Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120170085Т-91-00-54„Доставка на автомобилно гориво за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на туризма“ съгласно рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена40000.00  2017-03-21 15:08:14 2017-03-24 18:27:4940000.00
000012017008805024-2017-0004 T-РД-27-11Публикации в печатни медии и интернет по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”, GRO/SME/16/S/071 – Tourism”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена13666.0022120000 2017-03-22 16:22:362017-04-24 17:30:002017-03-30 17:00:0313666.00
00001201801629062929Т-РД-27-12Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена40000.0030125110 2017-03-30 17:24:312017-04-07 17:30:002017-03-31 17:28:0240000.00
00001201700929063290T-РД-27-13Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1а, и прилижащ паркинг на ул. „Съборна“ № 1ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена45000.00  2017-03-30 15:45:27 2017-04-11 15:50:2145000.00
000012017009105024-2017-0005 Т-РД-27-16„Участие на България на 13-то издание на международното туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и на съпътстващия го 10-ти „Фестивал на туристическите забавления и анимации“ в гр. Русе, в периода 11-13 май 2017 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена   2017-04-27 12:41:04 2017-05-03 14:02:3016275.00
0000120170092786779T-РД-27-17„Мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем за 2017 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем на север от нос Емине Обособена позиция № 2 Мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем на юг от нос Емине“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена120000.0071250000 2017-05-11 17:16:032017-06-02 17:30:002017-05-12 16:15:18120000.00
0000120170093Сключване на индивидуални договори по рамкови споразумения на ЦООП, с предмет: „Доставка на копирна хартия за Министерството на туризма“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена6800.00  2017-05-23 16:08:23 2017-05-23 16:46:426800.00
00001201801629064729Т-РД-27-24„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Министерството на туризма“ по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Министерството на туризма в гр. София, ул. „Съборна“ № 1.“ Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Министерството на туризма в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена70000.0009310000 2017-05-29 15:47:172017-06-05 17:30:002017-05-29 16:21:3070000.00
0000120170095790310T-РД-27-27“Изготвяне на рекламни и информационни материали за нуждите на Министерството на туризма във връзка с изпълнението на проекти с европейско финансиране“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Дизайн, отпечатване и доставка на брошури и информационни плакати“ “, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП и Обособена позиция № 2: „Дизайн и доставка на банери и рекламни химикали“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена24322.0022462000, 22150000 2017-05-29 16:25:362017-07-13 17:30:002017-06-08 17:02:3124322.00
0000120170096790860T-РД-27-29Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение World Travel Market 2017 в Лондон, Великобритания в периода 06-08.11.2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена330000.0039154100 2017-06-06 11:20:352017-07-14 17:30:002017-06-12 12:23:52330000.00
0000120170097791045Т-РД-27-30Обществената поръчка включва три обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния“;Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TT - Warsaw в Полша“;Обособена позиция № 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IGTM – Кан, Франция“ В предмета на настоящата обществена поръчка се включват дейности по изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода ноември – декември 2017 година в Букурещ, Румъния“, Warsaw в Полша“, Кан, Франция“, включително организиране на ежедневна дегустационна програма, атрактивна анимационна програма и други дейности подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена148000.0039154100 2017-06-09 14:56:242017-07-12 17:30:002017-06-12 16:00:41148000.00
0000120170093792728Т-РД-27-32Възлагане изработване на обосновки на морски плажове – ОБЕКТИ НА КОНЦЕСИЯ – „Несебър - юг“, община Несебър, област Бургас, „Албена“, община Балчик, област Добрич; „Ривиера“, община Варна, област Варна; „Слънчев ден“, община Варна, област Варна; „Св. Св. Константин и Елена - север“, община Варна, област Варна; „Св. Св. Константин и Елена – голям плаж“, община Варна, област Варна; „Св. Св. Константин и Елена – малък плаж“, община Варна, област Варна; „Св. Св. Константин и Елена - юг“, община Варна, област Варна; „Свети Влас - болницата“, община Несебър, област Бургас; „Слънчев бряг - север“, община Несебър, област Бургас;“Царево - централен“, община Царево, област Бургас“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена100000.0071620000 2017-05-26 13:50:242017-07-10 17:30:002017-06-21 18:36:34100000.00
