Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120170095790310T-РД-27-27“Изготвяне на рекламни и информационни материали за нуждите на Министерството на туризма във връзка с изпълнението на проекти с европейско финансиране“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Дизайн, отпечатване и доставка на брошури и информационни плакати“ “, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП и Обособена позиция № 2: „Дизайн и доставка на банери и рекламни химикали“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена24322.0022462000, 22150000 2017-05-29 16:25:362017-07-13 17:30:002017-06-08 17:02:3124322.00
00001201801629064729Т-РД-27-24„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Министерството на туризма“ по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Министерството на туризма в гр. София, ул. „Съборна“ № 1.“ Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Министерството на туризма в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена70000.0009310000 2017-05-29 15:47:172017-06-05 17:30:002017-05-29 16:21:3070000.00
0000120170093792728Т-РД-27-32Възлагане изработване на обосновки на морски плажове – ОБЕКТИ НА КОНЦЕСИЯ – „Несебър - юг“, община Несебър, област Бургас, „Албена“, община Балчик, област Добрич; „Ривиера“, община Варна, област Варна; „Слънчев ден“, община Варна, област Варна; „Св. Св. Константин и Елена - север“, община Варна, област Варна; „Св. Св. Константин и Елена – голям плаж“, община Варна, област Варна; „Св. Св. Константин и Елена – малък плаж“, община Варна, област Варна; „Св. Св. Константин и Елена - юг“, община Варна, област Варна; „Свети Влас - болницата“, община Несебър, област Бургас; „Слънчев бряг - север“, община Несебър, област Бургас;“Царево - централен“, община Царево, област Бургас“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена100000.0071620000 2017-05-26 13:50:242017-07-10 17:30:002017-06-21 18:36:34100000.00
0000120170093Сключване на индивидуални договори по рамкови споразумения на ЦООП, с предмет: „Доставка на копирна хартия за Министерството на туризма“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена6800.00  2017-05-23 16:08:23 2017-05-23 16:46:426800.00
0000120170092786779T-РД-27-17„Мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем за 2017 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем на север от нос Емине Обособена позиция № 2 Мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем на юг от нос Емине“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена120000.0071250000 2017-05-11 17:16:032017-06-02 17:30:002017-05-12 16:15:18120000.00
000012017009105024-2017-0005 Т-РД-27-16„Участие на България на 13-то издание на международното туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и на съпътстващия го 10-ти „Фестивал на туристическите забавления и анимации“ в гр. Русе, в периода 11-13 май 2017 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена   2017-04-27 12:41:04 2017-05-03 14:02:3016275.00
00001201801629062929Т-РД-27-12Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена40000.0030125110 2017-03-30 17:24:312017-04-07 17:30:002017-03-31 17:28:0240000.00
00001201700929063290T-РД-27-13Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1а, и прилижащ паркинг на ул. „Съборна“ № 1ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена45000.00  2017-03-30 15:45:27 2017-04-11 15:50:2145000.00
000012017008805024-2017-0004 T-РД-27-11Публикации в печатни медии и интернет по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”, GRO/SME/16/S/071 – Tourism”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена13666.0022120000 2017-03-22 16:22:362017-04-24 17:30:002017-03-30 17:00:0313666.00
0000120170085Т-91-00-54„Доставка на автомобилно гориво за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на туризма“ съгласно рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена40000.00  2017-03-21 15:08:14 2017-03-24 18:27:4940000.00
0000120170084777098Т-РД-27-8Участие на България на международно туристическо изложение „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново от 06-08 април 2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена19700.00  2017-03-14 10:04:42 2017-03-16 16:18:4419700.00
00001201700929062257Т-РД-27-7Избор на външен експерт - културен туризъм по проект "Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България, GRO/SME/16/C/071-TourismПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена2.0079421000 2017-02-20 15:11:042017-03-27 17:30:002017-03-13 14:09:542.00
0000120170081Организиране участието на МинистОрганизиране участието на Министерството на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение "Ваканция и Спа Експо" 2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2017-01-19 14:38:19 2017-01-20 16:01:310.00
0000120170080766791T-РД-27-1Реклама на туристическа дестинация България по време на Световната купа по сноуборд в гр. Банско в периода 03-05 февруари 2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена50000.00  2017-01-09 10:15:28 2017-01-13 09:24:3750000.00
000012016007905024-2016-0024T-РД-27-88Проектиране и разработване на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) и Система - регистър за настаняванеОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена1000000.0048600000 2016-12-19 17:44:212017-01-19 17:30:002016-12-19 17:45:521000000.00
000012016007805024-2016-0023Т-РД-27-87 „Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на международни туристически изложения, организирани през 2017 г., с четири обособени позиции: Позиция №1 ITB Берлин, Германия Позиция №2 INTOURMARKET Москва, Русия Позиция №3 МITT Москва, Русия Позиция №4 UITT Киев, УкрайнаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена794900.0039154100; 79341400 2016-12-19 17:23:402017-01-18 17:30:002016-12-19 17:33:54794900.00
