ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №79 "СЛЪНЧИЦЕ"

Гр. София, Община Студентска, Студентски град, ул. Джон Ленън №10

тел./факс: 02/868-21-49  e-mail: odz_79@abv.bg

 

Възложител: ОДЗ № 79 "СЛЪНЧИЦЕ"
Име: “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 79 “СЛЪНЧИЦЕ”, гр. СОФИЯ”
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 79 Слънчице. Номенклатурата на видовете хранителни продукти и изискванията към тяха са подробно описани в Техническата спецификация.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 160000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000200032017-07-04 12:45:26ДРУГОЕЕДОПЕЕДОП2017-07-04 12:46:47
000012017000200042017-07-04 12:45:26ДРУГООбразец № 1а – Заявление за участие Образец № 1б - Опис на представените документиОбразец на Заявление за участие и на Опис на представените документи 2017-07-04 12:46:48
000012017000200052017-07-04 12:45:26ДРУГООбразец № 3– Техническо предложение Образец № 3– Техническо предложение 2017-07-04 12:46:48
000012017000200062017-07-04 12:45:26ДРУГООбразец № 4– Ценово предложение Образец № 4– Ценово предложение 2017-07-04 12:46:49
000012017000200082017-07-04 12:45:26ДРУГОПриложение към Образец № 4– Ценово предложение Приложение към Образец № 4– Ценово предложение 2017-07-04 12:46:50
000012017000200092017-07-04 12:45:26ДРУГОПроект на договорПроект на договор2017-07-04 12:46:50
000012017000200102017-07-04 12:58:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-07-04 12:58:40
000012017000200132017-07-04 13:07:48документация за участие в процедуритеДокументация2017-07-04 13:07:53
000012017000200152017-07-04 13:15:20ДРУГОобявлениеобявление
000012017000200172017-07-05 14:33:21ДРУГОпотвърждение от АОП за публикувани решение и обявление за поръчкапотвърждение от АОП за публикувани решение и обявление за поръчка2017-07-05 14:33:26
000012017000200182017-08-07 13:45:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол2017-08-07 13:45:45
000012017000200192017-08-07 13:45:39решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение за определяне на изпълнител2017-08-07 13:45:51
000012017000200202017-09-20 11:02:07ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-09-20 11:02:53
000012017000200212017-09-20 11:02:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за ОП2017-09-20 11:03:00
000012017000200222018-09-10 11:36:03ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2018-09-10 11:36:09