Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201801299074993Т-РД-27-44Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейностПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена55000.0064212000BG4112018-04-13 15:31:232018-04-23 17:30:002018-04-16 17:30:5255000.00
0000120180127Т-26-Б-91Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Министерство на туризма“ въз основа на Рамково споразумение № СПОР-11/05.06.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена50000.00  2018-03-27 17:45:112018-04-19 17:30:002018-03-27 17:47:3750000.00
0000120180126Т-26-00-32Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на туризма“ въз основа на Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена150000.00  2018-03-27 17:36:232018-04-19 17:30:002018-03-27 17:40:11150000.00
000012018012505024-2018-0006Т-РД-27-32Участие на България на Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново през април 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги възложена19500.0079341000BG3212018-03-07 11:36:38 2018-03-14 10:27:5519500.00
000012018012405024-2018-0005T-РД-27-29„Мониторинг на морски плажове през 2018 г. и 2019 г.“ с пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Мониторинг на морски плажове на територията на Област Добрич“ Обособена позиция № 2 „Мониторинг на морски плажове на територията на Област Варна“ Обособена позиция № 3 „Мониторинг на морски плажове на територията на Област Бургас, част 1“ Обособена позиция № 4 „Мониторинг на морски плажове на територията на Област Бургас, част 2“ Обособена позиция № 5 „Мониторинг на морски плажове на територията на Област Бургас, част 3“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена340000.0071250000 2018-03-01 11:44:562018-04-10 17:30:002018-03-08 16:53:42340000.00
0000120180123831064Т-РД-27-23Реклама за популяризиране на България като атрактивна туристическа дестинация България чрез брандиране на състезателен автомобил Sin R1 GT4ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги възложена10000.0079341000 2018-02-20 16:53:20 2018-02-21 09:48:0612000.00
0000120180122829911T-РД-27-14Реклама на туристическа дестинация България по време на Световната купа по художествена гимнастика в гр. София в периода 30 март - 1 април 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги възложена20000.0079341000BG4112018-02-12 13:37:16 2018-02-13 17:33:4220000.00
0000120180121827520T-РД-27-12Прехвърляне на авторските права на 7 бр. аудио-визуални произведения и заснетите чрез използване на иновативна технология - "360° виртуална реалност" филми на туристически обектиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги затворена99680.0092121000BG4112018-01-24 14:02:07 2018-01-30 17:37:4099680.00
0000120180120824099Т-РД-27-5Реклама на туристическа дестинация България по време на турнира по тенис Sofia Open 2018 от календара на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP), категория ATP 250, в гр. София, в периода 04-11 февруари 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена200000.0079341000BG4112018-01-10 14:56:52 2018-01-12 10:00:38200000.00
000012017011905024-2017-0028Т-РД-27-77„Цялостно обновление и поддръжка на националния туристически порталeн сайт, базиран на софтуерния модел: Информационно Ориентирана Архитектура (ИОА), използваща клауд-базираната технология– Информацията, като услуга”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена500000.0072420000 2017-12-19 16:33:462018-01-29 17:30:002017-12-28 11:42:55500000.00
000012017011805024-2017-0027T-РД-27-74Организиране на участието на Министерство на туризма на фестивала „Вино и храна“ 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги възложена 79341000 2017-12-06 11:25:16 2017-12-12 16:10:235000.00
000012017011705024-2017-0026T-RD-27-73"Осъществяване на интегрирани комуникационни кампании на целеви пазари“ със седем обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Германия“; Обособена позиция № 2: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Великобритания“; Обособена позиция № 3: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Русия, Украйна, Беларус и Молдова“; Обособена позиция № 4: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Гърция, Сърбия, Македония, Румъния и Турция“; Обособена позиция № 5: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Полша, Чехия, Словакия и Унгария“; Обособена позиция № 6: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Франция“; Обособена позиция № 7: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Нидерландия, Белгия, Дания, Норвегия, Финландия и Швеция“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена7980000.0079341000 2017-11-30 12:44:362018-01-11 17:30:002017-12-11 12:12:587980000.00
