Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120170093Сключване на индивидуални договори по рамкови споразумения на ЦООП, с предмет: „Доставка на копирна хартия за Министерството на туризма“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена6800.00  2017-05-23 16:08:23 2017-05-23 16:46:426800.00
0000120170093792728Т-РД-27-32Възлагане изработване на обосновки на морски плажове – ОБЕКТИ НА КОНЦЕСИЯ – „Несебър - юг“, община Несебър, област Бургас, „Албена“, община Балчик, област Добрич; „Ривиера“, община Варна, област Варна; „Слънчев ден“, община Варна, област Варна; „Св. Св. Константин и Елена - север“, община Варна, област Варна; „Св. Св. Константин и Елена – голям плаж“, община Варна, област Варна; „Св. Св. Константин и Елена – малък плаж“, община Варна, област Варна; „Св. Св. Константин и Елена - юг“, община Варна, област Варна; „Свети Влас - болницата“, община Несебър, област Бургас; „Слънчев бряг - север“, община Несебър, област Бургас;“Царево - централен“, община Царево, област Бургас“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена100000.0071620000 2017-05-26 13:50:242017-07-10 17:30:002017-06-21 18:36:34100000.00
0000120170095790310T-РД-27-27“Изготвяне на рекламни и информационни материали за нуждите на Министерството на туризма във връзка с изпълнението на проекти с европейско финансиране“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Дизайн, отпечатване и доставка на брошури и информационни плакати“ “, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП и Обособена позиция № 2: „Дизайн и доставка на банери и рекламни химикали“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена24322.0022462000, 22150000 2017-05-29 16:25:362017-07-13 17:30:002017-06-08 17:02:3124322.00
0000120170096790860T-РД-27-29Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение World Travel Market 2017 в Лондон, Великобритания в периода 06-08.11.2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена330000.0039154100 2017-06-06 11:20:352017-07-14 17:30:002017-06-12 12:23:52330000.00
0000120170097791045Т-РД-27-30Обществената поръчка включва три обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния“;Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TT - Warsaw в Полша“;Обособена позиция № 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IGTM – Кан, Франция“ В предмета на настоящата обществена поръчка се включват дейности по изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода ноември – декември 2017 година в Букурещ, Румъния“, Warsaw в Полша“, Кан, Франция“, включително организиране на ежедневна дегустационна програма, атрактивна анимационна програма и други дейности подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена148000.0039154100 2017-06-09 14:56:242017-07-12 17:30:002017-06-12 16:00:41148000.00
0000120170098792957Т-РД-27-33„Заснемане с летателен апарат на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем за 2017 г.“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена65000.0060444000 2017-06-22 11:40:382017-07-14 17:30:002017-06-22 18:20:1365000.00
0000120170099794298Т-РД-27-34Организиране и провеждане на опознавателни турове за туроператори, представители на печатни и електронни медии и блогъри със специализирани туристически рубрики или предавания, които да се запознаят и да представят разнообразните възможности за туризъм в България. Сред целите на туровете са представянето и налагането на страната ни като дестинация, предлагаща разнообразни форми на специализиран качествен и устойчив туризъм.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена1605000.0063500000 2017-06-26 10:48:332017-08-07 17:30:002017-07-06 16:36:421605000.00
0000120170100798929Т-РД-27-47“Изработка на рекламни сувенири за нуждите на националната туристическа реклама“ с пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработка на текстилни рекламни сувенири“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2: „Изработка на туристически принадлежности“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 3: „Изработка на рекламни сувенири тип „офис принадлежности“; Обособена позиция № 4: „Изработка на дребни рекламни сувенири“; Обособена позиция № 5: „Изработка на подаръчни рекламни сувенири“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена600000.0079340000 2017-06-28 10:40:232017-09-08 17:30:002017-08-04 10:53:05600000.00
0000120170101Организиране на комуникационна кампания за пазар Бенелюкс в сътрудничество с Travel 360ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена15870.00  2017-06-29 13:02:09 2017-07-05 12:47:2315870.00
0000120170102Участие на Министерството на туризма на фестивала "Празници на изкуствата Аполония 2017 г." /26 август - 05 септември 2017 г., град Созопол/ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена10000.00  2017-07-07 09:34:10 2017-07-31 12:19:0810000.00
0000120170105Участие на Министерството на туризма на фестивал на фолклорната носия "Жеравна 2017", 18-20 август, местност ДобромерицаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена10000.00  2017-07-25 10:40:44 2017-07-31 17:28:2010000.00
0000120170106802590Т-РД-27-52 Доставка на сървър, компютри, таблети, скенери, принтери, шредери, подвързваща машина и презентационна техника за нуждите на Министерство на туризмаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена118000.0030200000 2017-08-25 17:12:532017-09-15 17:30:002017-08-25 17:28:12118000.00
