гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012016001090443551200-100/ 29.07.2015г.Доставка и монтаж на фитнес уреди и изграждане на стрийт фитнес площадка на открито в парк „Студентски“, в район „Студентски“ – Столична общинаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 51121000, 45212140, 45212100 2015-07-29 16:06:192015-08-07 17:00:002015-07-29 18:01:2332800.00
000012016001090451931200-119/ 25.08.2015г.Ремонт на ограда на ОДЗ № 10 "Чебурашка", ж.к. "Младост 1" на територията на СО - район "Студентски"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена 45000000 2015-08-25 12:51:522015-09-03 17:00:002015-08-25 16:16:1733333.33
000012016001090451941200-120/25.08.2015г.Ремонт на канавки, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално експлоатационно състояние на територията на СО - район „Студентски“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена 45000000 2015-08-25 13:05:502015-09-03 17:00:002015-08-25 16:26:1525000.00
00001201800249050548РСТ16-РД93-1/18.02.2016ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СО – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 30192000, 30199000, 22850000, 30197220, 22852000, 22852100BG4112016-02-18 14:03:012016-02-29 17:00:002016-02-18 17:07:5520000.00
00001201800249053193РСТ16-ДИ05-106/ 14.05.2016 г.Ремонт на алейно осветление в парк „Студентски“ (парк „Мир и дружба“)ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена83333.0031527200, 45316110BG4112016-05-13 16:08:062016-05-30 17:00:002016-05-14 14:00:1683333.00
00001201800249053448 РСТ16-ДИ05-116/ 03.06.2016 г.Доставка на 1 (един) брой специализирано транспортно средство за превоз на хора с увреждания за нуждите на район „Студентски“ по проект BG05M9OP001-2.002-0133 „Нови възможности за независим живот в район „Студентски“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена67000.0034110000, 34114300BG4112016-06-03 09:21:352016-06-10 17:00:002016-06-03 15:59:3067000.00
00001201800249053963 РСТ16-ДИ05-132/ 29.06.2016г.Неотложни възстановителни работи по вертикална планировка за отводняване на основите около сградата на 8 СОУ „Васил Левски, гр. София“.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена41666.0045453100BG4112016-06-29 14:08:042016-07-14 17:00:002016-06-29 16:38:0141666.00
00001201800249058260РСТ16-ДИ05-215/ 14.11.2016 г.Доставка и монтаж на комбинирана мултифункционална тренировъчна конструкция за изграждане на стрийт фитнес на открито на територията на СО – район „Студентски“ в междублоковото пространство на бл. 93 и бл. 94, ж.к. „Младост 1“, ул. „Полк. Г. Янков“, гр. София.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена18950.0051121000, 37535200BG4112016-11-06 10:59:122016-11-14 17:00:002016-11-07 11:07:2218950.00
00001201800249062135РСТ17-­ДИ05-­67/ 08.03.2017г.„Извършване на ремонт на пътни съоръжения и улично осветление на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално експлоатационно състояние; Позиция 2: Ремонт на осветление на улици на територията на район „Студентски“.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена58333.0045000000BG4112017-03-08 15:32:182017-03-23 17:00:002017-03-08 17:37:4658333.00
00001201800249065369РСТ17-ДИ05-163/ 19.06.2017Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 12 и сградата на 07 Районна служба на ПБЗН, кв. 16, м. „Дървеница“; Позиция 2: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.47, бл. 48 и бл. 49, кв. 8, м. „Дървеница”; Позиция 3: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.86А и бл. 92, кв. 40, м. „Младост 1“ (Мусагеница); Позиция 4: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.81 и бл.82, кв. 39а, м. „Младост 1“ (Мусагеница); Позиция 5: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.101 и бл.102, кв. 45, м. „Младост 1“ (Мусагеница).ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена191665.0045000000, 45236210BG4112017-06-08 13:53:262017-07-04 17:00:002017-06-19 11:27:360.00
00001201800249066492 РСТ17-ДИ05-200/ 21.07.2017г.Ремонт на сградата и увеличаване на якостните характеристики (заздравяване на земните основи) на Самостоятелна детска ясла № 69, находяща се на територията на СО – район „Студентски“.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена196579.0045000000, 45262211BG4112017-07-21 08:36:082017-08-07 17:00:002017-07-21 14:13:31195553.40
00001201800249066951РСТ17-ДИ05-214/04.08.2017г.Строителните дейности, предмет на поръчката, включват извършване на дейности по ремонт на дворната инфраструктура на детска градина № 78 „Детски свят“ - 9 броя съществуващи площадки, от които са обособени - 2 бр. площадки за игра на деца до 3 години, 6 бр. площадки за игра на децата от 3 до 6 години и спортна площадка с предпазна ограда, предвидена за спортни занимания, предназначени за нуждите на децата от детското заведение. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена269916.0045000000, 45236210BG4112017-08-04 09:35:482017-08-21 17:00:002017-08-04 10:46:01269916.00