00001201600777620880022Разработване и внедряване на официален интерактивен гид на туристическите обекти/забележителности в България - iLoveBulgariaОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена49920.00  2016-12-02 14:23:46 2016-12-12 12:01:0649920.00
00001201801629057979Т-РД-27-79Възлагане изработването на анализи - правен анализ, технически анализ, анализ и описание на услугите и дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията и условията за извършването им, анализ на ефективността на концесията от гледна точка на концедента, други особености на обекта на концесията, които са необходими за изготвянето на обосновки на морски плажове - обекти на концесия"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена40000.0071620000 2016-10-28 10:14:402016-11-04 17:30:002016-10-28 17:28:5140000.00
00001201600769057911T-РД-27-78Възлагане изработването на анализи – правен анализ, технически анализ, анализ и описание на услугите и дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията и условията за извършването им, анализ на ефективността на концесията от гледна точка на концедента, други особености на обекта на концесията, които са необходими за изготвянето на обосновки на морски плажове – обекти на концесияПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена40000.0071620000 2016-10-27 15:35:362016-11-03 17:30:002016-10-27 16:29:3540000.00
00001201600759057280Т-РД-27-73Техническо обслужване и ремонт на автомобилите от автопарка на Министерство на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена50000.0050112100 2016-10-07 16:50:282016-10-14 17:30:002016-10-07 17:30:4450000.00
000012016007305024-2016-0018T-РД-27-70Обособена позиция № 1 – „Доставка, чрез закупуване на един брой лек автомобил за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване контролната дейност на дирекция „Управление на морските плажове“; Обособена позиция № 2 – „Доставка, чрез закупуване на един брой лек автомобил (категория: миниван) за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване контролната дейност на дирекция „Управление на морските плажове“; Обособена позиция № 3 – „Доставка, чрез закупуване на един брой лек автомобил (категория: SUV, 4x4) за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване контролната дейност на дирекция „Управление на морските плажове“; ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена100000.0034110000 2016-09-19 14:59:562016-10-18 17:00:002016-09-27 16:08:54100000.00
000012016007205024-2016-0019Т-РД-27-71Организиране на събития, включително логистика и организационно-техническата подготовка, осигуряване на транспорт (при заявка); хотелско настаняване; зали; осигуряване на техническо оборудване за зали; озвучаване; регистрация на участниците; осигуряване/разпределяне на материали; осигуряване на хранене, кафе-паузи и коктейли, осигуряване на симултантен превод за събитията (при необходимост), осигуряване на преводачи (при необходимост), изработка на уеб-страница (при необходимост), осигуряване на протоколни подаръци, организиране на социална програма и други сходни дейности.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги отворена293000.0079952000 2016-09-17 12:05:00 2016-09-28 12:19:32293000.00
000012016007105024-2016-0017T-РД-27-68„Възлагане изработване на обосновки на морски плажове – ОБЕКТИ НА КОНЦЕСИЯ – „Несебър-юг“, община Бургас, област Бургас; „Приморско-юг“, община Приморско, област Бургас; „Дюни“, община Созопол, област Бургас; „Каваците-юг“, община Созопол, област Бургас; „Устие на рeка Велека“, община Царево, област Бургас; „Малък плаж-“Лозенец“, община Царево, област Бургас; „Сахара 1“, община Варна, област Варна; „Свети Влас - болницата“, община Несебър, област Бургас; „Дяволска река 1“, община Приморско, област Бургас; “Къмпинг „Китен“, община Приморско, област Бургас, “Мечата дупка”, община Царево, област Бургас; “Къмпинг „юг“, община Царево, област Бургас; “Ахтопол – север”, община Царево, област Бургас; “Фичоза”, община Варна, област Варна, “Кранево – централен”, община Балчик, област Добрич; “Балчик – централен”, община Балчик, област Добрич; “Нов плаж – Балчик”, община Балчик, област Добрич; “Иканталъка 1”, община Каварна, област Добрич; “Черноморец – изток”, община Созопол, област Бургас; ” Черноморец – юг”, община Созопол, област Бургас”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена90000.0071620000 2016-09-12 15:02:362016-10-18 17:30:002016-09-27 16:00:2990000.00
0000120160070746677Т-РД-27-66„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода ноември 2016 – март 2017 година“ с пет обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода ноември 2016 – март 2017 година в Испания“ Обособена позиция 2 „Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода ноември 2016 – март 2017 година в Румъния и Полша“ Обособена позиция 3 „Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода ноември 2016 – март 2017 година в Турция“ Обособена позиция 4 „Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода ноември 2016 – март 2017 година в Румъния“ Обособена позиция 5 „Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода ноември 2016 – март 2017 година в Сърбия, Унгария и Франция“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена479000.0039154100 2016-08-30 16:56:182016-10-03 17:00:002016-08-30 17:03:32479000.00
000012016006905024-2016-0016T-РД-27-69„Преиздаване тематични рекламно-информационни материали” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Преиздаване на тематични брошури и нискобюджетни материали“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2: „Преиздаване на мини компакт дискове и DVD дискове с видеоклипове“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена600000.0092100000 2016-08-30 14:14:092016-11-02 17:30:002016-09-28 12:01:21600000.00