0000120170107804243т-рд-27-53Организиране на участието на Министерство на туризма на фестивала „Sofia Spark fest” 2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена100000.00  2017-09-07 16:46:38 2017-09-07 17:16:27100000.00
0000120170108809309Т-РД-27-59„Доставка чрез закупуване на три броя леки автомобили за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на дирекция „Управление на морските плажове“, Главна дирекция „Туристическа политика“ и дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка чрез закупуване на един брой лек автомобил за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на дирекция „Управление на морските плажове“; Обособена позиция № 2: „Доставка чрез закупуване на един брой лек автомобил (категория: миниван) за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на Главна дирекция „Туристическа политика“ и Обособена позиция № 3: „Доставка чрез закупуване на един брой лек автомобил (категория: миниван) за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена140000.0034110000 2017-10-06 14:17:432017-10-31 17:30:002017-10-10 17:23:23140000.00
0000120170109809040Т-РД-27-58"Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на международни туристически изложения, организирани през 2018 г.", с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „ITB Берлин, Германия“; Обособена позиция № 2 „INTOURMARKET Москва, Русия“; Обособена позиция № 3 „МITT Москва, Русия“; Обособена позиция № 4 „UITT Киев, Украйна“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена828400.0039154100 2017-10-09 16:15:222017-11-13 17:30:002017-10-11 12:01:35828400.00
000012017011005024-2017-0021Т-РД-27-65 „Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода януари - февруари 2018 година" с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT – Истанбул, Турция“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена135000.0039154100 2017-11-10 09:28:472017-12-18 17:30:002017-11-13 11:42:07135000.00
0000120170111814446Т-РД-27-66„Проектиране и разработване на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) и Система – Регистър за настаняване”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена1000000.0048600000 2017-11-10 11:43:272018-02-27 17:30:002017-11-13 13:50:381000000.00
000012017011205024-2017-0024 Т-РД-27-69Организиране и провеждане на събития на територията на Република България за нуждите на Министерството на туризмаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена382000.0079952000 2017-11-14 12:45:25 2017-11-23 10:57:35382000.00
000012017011405024-2017-0023 Т-РД-27-67Организиране участието на Министерството на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо“ 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена56825.0079341000BG4112017-11-15 09:19:27 2017-11-16 16:53:0356825.00
000012017011505024-2017-0025 Т-РД-27-70Реклама на туристическа дестинация България по време на Световната купа по сноуборд в гр. Банско, в периода 26-28 януари 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена50000.0079341000 2017-11-20 09:58:55 2017-11-21 15:32:4850000.00
000012017011705024-2017-0026T-RD-27-73"Осъществяване на интегрирани комуникационни кампании на целеви пазари“ със седем обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Германия“; Обособена позиция № 2: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Великобритания“; Обособена позиция № 3: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Русия, Украйна, Беларус и Молдова“; Обособена позиция № 4: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Гърция, Сърбия, Македония, Румъния и Турция“; Обособена позиция № 5: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Полша, Чехия, Словакия и Унгария“; Обособена позиция № 6: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Франция“; Обособена позиция № 7: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Нидерландия, Белгия, Дания, Норвегия, Финландия и Швеция“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена7980000.0079341000 2017-11-30 12:44:362018-01-11 17:30:002017-12-11 12:12:587980000.00
000012017011805024-2017-0027T-РД-27-74Организиране на участието на Министерство на туризма на фестивала „Вино и храна“ 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена 79341000 2017-12-06 11:25:16 2017-12-12 16:10:235000.00
000012017011905024-2017-0028Т-РД-27-77„Цялостно обновление и поддръжка на националния туристически порталeн сайт, базиран на софтуерния модел: Информационно Ориентирана Архитектура (ИОА), използваща клауд-базираната технология– Информацията, като услуга”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена500000.0072420000 2017-12-19 16:33:462018-01-29 17:30:002017-12-28 11:42:55500000.00
0000120180120824099Т-РД-27-5Реклама на туристическа дестинация България по време на турнира по тенис Sofia Open 2018 от календара на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP), категория ATP 250, в гр. София, в периода 04-11 февруари 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена200000.0079341000BG4112018-01-10 14:56:52 2018-01-12 10:00:38200000.00
0000120180121827520T-РД-27-12Прехвърляне на авторските права на 7 бр. аудио-визуални произведения и заснетите чрез използване на иновативна технология - "360° виртуална реалност" филми на туристически обектиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена99680.0092121000BG4112018-01-24 14:02:07 2018-01-30 17:37:4099680.00