гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120170017771335РСТ17-РД92-1/ 08.02.2017г.Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 6 обособени позиции: 1. Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с адм. адрес гр. София, ж.к.„Дървеница“, бл. 21; 2. Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с адм. адрес гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 103; 3. Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с адм. адрес гр. София, ж.к. „Дървеница“, бл. 21; 4. Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с адм. адрес гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 103; 5. Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с адм. адрес гр. София, ж.к. „Дървеница“, бл. 21; 6. Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с адм. адрес гр. София, ж.к.„Младост 1“, бл. 103.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство Частично възложена и частично прекратена2856236.0045210000BG4112017-02-06 10:54:242017-03-15 17:00:002017-02-11 13:47:310.00
0000120170019777953РСТ17-РД93-1/ 21.03.2017г.„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКА ЯСЛА № 69, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ПОЗИЦИЯ 1 „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ, НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ ПОЗИЦИЯ 2 „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ЯСЛА № 69, НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена197770.0015800000BG4112017-03-21 09:04:232017-04-11 17:00:002017-03-21 20:24:440.00
00001201800249065369РСТ17-ДИ05-163/ 19.06.2017Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 12 и сградата на 07 Районна служба на ПБЗН, кв. 16, м. „Дървеница“; Позиция 2: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.47, бл. 48 и бл. 49, кв. 8, м. „Дървеница”; Позиция 3: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.86А и бл. 92, кв. 40, м. „Младост 1“ (Мусагеница); Позиция 4: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.81 и бл.82, кв. 39а, м. „Младост 1“ (Мусагеница); Позиция 5: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.101 и бл.102, кв. 45, м. „Младост 1“ (Мусагеница).ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена191665.0045000000, 45236210BG4112017-06-08 13:53:262017-07-04 17:00:002017-06-19 11:27:360.00
0000120180024848500РСТ18-РД93-1/ 22.05.2018Строително-монтажни работи по ремонт на басейн в сградата на 55 СУ „Петко Каравелов“, находящ се в УПИ I за училище, кв. 12, м. „Дървеница“ по Проект "Красива България"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена  BG4112018-05-21 13:30:44 2018-05-25 09:00:220.00
00001201900319077364РСТ18-ДИ05-161/ 18.06.2018г.Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 16 и бл. 17, кв. 7, м. „Дървеница“; Позиция 2: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 43, бл. 44 и бл. 45, кв. 4, м. „Дървеница”; Позиция 3: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 96 и бл. 96А, кв. 47, м. „Младост 1“ (Мусагеница); Позиция 4: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство пред бл. 88, кв. 43А, м. „Младост 1“ (Мусагеница).“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена133332.0045000000, 45236210BG4112018-06-18 12:18:422018-07-03 17:00:002018-06-18 16:35:210.00
0000120190031905969РСТ19-РД93-2/ 04.04.2019г.Изготвяне на идейна разработка на проект за обект: „Жилищно-общежитиен комплекс от затворен тип в ж.к. „Студентски град“, гр. София“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАКонкурс за проектуслуги възложена84166.0071210000BG4112019-04-02 10:04:352019-05-07 17:00:002019-04-08 13:43:500.00
0000120190033912204РСТ19-РД93-3/ 07.05.2019г.Реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда и разширение с едноетажно и двуетажно пристрояване на ДГ № 16 „Приказен свят“ в УПИ III, кв. 126, м. „Студентски град"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена3466666.0045000000, 45262660BG4112019-05-14 15:35:392019-06-11 17:00:002019-05-17 16:23:050.00
00001201900389090561РСТ19-ДИ05-180/ 22.07.2019г.Изграждане на нова детска площадка с детски съоръжения за игра в ПИ № 68134.1600.84, част от УПИ I-за ОДЗ, находяща се в кв. 14а, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена102500.0045000000,BG4112019-07-22 15:29:352019-08-02 17:00:002019-07-22 17:12:530.00
00001201800249058260РСТ16-ДИ05-215/ 14.11.2016 г.Доставка и монтаж на комбинирана мултифункционална тренировъчна конструкция за изграждане на стрийт фитнес на открито на територията на СО – район „Студентски“ в междублоковото пространство на бл. 93 и бл. 94, ж.к. „Младост 1“, ул. „Полк. Г. Янков“, гр. София.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена18950.0051121000, 37535200BG4112016-11-06 10:59:122016-11-14 17:00:002016-11-07 11:07:2218950.00
00001201800249050548РСТ16-РД93-1/18.02.2016ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СО – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 30192000, 30199000, 22850000, 30197220, 22852000, 22852100BG4112016-02-18 14:03:012016-02-29 17:00:002016-02-18 17:07:5520000.00
