гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201800249053448 РСТ16-ДИ05-116/ 03.06.2016 г.Доставка на 1 (един) брой специализирано транспортно средство за превоз на хора с увреждания за нуждите на район „Студентски“ по проект BG05M9OP001-2.002-0133 „Нови възможности за независим живот в район „Студентски“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена67000.0034110000, 34114300BG4112016-06-03 09:21:352016-06-10 17:00:002016-06-03 15:59:3067000.00
00001201800249053193РСТ16-ДИ05-106/ 14.05.2016 г.Ремонт на алейно осветление в парк „Студентски“ (парк „Мир и дружба“)ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена83333.0031527200, 45316110BG4112016-05-13 16:08:062016-05-30 17:00:002016-05-14 14:00:1683333.00
00001201800249050548РСТ16-РД93-1/18.02.2016ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СО – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 30192000, 30199000, 22850000, 30197220, 22852000, 22852100BG4112016-02-18 14:03:012016-02-29 17:00:002016-02-18 17:07:5520000.00
000012016001090451941200-120/25.08.2015г.Ремонт на канавки, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално експлоатационно състояние на територията на СО - район „Студентски“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена 45000000 2015-08-25 13:05:502015-09-03 17:00:002015-08-25 16:26:1525000.00
000012016001090451931200-119/ 25.08.2015г.Ремонт на ограда на ОДЗ № 10 "Чебурашка", ж.к. "Младост 1" на територията на СО - район "Студентски"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена 45000000 2015-08-25 12:51:522015-09-03 17:00:002015-08-25 16:16:1733333.33
000012016001090443551200-100/ 29.07.2015г.Доставка и монтаж на фитнес уреди и изграждане на стрийт фитнес площадка на открито в парк „Студентски“, в район „Студентски“ – Столична общинаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 51121000, 45212140, 45212100 2015-07-29 16:06:192015-08-07 17:00:002015-07-29 18:01:2332800.00
0000120150006РД-09-03-9/13.07.2015Основен ремонт и реконструкция на четири детски площадки на територията на район „Студентски“ по 4 обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена 45236210, 37535200 2015-07-13 12:07:452015-08-10 17:00:002015-07-13 17:22:16271770.00
0000120150003РД-09-03-7/18.05.2015ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВУЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА - РАЗШИРЕНИЕ С ТРИ ГРУПИ И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДВОРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА ВИК И ОВИ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ОДЗ № 12 "ЛИЛИЯ"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена 45210000, 45300000 2015-05-18 14:40:312015-06-16 17:00:002015-05-19 12:17:291541600.00
000012015000301249-2015-0001РД-09-03-4/10.03.2015Изграждане на двуетажна пристройка - разширение с три групи и физкултурен салон, основен ремонт на дворната инфраструктура и вътрешен ремонт на ВИК и ОВИ на съществуващата сграда на ОДЗ № 12 "Лилия"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство прекратена 45210000,45300000 2015-03-10 09:57:432015-04-08 17:00:002015-03-11 14:15:431541600.00
0000120150001РД-09-03-16 от 11.12.2014 г. "Доставка на хранителни продукти" за ДМК и ДЯ 69ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 15500000,15100000,03220000 2015-02-25 11:25:032015-01-13 17:00:002015-02-25 11:27:5788000.00