ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №79 "СЛЪНЧИЦЕ"

Гр. София, Община Студентска, Студентски град, ул. Джон Ленън №10

тел./факс: 02/868-21-49  e-mail: odz_79@abv.bg

 

Възложител: ОДЗ № 79 "СЛЪНЧИЦЕ"
Име: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Детска градина № 79 “Слънчице”, гр. София.
Описание: Доставка на топлинна енергия за за нуждите на Детска градина № 79 “Слънчице”, находяща се на територията на гр. София, чрез "Топлофикация София" ЕАД. Срокът за изпълнение на поръчката е 5 (пет) години от сключване на договора при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 256250.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000300012018-03-09 12:33:13ДРУГОРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявлениеРешение за откриване на процедура2018-03-09 12:33:44
000012018000300022018-03-29 11:32:54ДРУГОобявление за възложена поръчкаобявление за възложена поръчка2018-04-02 12:02:00
000012018000300032018-03-29 11:42:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за ОП2018-04-02 12:02:02