Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201500369046016РД-02-27-58Разработване и изготвяне на правна рамка и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма във връзка с прехвърляне на дейностите по отдаване под наем и концесии на морските плажовеПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги прекратена 79140000 2015-09-16 17:51:131970-01-01 02:00:002015-09-16 18:04:2735000.00
00001201500369047160РД-02-27-70„Организиране и провеждане на тематичен информационен, експедиентски тур и кръгла маса“ с две обособени позиции: Позиция 1 „Организиране и провеждане на тематичен информационен тур и кръгла маса за представители на руски медии, туроператори и представители на руските региони и кръгла маса“ Позиция 2 „Организиране и провеждане на експедиентски тур от Румъния“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 63515000; 63516000 2015-10-28 16:52:092015-11-10 10:30:002015-10-29 13:19:4660000.00
0000120150036697557РД-02-27-73Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на служители на Министерството на туризмаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги прекратена   2015-11-13 19:28:452015-11-16 00:00:002015-11-13 19:32:53100000.00
0000120150037698649РД-02-27-79„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода февруари - април 2016 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изграждане на информациони щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение Salon Mondial du Tourisme - Париж, Франция – (17 - 20.03.2016 г.) и на международното туристическо изложение IMEX – Франкфурт, Германия - (19 - 21.04.2016 г.)“ Обособена позиция 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TRAVEL/UTAZAS - Будапеща, Унгария - (03.03 - 06.03.2016 г.)“ Обособена позиция 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния - (25 - 28.02.2016 г.)“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 39154100, 79341400 2015-11-20 13:13:312016-01-05 17:00:002015-11-23 10:34:50178000.00
00001201500389048699 РД-02-27-83„Извършване на куриерски услуги в страната и чужбина за обезпечаване дейността на Министерството на туризма”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 64120000 2015-12-08 13:13:342015-12-16 11:00:002015-12-08 13:16:3133845.00
00001201500409048951РД-02-27-85„Закупуване и доставка на рекламни материали и сувенири за нуждите на националната туристическа реклама и разпространението им на национални и международни туристически изложения, форуми и събития“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Закупуване и доставка на рекламни материали за разпространение на национални и международни туристически изложения, форуми и събития. Обособена позиция 2: Закупуване и доставка на подаръчни сувенири за нуждите на националната туристическа реклама.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 79340000 2015-12-12 14:26:222015-12-23 17:00:002015-12-12 14:33:0860000.00
0000120150040702227РД-02-27-86„Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на следните международни туристически изложения, организирани през 2016 г.“ с четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: ITB Берлин, Германия Обособена позиция №2: INTOURMARKET Москва, Русия Обособена позиция №3: МITT Москва, Русия Обособена позиция №4: UITT Киев, Украйна ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 39154100, 79341400 2015-12-12 14:52:032016-01-27 17:00:002015-12-14 16:05:23788000.00
000012016004305024-2016-0001T-RD-27-2Осигуряване на въздушен транспорт на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Министерството на туризмаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 60400000BG4112016-01-08 10:05:522016-02-26 17:00:002016-01-12 10:39:09500000.00
0000120160045708134Т-РД-27-3"Реклама на туристическа дестинация „България“ по време на Европейски купи по ски алпийски дисциплини – Пампорово и Боровец – 08 – 12 февруари 2016 година" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2016-01-14 17:32:432016-01-18 11:00:002016-01-15 18:14:09100000.00
0000120160046„Организиране участието на Министерство на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо" 2016" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2016-01-14 17:34:13 2016-01-26 17:35:3965000.00
00001201600499049037 РД-02-27-88Абонаментно текущо почистване на сградите на Министерството на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 90911200 2015-12-15 17:09:072015-12-29 17:00:002015-12-15 17:19:4225000.00
0000120160049717782Т-РД-27-18„Изграждане на българския национален щанд на международното туристическо изложение MITT‘2016 в Москва, Русия в периода 23-26.03.2016 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2016-02-26 15:56:202016-03-07 15:00:002016-03-07 11:51:46230000.00
0000120160050717839Т-РД-27-18„Изграждане на българския национален щанд на международното туристическо изложение INTOURMARKET‘2016 в Москва, Русия в периода 19-23.03.2016 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2016-03-01 17:17:182016-03-09 13:00:002016-03-07 11:52:23130000.00