000012016001090451941200-120/25.08.2015г.Ремонт на канавки, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално експлоатационно състояние на територията на СО - район „Студентски“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена 45000000 2015-08-25 13:05:502015-09-03 17:00:002015-08-25 16:26:1525000.00
000012016001090443551200-100/ 29.07.2015г.Доставка и монтаж на фитнес уреди и изграждане на стрийт фитнес площадка на открито в парк „Студентски“, в район „Студентски“ – Столична общинаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 51121000, 45212140, 45212100 2015-07-29 16:06:192015-08-07 17:00:002015-07-29 18:01:2332800.00
000012016001090451931200-119/ 25.08.2015г.Ремонт на ограда на ОДЗ № 10 "Чебурашка", ж.к. "Младост 1" на територията на СО - район "Студентски"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена 45000000 2015-08-25 12:51:522015-09-03 17:00:002015-08-25 16:16:1733333.33
00001202000389083535РСТ18-ДИ05-316/ 27.11.2018г.Изготвяне на инвестиционен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в 55 СУ „Петко Каравелов“ - нова сградаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена48500.0071000000BG4112018-11-27 09:11:592018-12-04 00:00:002018-11-27 13:57:0641000.00
00001201800249053963 РСТ16-ДИ05-132/ 29.06.2016г.Неотложни възстановителни работи по вертикална планировка за отводняване на основите около сградата на 8 СОУ „Васил Левски, гр. София“.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена41666.0045453100BG4112016-06-29 14:08:042016-07-14 17:00:002016-06-29 16:38:0141666.00
00001201900319078938РСТ18-ДИ05-207/ 26.07.2018г.Извършване на ремонт на пътни съоръжения и улично осветление на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално експлоатационно състояние; Позиция 2: Ремонт на осветление на улици на територията на район „Студентски“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена58300.0045000000BG4112018-07-26 09:23:532018-08-10 17:00:002018-07-26 16:37:1456708.13
00001202000389090267РСТ19-ДИ05-173 /15.07.2019г.Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на ДГ № 12 „Лилия“, находяща се на територията на Столична община – район „Студентски"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена58333.0039161000, 39143110, 39162000, 39221100BG4112019-07-15 09:10:592019-07-25 17:00:002019-07-15 15:13:2857333.33
00001201800249062135РСТ17-­ДИ05-­67/ 08.03.2017г.„Извършване на ремонт на пътни съоръжения и улично осветление на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално експлоатационно състояние; Позиция 2: Ремонт на осветление на улици на територията на район „Студентски“.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена58333.0045000000BG4112017-03-08 15:32:182017-03-23 17:00:002017-03-08 17:37:4658333.00
0000120190034920563РСТ19-РД93-5/ 04.07.2019гИзработване на инвестиционен проект във фаза на проектиране - технически проект за обект: „Жилищно-общежитиен комплекс от затворен тип в ж.к. „Студентски град“, гр. София“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена66666.0071220000BG4112019-07-04 09:41:582019-08-19 00:00:002019-07-17 13:35:2366000.00
00001201800249053448 РСТ16-ДИ05-116/ 03.06.2016 г.Доставка на 1 (един) брой специализирано транспортно средство за превоз на хора с увреждания за нуждите на район „Студентски“ по проект BG05M9OP001-2.002-0133 „Нови възможности за независим живот в район „Студентски“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена67000.0034110000, 34114300BG4112016-06-03 09:21:352016-06-10 17:00:002016-06-03 15:59:3067000.00
00001201800249053193РСТ16-ДИ05-106/ 14.05.2016 г.Ремонт на алейно осветление в парк „Студентски“ (парк „Мир и дружба“)ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена83333.0031527200, 45316110BG4112016-05-13 16:08:062016-05-30 17:00:002016-05-14 14:00:1683333.00
0000120160015752327РСТ16-РД93-4/ 10.10.2016г.Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ № 16 и инвестиционен проект за разширение на градината, находяща се в УПИ III, кв.126, м. „Студентски град”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена84800.0071000000BG4112016-10-03 15:18:242016-10-31 17:00:002016-10-10 12:22:0884800.00
0000120150001РД-09-03-16 от 11.12.2014 г. "Доставка на хранителни продукти" за ДМК и ДЯ 69ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 15500000,15100000,03220000 2015-02-25 11:25:032015-01-13 17:00:002015-02-25 11:27:5788000.00
00001201800309077799РСТ18-ДИ05-167/ 27.06.2018г.Пристрояване, доставка и монтаж на вертикален комуникационен асансьор за създаване на достъпна среда в бл. 5 (административната сграда на район „Студентски“), находящ се в УПИ II-за общинска администрация, кв. 51, м. ,, Студентски град“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена135000.0045000000, 45313100, 34951000BG4112018-06-27 13:20:522018-07-12 17:00:002018-06-27 17:00:39134964.47
00001201900319074768РСТ18-ДИ05-101/ 10.04.2018Ремонт на улица „Акад. Йордан Трифонов“ от о.т.23 – о.т.22 – о.т.21 – о.т.20 до о.т. 19, на територията на Столична община – район „Студентски“. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена158000.0045000000BG4112018-04-10 15:01:242018-04-25 17:00:002018-04-10 18:30:24157863.00