.2015 14:16:43ДА17.03.2015 14:19:56
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВОВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА „ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА“17.03.2015 14:15:52ДА17.03.2015 14:19:59
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВОВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РДГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО17.03.2015 14:15:15ДА17.03.2015 14:20:02
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВОВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ17.03.2015 14:14:38ДА17.03.2015 14:20:05
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВОВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ17.03.2015 14:14:10ДА17.03.2015 14:20:08
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВОВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РДГ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО17.03.2015 14:13:30ДА17.03.2015 14:20:11