Дирекция за Национален Строителен контрол

id Вид документОписаниеПубликуванДата на публикуване timestampдокумент
0000120190026ДРУГОДоставка на копирна хартия за нуждите на Дирекция за национален строителен контролДА03.06.2019 16:39:53
0000120190026ДРУГОДоставка на копирна хартия за нуждите на Дирекция за национален строителен контролДА17.06.2019 14:14:12
0000120190026протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоставка на копирна хартия за нуждите на Дирекция за национален строителен контролДА20.06.2019 15:30:07
0000120190026решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборДоставка на копирна хартия за нуждите на Дирекция за национален строителен контролДА20.06.2019 15:30:12
0000120190026договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на копирна хартия за нуждите на Дирекция за национален строителен контролДА09.07.2019 11:34:20
0000120190027ДРУГОДоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА03.06.2019 16:51:39
0000120190027ДРУГОДоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА17.06.2019 14:15:36
0000120190027протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА20.06.2019 15:30:38
0000120190027решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборДоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА20.06.2019 15:30:43
0000120190027договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА16.09.2019 11:39:53
0000120190028ДРУГОДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА10.06.2019 13:43:54
0000120190028ДРУГОДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА25.06.2019 14:59:22
0000120190028протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА03.07.2019 17:00:36
0000120190028решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА03.07.2019 17:00:41
0000120190028договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА01.08.2019 11:49:06
0000120190029ДРУГОДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол ДА10.06.2019 13:44:02
0000120190029ДРУГОДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол ДА25.06.2019 14:59:37
0000120190029протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол ДА03.07.2019 17:00:12
0000120190029решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол ДА03.07.2019 17:00:17
0000120190029договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол ДА01.08.2019 11:57:01
0000120190030ДРУГОДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА10.06.2019 13:44:07
0000120190030ДРУГОДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА25.06.2019 14:59:46
0000120190030протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА03.07.2019 16:59:49
0000120190030решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА03.07.2019 16:59:54
0000120190030договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА01.08.2019 12:07:34