00001201900319074768РСТ18-ДИ05-101/ 10.04.2018Ремонт на улица „Акад. Йордан Трифонов“ от о.т.23 – о.т.22 – о.т.21 – о.т.20 до о.т. 19, на територията на Столична община – район „Студентски“. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена158000.0045000000BG4112018-04-10 15:01:242018-04-25 17:00:002018-04-10 18:30:24157863.00
00001201900319077364РСТ18-ДИ05-161/ 18.06.2018г.Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 16 и бл. 17, кв. 7, м. „Дървеница“; Позиция 2: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 43, бл. 44 и бл. 45, кв. 4, м. „Дървеница”; Позиция 3: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 96 и бл. 96А, кв. 47, м. „Младост 1“ (Мусагеница); Позиция 4: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство пред бл. 88, кв. 43А, м. „Младост 1“ (Мусагеница).“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена133332.0045000000, 45236210BG4112018-06-18 12:18:422018-07-03 17:00:002018-06-18 16:35:210.00
00001201800309077799РСТ18-ДИ05-167/ 27.06.2018г.Пристрояване, доставка и монтаж на вертикален комуникационен асансьор за създаване на достъпна среда в бл. 5 (административната сграда на район „Студентски“), находящ се в УПИ II-за общинска администрация, кв. 51, м. ,, Студентски град“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена135000.0045000000, 45313100, 34951000BG4112018-06-27 13:20:522018-07-12 17:00:002018-06-27 17:00:39134964.47
00001201800309078460РСТ18-ДИ05-184/ 13.07.2018г.Ремонт на спортни площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на 1 бр. спортна площадка в междублоково пространство на бл. 102 и бл. 101, в съседство на ДГ № 10 „Чебурашка“, ж.к. „Младост 1“ (Мусагеница“); Позиция 2: Ремонт на съществуваща комбинирана детска и спортна площадка, находяща се в кв. „Дървеница” до бл. 18 и бл. 18 А.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена166666.0045000000, 45236119, 45236210BG4112018-07-13 11:41:012018-07-30 17:00:002018-07-13 15:14:30160950.00
00001201900319078938РСТ18-ДИ05-207/ 26.07.2018г.Извършване на ремонт на пътни съоръжения и улично осветление на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално експлоатационно състояние; Позиция 2: Ремонт на осветление на улици на територията на район „Студентски“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена58300.0045000000BG4112018-07-26 09:23:532018-08-10 17:00:002018-07-26 16:37:1456708.13
00001202000389083535РСТ18-ДИ05-316/ 27.11.2018г.Изготвяне на инвестиционен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в 55 СУ „Петко Каравелов“ - нова сградаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена48500.0071000000BG4112018-11-27 09:11:592018-12-04 00:00:002018-11-27 13:57:0641000.00
00001202000389090267РСТ19-ДИ05-173 /15.07.2019г.Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на ДГ № 12 „Лилия“, находяща се на територията на Столична община – район „Студентски"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена58333.0039161000, 39143110, 39162000, 39221100BG4112019-07-15 09:10:592019-07-25 17:00:002019-07-15 15:13:2857333.33
00001201900389090561РСТ19-ДИ05-180/ 22.07.2019г.Изграждане на нова детска площадка с детски съоръжения за игра в ПИ № 68134.1600.84, част от УПИ I-за ОДЗ, находяща се в кв. 14а, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена102500.0045000000,BG4112019-07-22 15:29:352019-08-02 17:00:002019-07-22 17:12:530.00
0000120190034920563РСТ19-РД93-5/ 04.07.2019гИзработване на инвестиционен проект във фаза на проектиране - технически проект за обект: „Жилищно-общежитиен комплекс от затворен тип в ж.к. „Студентски град“, гр. София“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена66666.0071220000BG4112019-07-04 09:41:582019-08-19 00:00:002019-07-17 13:35:2366000.00
0000120190031905969РСТ19-РД93-2/ 04.04.2019г.Изготвяне на идейна разработка на проект за обект: „Жилищно-общежитиен комплекс от затворен тип в ж.к. „Студентски град“, гр. София“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАКонкурс за проектуслуги възложена84166.0071210000BG4112019-04-02 10:04:352019-05-07 17:00:002019-04-08 13:43:500.00
0000120150001РД-09-03-16 от 11.12.2014 г. "Доставка на хранителни продукти" за ДМК и ДЯ 69ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 15500000,15100000,03220000 2015-02-25 11:25:032015-01-13 17:00:002015-02-25 11:27:5788000.00
000012015000301249-2015-0001РД-09-03-4/10.03.2015Изграждане на двуетажна пристройка - разширение с три групи и физкултурен салон, основен ремонт на дворната инфраструктура и вътрешен ремонт на ВИК и ОВИ на съществуващата сграда на ОДЗ № 12 "Лилия"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство прекратена 45210000,45300000 2015-03-10 09:57:432015-04-08 17:00:002015-03-11 14:15:431541600.00
0000120150003РД-09-03-7/18.05.2015ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВУЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА - РАЗШИРЕНИЕ С ТРИ ГРУПИ И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДВОРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА ВИК И ОВИ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ОДЗ № 12 "ЛИЛИЯ"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена 45210000, 45300000 2015-05-18 14:40:312015-06-16 17:00:002015-05-19 12:17:291541600.00