00001201701189070856T-РД-27-72„Избор на доставчик на услугите: изграждане на комуникационна свързаност /VPN/, достъп до Интернет и DDoS за нуждите на Министерство на туризма”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена55000.0072319000 2017-11-21 17:06:502017-12-05 17:30:002017-11-28 16:35:1855000.00
000012017011505024-2017-0025 Т-РД-27-70Реклама на туристическа дестинация България по време на Световната купа по сноуборд в гр. Банско, в периода 26-28 януари 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена50000.0079341000 2017-11-20 09:58:55 2017-11-21 15:32:4850000.00
000012017011405024-2017-0023 Т-РД-27-67Организиране участието на Министерството на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо“ 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена56825.0079341000BG4112017-11-15 09:19:27 2017-11-16 16:53:0356825.00
00001201801289071617T-RD-27-76„Избор на двама външни експерти – изпълнители и експерти към Съвместния технически секретариат по Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Външен експерт 1 – изпълнител и експерт в областта на културата към Съвместния технически секретариат по Приоритетна ос 3 на Дунавската стратегия“ Обособена позиция 2 – изпълнител и експерт в областта на туризма към Съвместния технически секретариат по Приоритетна ос 3 на Дунавската стратегия“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена49286.0079421000 2017-11-14 12:58:36 2017-12-15 14:40:0849286.00
000012017011205024-2017-0024 Т-РД-27-69Организиране и провеждане на събития на територията на Република България за нуждите на Министерството на туризмаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена382000.0079952000 2017-11-14 12:45:25 2017-11-23 10:57:35382000.00
0000120170111814446Т-РД-27-66„Проектиране и разработване на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) и Система – Регистър за настаняване”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена1000000.0048600000 2017-11-10 11:43:272018-02-27 17:30:002017-11-13 13:50:381000000.00
000012017011005024-2017-0021Т-РД-27-65 „Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода януари - февруари 2018 година" с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT – Истанбул, Турция“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена135000.0039154100 2017-11-10 09:28:472017-12-18 17:30:002017-11-13 11:42:07135000.00
0000120170109809040Т-РД-27-58"Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на международни туристически изложения, организирани през 2018 г.", с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „ITB Берлин, Германия“; Обособена позиция № 2 „INTOURMARKET Москва, Русия“; Обособена позиция № 3 „МITT Москва, Русия“; Обособена позиция № 4 „UITT Киев, Украйна“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена828400.0039154100 2017-10-09 16:15:222017-11-13 17:30:002017-10-11 12:01:35828400.00
0000120170108809309Т-РД-27-59„Доставка чрез закупуване на три броя леки автомобили за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на дирекция „Управление на морските плажове“, Главна дирекция „Туристическа политика“ и дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка чрез закупуване на един брой лек автомобил за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на дирекция „Управление на морските плажове“; Обособена позиция № 2: „Доставка чрез закупуване на един брой лек автомобил (категория: миниван) за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на Главна дирекция „Туристическа политика“ и Обособена позиция № 3: „Доставка чрез закупуване на един брой лек автомобил (категория: миниван) за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена140000.0034110000 2017-10-06 14:17:432017-10-31 17:30:002017-10-10 17:23:23140000.00
0000120170107804243т-рд-27-53Организиране на участието на Министерство на туризма на фестивала „Sofia Spark fest” 2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена100000.00  2017-09-07 16:46:38 2017-09-07 17:16:27100000.00
0000120170106802590Т-РД-27-52 Доставка на сървър, компютри, таблети, скенери, принтери, шредери, подвързваща машина и презентационна техника за нуждите на Министерство на туризмаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена118000.0030200000 2017-08-25 17:12:532017-09-15 17:30:002017-08-25 17:28:12118000.00
0000120170105Участие на Министерството на туризма на фестивал на фолклорната носия "Жеравна 2017", 18-20 август, местност ДобромерицаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена10000.00  2017-07-25 10:40:44 2017-07-31 17:28:2010000.00
00001201801239066518Т-РД-27-39Предоставяне на фиксирана гласова телекомуникационна услуга за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейностПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена45000.0064211000 2017-07-21 16:47:182017-07-28 17:30:002017-07-21 17:07:1945000.00