ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №79 "СЛЪНЧИЦЕ"

Гр. София, Община Студентска, Студентски град, ул. Джон Ленън №10

тел./факс: 02/868-21-49  e-mail: odz_79@abv.bg

 

Възложител: ОДЗ № 79 "СЛЪНЧИЦЕ"
Име: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 79 „Слънчице“ район „Студентски“ – Столична община”
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 79 „Слънчице“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 180317.17 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020000500012020-06-11 17:47:58решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2020-06-11 17:49:00
000012020000500022020-06-11 17:47:58решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка 2020-06-11 17:49:00
000012020000500032020-06-11 17:47:58документация за участие в процедуритеДокументация за участие2020-06-11 17:49:00
000012020000500042020-06-11 17:47:58проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация 2020-06-11 17:49:01
000012020000500052020-06-11 17:47:58проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2020-06-11 17:49:01
000012020000500062020-06-11 17:47:58документация за участие в процедуритеПроект на договор2020-06-11 17:49:01
000012020000500072020-06-11 17:47:58ДРУГООбразци на документи2020-06-11 17:49:01
000012020000500082020-06-11 17:47:58ДРУГООбразци на документиОбразци на документи2020-06-11 17:49:02
000012020000500092020-06-11 17:47:58ДРУГОКоличествено стойностна сметкаКоличествено стойностна сметка2020-06-11 17:49:02
000012020000500102020-06-11 17:47:58ДРУГОЕЕДОПЕЕДОП2020-06-11 17:49:02
000012020000500112020-07-04 08:56:15протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 1 от 03.07.2020 г.2020-07-04 08:56:23
000012020000500132020-07-17 11:32:11ДРУГОСъобщение за датата и часа на отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти2020-07-17 11:32:16
000012020000500132020-07-24 09:57:25решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за определяне на изпълнител2020-07-24 09:57:30
000012020000500142020-07-24 09:57:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от дейността на комисията2020-07-24 09:57:35
000012020000500152020-07-24 09:57:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от дейността на комисията 2020-07-24 09:57:39
000012020000500162020-07-24 09:57:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП2020-07-24 09:57:43
000012020000500172020-10-21 11:48:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка 2020-10-21 11:48:10
000012020000500182020-10-21 11:48:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2020-10-21 11:48:18
000012020000500192020-10-21 11:48:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение 2020-10-21 11:48:22
000012020000500202020-10-21 11:48:03ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-10-21 11:48:27
000012020000500212021-10-07 09:30:40допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № 1 от 01.10.2021 г. 2021-10-07 09:30:44
000012020000500222022-01-25 13:31:04ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2022-01-25 13:31:09