Дирекция за Национален Строителен контрол

id Вид документОписаниеПубликуванДата на публикуване timestampдокумент
0000120190031ДРУГОДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол. ДА10.06.2019 13:44:13
0000120190031ДРУГОДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол. ДА25.06.2019 14:59:59
0000120190031протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол. ДА03.07.2019 16:59:25
0000120190031решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол. ДА03.07.2019 16:59:31
0000120190031решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол. ДА01.08.2019 12:17:23
0000120190031договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол. ДА01.08.2019 12:18:57
0000120190032ДРУГОДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА10.06.2019 13:44:18
0000120190032ДРУГОДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА25.06.2019 15:00:29
0000120190032протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА03.07.2019 16:58:49
0000120190032решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА03.07.2019 16:58:55
0000120190032договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА01.08.2019 12:29:50
0000120190038покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на ДНСК в страната.ДА20.11.2019 09:57:53
0000120190038ДРУГОУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на ДНСК в страната.ДА03.12.2019 13:45:35
0000120190038протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на ДНСК в страната.ДА13.12.2019 13:53:24
0000120190038протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на ДНСК в страната.ДА13.12.2019 13:53:27
0000120190038решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на ДНСК в страната.ДА13.12.2019 13:53:30
0000120190038договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на ДНСК в страната.ДА24.01.2020 11:30:16
0000120190038ДРУГОУслуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на ДНСК в страната.ДА09.02.2021 14:49:49
0000120190038ДРУГОДоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА18.12.2019 17:17:12
0000120190038ДРУГОДоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА30.12.2019 17:19:31
0000120190038протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборДоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА06.01.2020 15:32:32
0000120190038протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборДоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА06.01.2020 15:32:37
0000120190038протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА06.01.2020 15:32:44
0000120190038решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборДоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА06.01.2020 15:32:49
0000120190038договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.ДА03.02.2020 10:22:31