ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №79 "СЛЪНЧИЦЕ"

Гр. София, Община Студентска, Студентски град, ул. Джон Ленън №10

тел./факс: 02/868-21-49  e-mail: odz_79@abv.bg

 

Възложител: ОДЗ № 79 "СЛЪНЧИЦЕ"
Име: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 79 " Слънчице"
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 79 " Слънчице"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 113000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016000100012016-06-03 11:15:32документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедура за доставка на хранителни продукти.2016-06-03 11:15:32
000012016000100022016-05-20 15:16:14ДРУГООбразци на документи за участие в процедурата.Образци на документи 2016-05-20 15:16:29
000012016000100032016-05-20 15:16:14проект на техническите спецификации и методиката за оценкаСпецификация на хранителните продукти.2016-05-20 15:16:30
000012016000100042016-05-20 15:19:08ДРУГОТехническа спецификация на хранителните продукти.Техническа спецификация2016-05-20 15:19:14
000012016000100062016-06-03 11:13:03ДРУГОРазяснение по запитване относно обществена поръчкаРазяснение по запитване относно обществена поръчка2016-06-03 11:13:09
000012016000100072016-06-08 08:24:16ДРУГОРазяснение на запитване второРазяснение на запитване - второ2016-06-08 08:24:23
000012016000100082016-06-10 11:32:01ДРУГОРазяснение с приложения по запитване 3Разяснение с приложения по запитване 32016-06-10 11:32:08
000012016000100092016-06-13 10:16:44ДРУГООтговор по запитване вх.№396/09,06,2016 г Отговор по запитване №42016-06-13 10:16:52
000012016000100112016-06-22 12:06:41ДРУГООтносно процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №79 "СЛЪНЧИЦЕ"СЪОБЩЕНИЕ ПО РЕДА НА чл.57, ал.3 от ППЗОП2016-06-22 12:06:47
000012016000100112016-06-29 12:49:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 /20,06,2016 г2016-06-29 12:49:15
000012016000100122016-06-29 12:53:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2/27,06,2016 г и доклад на основание чл.103 от ЗОП2016-06-29 12:55:29
000012016000100142016-06-29 12:53:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на основание чл.103, ал.3 от ЗОП2016-06-29 12:54:07
000012016000100152016-06-29 15:19:43ДРУГОРешение №01/29,06,2016 г. на основание чл.181 ал.6 от ЗОПРешение №01/29,06,2016 г. на основание чл.181 ал.6 от ЗОП2016-06-29 15:19:54
000012016000100172017-02-08 08:37:25ДРУГОповторно качване от поръчка проведена и обявена 2016 г2017-02-08 08:37:33
000012016000100192017-02-08 08:37:25ДРУГОдоговордоговор2017-02-08 08:37:44
000012016000100202017-02-08 08:37:25ДРУГОстойност по договорстойност по договор2017-02-08 08:37:50
000012016000100202017-02-13 15:27:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-02-13 15:28:01
000012016000100212017-09-20 10:58:59ДРУГООбявление за приключване на договор за ОП
000012016000100222017-09-20 10:58:59ДРУГООбявление за приключване на договор за ОПОбявление за приключване на договор за ОП2017-09-20 10:59:05
000012016000100232018-03-29 11:31:03ДРУГОобявление за възлажена поръчкаобявление за възлажена поръчка2018-03-29 11:31:13