0000120170098792957Т-РД-27-33„Заснемане с летателен апарат на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем за 2017 г.“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена65000.0060444000 2017-06-22 11:40:382017-07-14 17:30:002017-06-22 18:20:1365000.00
0000120170101Организиране на комуникационна кампания за пазар Бенелюкс в сътрудничество с Travel 360ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена15870.00  2017-06-29 13:02:09 2017-07-05 12:47:2315870.00
0000120170099794298Т-РД-27-34Организиране и провеждане на опознавателни турове за туроператори, представители на печатни и електронни медии и блогъри със специализирани туристически рубрики или предавания, които да се запознаят и да представят разнообразните възможности за туризъм в България. Сред целите на туровете са представянето и налагането на страната ни като дестинация, предлагаща разнообразни форми на специализиран качествен и устойчив туризъм.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена1605000.0063500000 2017-06-26 10:48:332017-08-07 17:30:002017-07-06 16:36:421605000.00
00001201801549066504Т-РД-27-38Заснемане и изработка на рекламни видео клиповеПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена37000.0092111220 2017-07-21 15:19:422017-07-28 17:30:002017-07-21 15:29:1137000.00
00001201801239066518Т-РД-27-39Предоставяне на фиксирана гласова телекомуникационна услуга за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейностПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена45000.0064211000 2017-07-21 16:47:182017-07-28 17:30:002017-07-21 17:07:1945000.00
0000120170102Участие на Министерството на туризма на фестивала "Празници на изкуствата Аполония 2017 г." /26 август - 05 септември 2017 г., град Созопол/ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена10000.00  2017-07-07 09:34:10 2017-07-31 12:19:0810000.00
0000120170105Участие на Министерството на туризма на фестивал на фолклорната носия "Жеравна 2017", 18-20 август, местност ДобромерицаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена10000.00  2017-07-25 10:40:44 2017-07-31 17:28:2010000.00
0000120170100798929Т-РД-27-47“Изработка на рекламни сувенири за нуждите на националната туристическа реклама“ с пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработка на текстилни рекламни сувенири“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2: „Изработка на туристически принадлежности“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 3: „Изработка на рекламни сувенири тип „офис принадлежности“; Обособена позиция № 4: „Изработка на дребни рекламни сувенири“; Обособена позиция № 5: „Изработка на подаръчни рекламни сувенири“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена600000.0079340000 2017-06-28 10:40:232017-09-08 17:30:002017-08-04 10:53:05600000.00
0000120170106802590Т-РД-27-52 Доставка на сървър, компютри, таблети, скенери, принтери, шредери, подвързваща машина и презентационна техника за нуждите на Министерство на туризмаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена118000.0030200000 2017-08-25 17:12:532017-09-15 17:30:002017-08-25 17:28:12118000.00
0000120170107804243т-рд-27-53Организиране на участието на Министерство на туризма на фестивала „Sofia Spark fest” 2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена100000.00  2017-09-07 16:46:38 2017-09-07 17:16:27100000.00
0000120170108809309Т-РД-27-59„Доставка чрез закупуване на три броя леки автомобили за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на дирекция „Управление на морските плажове“, Главна дирекция „Туристическа политика“ и дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка чрез закупуване на един брой лек автомобил за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на дирекция „Управление на морските плажове“; Обособена позиция № 2: „Доставка чрез закупуване на един брой лек автомобил (категория: миниван) за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на Главна дирекция „Туристическа политика“ и Обособена позиция № 3: „Доставка чрез закупуване на един брой лек автомобил (категория: миниван) за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена140000.0034110000 2017-10-06 14:17:432017-10-31 17:30:002017-10-10 17:23:23140000.00
0000120170109809040Т-РД-27-58"Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на международни туристически изложения, организирани през 2018 г.", с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „ITB Берлин, Германия“; Обособена позиция № 2 „INTOURMARKET Москва, Русия“; Обособена позиция № 3 „МITT Москва, Русия“; Обособена позиция № 4 „UITT Киев, Украйна“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена828400.0039154100 2017-10-09 16:15:222017-11-13 17:30:002017-10-11 12:01:35828400.00
000012017011005024-2017-0021Т-РД-27-65 „Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода януари - февруари 2018 година" с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT – Истанбул, Турция“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена135000.0039154100 2017-11-10 09:28:472017-12-18 17:30:002017-11-13 11:42:07135000.00