00001201600529049376Т-РД-27-1Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения с две обособени позиции:Обособена позиция 1: „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IFT - Белград, Сърбия (18 - 21.02.2016 г.);Обособена позиция 2:„Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT – Истанбул, Турция (28 - 31.01.2016 г.)ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 39154100, 79341400 2016-01-05 17:55:222016-01-14 17:00:002016-01-05 17:58:23131233.20
00001201600529049738T-РД-27-9Изготвяне на Проект на тарифа за таксите, които се събират при предоставяне на административни услуги по Закона за туризма, финансова обосновка и финансова оценка на въздействието на акта на общинските бюджети, респективно върху държавния бюджетПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги прекратена 79140000 2016-01-08 10:07:492016-02-02 17:00:002016-01-20 14:12:575000.00
00001201600540007Т-РД-27-31Aктуализиране на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и изготвяне на план за действие към неяОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена100000.0079411100BG32016-04-08 16:51:432016-05-20 17:00:002016-04-15 17:19:400.00
0000120160056„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерството на туризма“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. София, ул. "Съборна" № 1“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. Пловдив, ул. "Железарска" № 1“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2016-04-12 11:46:44 2016-04-13 15:04:2762000.00
0000120160057730299Т-РД-27-32“ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ (КОНГРЕСИ, КРЪГЛИ МАСИ, КОНФЕРЕНЦИИ, МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ, РАБОТНИ ОБЕДИ, ОФИЦИАЛНИ ВЕЧЕРИ, КОКТЕЙЛИ, ФОРУМИ И ДР.) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена293000.0079952000,63500000,63510000,63515000,55110000,55120000,63514000 2016-04-14 20:22:062016-06-01 17:00:002016-04-18 18:21:06293000.00
0000120160059T-РД-28-49„Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на туризма”, Обособена позиция № 1: „Доставка на рециклирана копирна хартия“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ (по рамкови споразумения, подписани от ЦООП)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена9300.00  2016-05-13 14:35:472016-05-18 17:00:002016-05-13 14:38:230.00
00001201600609052690Т-РД-27-27Охрана на сградите на министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1 и прилежащ паркинг, находящ се в гр. София, ул. „Съборна“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 79713000 2016-04-01 16:55:591970-01-01 02:00:002016-04-13 15:19:5145000.00
000012016006005024-2016-0009Т-РД-27-49Анализ на съвременните тенденции, свързани с движението на туристопотоци от Германия, Румъния към България и на пътуванията на българи в страната (анализ на търсенето, анализ на нуждите и ограниченията и др.). Анализ на медийния и туристическия пазар и индентифициране на „ключови фигури“, които имат интерес към устойчив туризъм и ЕДЕН теми или към България, като туристически пазар или представляват туроператорска фирма / медия/ или он-лайн блог с широкообхватно влияние на съответния специфичен пазар (Германия, Румъния и България). ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена4890.0071620000 2016-06-03 10:33:282016-06-24 17:00:002016-06-03 10:49:464890.00
00001201600619051382Т-РД-27-24Доставка и монтаж на офис оборудване за Министерство на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 39000000BG4112016-03-08 11:03:561970-01-01 02:00:002016-03-16 17:04:4431000.00
0000120160062Т-93-00-936Сключване на индивидуални договори по рамкови споразумения, сключени от ЦООП Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на туризма”, Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена30000.00 BG4112016-06-10 13:21:34 2016-07-12 16:24:07300000.00
0000120160063737887Т-РД-27-55Организиране и провеждане на тематични турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри със специализирани туристически рубрики или предавания, които да се запознаят и да представят разнообразните възможности за туризъм в България. Сред целите на туровете са представянето и налагането на страната ни като дестинация, предлагаща разнообразни форми на специализиран качествен и устойчив туризъм. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена1605000.0063000000 2016-06-24 15:56:072016-08-01 17:00:002016-06-29 10:52:571605000.00
000012016006405024-2016-0012T-РД-27-56„Преиздаване тематични рекламно-информационни материали” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Преиздаване на тематични брошури и нискобюджетни материали“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2: „Преиздаване на мини компакт дискове и DVD дискове с видеоклипове“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена600000.0022100000BG4112016-06-27 13:36:402016-08-05 17:00:002016-07-04 10:45:12600000.00