Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019017005024-2019-0005Т-РД-27-21Участие на България на Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново в периода 18-20 април 2019 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена69800.0079341000BG3212019-04-01 11:29:35 2019-04-03 14:38:2369800.00
000012019016905024-2019-0004Т-РД-27-19„Реклама на туристическа дестинация България по време на Световната купа по художествена гимнастика – 12-14.04.2019 г. в гр. София, зала "Арена Армеец"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена20000.0079341000BG4112019-03-11 12:30:25 2019-03-19 16:34:5920000.00
0000120190168898932Т-РД-27-15Популяризиране на дестинация България по време на Интерски конгрес 2019 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена86583.33 BG422019-02-28 16:16:47 2019-03-05 09:58:5686583.33
00001202001909086330Т-РД-27-14"Техническо обслужване и ремонт на автомобилите, собственост на Министерство на туризма"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена55000.0050100000BG4112019-02-27 15:09:472019-03-08 17:30:002019-02-28 16:42:3255000.00
0000120190166899054T-РД-27-16Извършване на широкомащабно международно проучване на тема: "Образът на България като туристическа дестинация в пет ключови пазара"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена117349.00  2019-02-25 11:49:12 2019-03-05 15:22:18117349.00
000012019016505024-2019-0001Т-РД-27-7Реклама на туристическа дестинация България по време на Световния мъжки тенис турнир SOFIA Open 2019 (03-10 февруари 2019 г.)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена50000.0079341000 2019-01-21 14:23:59 2019-01-22 16:56:5550000.00
000012018016405024-2018-0030Т-РД-27-138В рамките на настоящата обществена поръчка, изпълнителят ще извърши доставка на електрическа енергия ниско напрежение в сградата на Министерството на туризма в гр. София, ул. „Съборна“ №1.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена58000.00  2018-12-21 14:57:22 2018-12-28 17:39:4058000.00
0000120180163Т-91-00-117Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена30000.0090911200 2018-12-13 10:29:252018-12-28 23:59:002018-12-13 16:29:1930000.00
000012018016205024-2018-0028T-РД-27-133Органиизране участието на Министерството на турузма с рекламен щанд на международно туристическо изложение "Ваканция и Спа Експо" 2019ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена57225.0079341000BG4112018-12-04 09:51:23 2018-12-06 16:11:5857225.00
000012018016105024-2018-0029Т-РД-27-132Разработване на продуктови анализи и планове за развитие на културния и на здравния туризъм за периода 2020-2025ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена60000.0071620000BG4112018-11-30 09:44:54 2018-12-10 10:43:1060000.00
0000120180160Включване на морските плажове, отдадени на концесия, в платформата ILoveBulgaria, тяхната поддръжка и промотиране, както и предоставяне на допълнителни услуги в платформата, свързани с дейността на Министерството на туризма. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена81250.00  2018-11-14 14:01:29 2018-11-14 17:34:2481250.00
000012018015905024-2018-0027T-РД-27-131Извършване на 3Д компютърно моделиране и 3Д компютърна виртуална възстановка на крепостната система „Калето“ и еврейската синагога в гр. Видин и съпътстващи дейности в изпълнение на проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 в.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена111364.00  2018-11-14 11:20:312018-12-27 17:30:002018-12-03 17:26:3792802.71
000012018015805024-2018-0026Т-РД-27-126„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена90000.0064212000 2018-11-12 17:10:292018-12-10 17:30:002018-11-19 14:13:5990000.00
0000120180157 05024-2018-0024 Т-РД-27-123Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на международни туристически изложения, организирани през 2019 г.“ с четири обособени позиции:аОбособена позиция № 1: „ITB Берлин, Германия“; Обособена позиция № 2: „Intourmarket Москва, Русия“; Обособена позиция № 3: „MITT Москва, Русия“; Обособена позиция № 4: „UITT Киев, Украйна“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена828400.0039154100 2018-11-05 11:24:462018-12-19 17:30:002018-11-16 11:26:20828400.00
0000120180156Т-91-00-103Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на туризма", въз основа на Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г., сключено от Централния орган за покупкиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена33000.0039100000BG4112018-11-02 14:24:292018-11-16 23:59:002018-11-06 16:26:0933000.00
000012018015505024-2018-0023T-РД-27-120„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода януари – февруари 2019 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT – Истанбул, Турция“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR - Букурещ, Румъния“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IFT – Белград, Сърбия“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена195000.0039154100 2018-10-25 13:18:022018-12-05 17:30:002018-11-05 11:20:20195000.00
00001202101959082596; 9082889Т-РД-27-119Доставка на офис-обзавеждане за 9 (девет) броя Организации за Управление на Туристическите Райони (ОУТР), в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите РайониПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена17069.2539150000 2018-10-24 13:51:262018-11-13 17:30:002018-10-31 11:37:5417069.25
000012018015305024-2018-0022Т-РД-27-110„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода октомври – декември 2018 година“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния“ и Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TT - Warsaw в Полша“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена170000.0039154100 2018-10-02 12:49:38 2018-10-05 14:52:56170000.00
000012018015205024-2018-0021Т-РД-27-109„Избор на девет външни експерти - изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с девет обособени позиции ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги Частично възложена и частично прекратена202500.0079421000 2018-09-25 11:09:482018-10-24 17:30:002018-10-03 17:16:34202500.00
000012018015105024-2018-0019T-РД-27-100Реклама на туристическа дестинация България по време на голф турнира European Tour Senior Classics (06-09.09.2018 г.)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена60000.0079341000BG332018-08-29 11:31:16 2018-08-29 16:59:1960000.00
000012018015005024-2018-0020Т-РД-27-107„Доставка на оборудване, необходимо за изпълнение на контролните дейности на дирекция „Управление на морските плажове”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена18000.0030000000BG4112018-08-17 10:52:012018-11-02 17:30:002018-10-01 10:44:1318000.00
000012018014905024-2018-0018Т-РД-27-94„Реклама на туристическа дестинация България по време на Световното първенство по художествена гимнастика - 10-16.09.2018 г. в гр. София, зала "Арена Армеец"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена50000.0079341000BG4112018-07-26 09:36:15 2018-08-02 17:07:2150000.00
0000120180148Т-26-Л-87Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена43000.00  2018-07-13 14:54:54 2018-07-13 16:19:4743000.00
0000120180147857854Т-РД-27-90Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на 4 (четири) информационни киоск терминалаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена19558.0030231100 2018-07-12 14:27:482018-08-23 17:30:002018-07-20 12:22:0019558.00
0000120180146857897Т-РД-27-91„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода октомври – декември 2018 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TT - Warsaw в Полша“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IGTM – Любляна, Словения“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена205000.0039154100 2018-07-12 14:10:272018-08-22 17:30:002018-07-20 11:14:31205000.00