СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ

Възложител: СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ
Име: Организиране на конференции и работилница по проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-Б
Описание: Описание на поръчката/ Описание на услугата: 1. Организиране на: • Двудневна конференция по втори работен пакет – през м. декември 2014 г. • Двудневна конференция по трети работен пакет – през м. март 2015 г. • Тридневна конференция по четвърти работен пакет – през м. юни 2015 г. • Тридневна работилница в Албена по пети работен пакет – през м. септември 2015 г. 2. Изисквания за организиране на събитията: 2.1. За конференциите: • Брой участници във всяка конференция – 30 души. • Наем на конферентна зала, оборудвана с озвучителна и презентационна техника, за тридесет души в Добричка област за 2 дни през м. декември 2014 г., 2 дни през март 2015 г. и за 3 дни през м. юни 2015 г. • Симултанен превод по време на провеждане на конференциите- 46 часа. • Превод за срещи, работилници, обучения, кръгли маси и семинари - 74 часа. • Изработване на 300 комплекта визуализационни материали: текстилна чанта, картонена папка, тефтер, листи за писане 10 бр., информационна брошура за проекта, анкетна карта, химикал, бадж с връзка; чаша; хартиена торба • Кетъринг за 7 дни за 30 души, участници в конференцията - обяд; вечеря; целодневен кетъринг пакет кафе, чай, вода, сладки- общо 630 единици. • Лектори и фасилитатори за всяка една от конференциите- общо 18 дни. • Изготвяне на списъци с данни и подписи на участниците в конференцията. • Подготвяне на баджове и регистрация на всички участници. 2.2. За работилницата в Албена: • Брой участници в работилницата – 30 души. • Наем на зала, оборудвана с озвучителна и презентационна техника, за тридесет души в Албена за 3 дни през м. септември 2015 г. • Изготвяне на 30 комплекта обучителни материали за конференцията. • Кетъринг за 3 дни за 30 души, участници в работилницата - обяд, вечеря, общо 180 единици. • Изготвяне на списъци с данни и подписи на участниците в работилницата. • Подготвяне на баджове и регистрация на всички участници.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 48699.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000900012014-11-26 16:49:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка2014-11-26 16:49:39
000012014000900022014-11-26 16:49:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка2014-11-26 16:49:39
000012014000900032014-12-12 13:04:22ДРУГОпротокол от 08.12.2014 от работата на комисията по публичната поканапротокол от 08.12.2014 2014-12-12 13:04:35
000012014000900052015-01-14 11:50:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №13 от 19.12.2014г. с изпълнител "Танчев и Ко" ООД2015-01-14 11:50:41
000012014000900062015-07-23 14:17:39Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация плащания по чл.22 б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-07-23 14:17:45
000012014000900072016-01-13 17:03:53Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за плащания по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2016-01-13 17:03:59