РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012016000572708502434-2016-0001„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Пловдив „РЗИ – Пловдив”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 09310000 2016-04-11 16:42:512016-06-10 17:00:002016-04-12 11:13:17120000.00
000012016000672715802434-2016-0002Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на РЗИ – Пловдив за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от - след завършване на процедурата за избор на доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, открита с Решение № 1/11.04.2016г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП под уникален 727085 и номер на преписка 02434-2016-0001, за обекти, собственост на РЗИ – Пловдив, а имено: - административна сграда, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1 и административна сграда, находяща се в гр. Асеновград, ул. „Капитан Райчо“ № 13. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги прекратена 09310000 2016-04-12 11:38:09 2016-04-12 11:42:3923782.00
000012018002002434-2017-0001„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Пловдив „РЗИ – Пловдив””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниевъзложена100000.00 BG4212017-09-21 13:16:402017-10-16 17:00:002017-09-21 14:01:27100000.00
0000120190022 Поръчката се състои в доставка на топлинна енергия за стопански нужди за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1. Характера на потреблението е втора категория без резервно захранване; Топлинната енергия ще бъде използвана за отопление; Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1; Срокът на доставката е 1 година, считано от датата на влизане в сила на договора ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена69999.00 BG4212016-11-07 14:16:432016-11-16 17:00:002016-11-07 14:39:4169999.00
000012019002202434-2017-0002Поръчката се състои в доставка на топлинна енергия за стопански нужди за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1. Характера на потреблението е втора категория без резервно захранване; Топлинната енергия ще бъде използвана за отопление; Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1; Срокът на доставката е 1 година, считано от датата на влизане в сила на договора; ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипряко договарянеприключена100000.00 BG4212017-11-14 15:16:01 2017-11-14 15:21:06100000.00
000012019002202434-2018-0001Поръчката се състои в доставка на топлинна енергия за стопански нужди за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1. Характера на потреблението е втора категория без резервно захранване; Топлинната енергия ще бъде използвана за отопление; Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1; Срокът на доставката е 1 година, считано от датата на влизане в сила на договора; ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипряко договаряневъзложена100000.00 BG4212018-10-15 17:15:03 2018-10-16 10:54:10100000.00
000012019002202434-2018-0002„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Пловдив „РЗИ – Пловдив”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниепрекратена100000.0009310000BG4212018-11-27 12:03:182018-12-18 17:00:002018-11-27 12:19:24100000.00