Общинско предприятие "Комунална дейност"

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012017000602027-2017-000174/16.02.2017"Доставка на горива, както следва: безоловен бензин и дизелово гориво, необходими за обслужване на моторните превозни средства на Общинско предприятие "Комунална дейност" - община Козлодуй през 2017 година" Поръчката е с периодично изпълнение за доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) - ориентировъчните количества са следните: безоловен бензин А95 Н 10 ppm Е5 7% био с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09132100 - 23 000 л. (двадесет и три хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво Б6 с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09134200 - 80 000 л. (осемдесет хиляди литра) +/- 10% за нуждите на Общинско предприятие "Комунална дейност", Община Козлодуй през 2017 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставки възложена 09132100, 09134200BG3132017-02-16 14:01:57 2017-02-16 14:13:21177912.50
00001201700089063823270/28.04.2017г.„Изработване и доставка на работно облекло и обувки за работещите в Общинско предприятие „Комунална дейност” гр. Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена29800.0018113000BG3132017-04-28 15:23:222017-05-09 17:00:002017-04-28 15:33:2421710.28
0000120170011КД-26.00-2/10.11.2017г.„Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2017/2018 година по обособени позиции”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПвъзложена33333.3390620000BG3132017-11-10 11:41:362017-11-17 17:00:002017-11-10 11:45:3633333.33
000012016000502027-2016-0001462/16.12.2016„Доставка на горива за нуждите на Общинско предприятие „Комунална дейност” – гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена175000.0009100000BG3132016-12-15 16:01:262017-01-06 17:00:002016-12-16 17:27:290.00
0000120170009КД-16.00-1/1/20.10.2017г.Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2017/2018 година по обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена33333.0090620000BG3132017-10-20 15:51:152017-10-30 17:00:002017-10-20 15:59:160.00
00001201700109069622КД-16.00-2/25.10.2017г.„Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2017/2018 година по обособени позиции”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена33333.0090620000BG3132017-10-25 13:35:422017-11-06 17:00:002017-10-25 13:42:330.00
000012014000302027-2014-0001379/11.11.2014Поръчката е с периодично изпълнение за доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) - ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н 10 ppm E5 6% био с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09132100 - 20 000 литра (двадесет хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво Б6 с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09134200 - 60 000 литра (шестдесет хиляди литра) +/- 10% за нуждите на Общинско предприятие "Комунална дейност" - община Козлодуй през 2015 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09132100, 09134200 2014-11-14 11:05:07 2014-11-14 11:06:06160000.00
000012015000402027-2015-0001298/16.11.2015г.Поръчката е с периодично изпълнение за доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) - ориентировъчните количества са следните: безоловен бензин А95 Н 10 ppm Е5 7% био с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09132100 - 23 000 л. (двадесет и три хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво Б6 с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09134200 - 70 000 л. (седемдесет хиляди литра) 3/- 10% за нуждите на Общинско предприятие "Комунална дейност", Община Козлодуй през 2016 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09132100, 09134200 2015-11-18 11:05:29 2015-11-18 11:07:320.00