Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120170111814446Т-РД-27-66„Проектиране и разработване на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) и Система – Регистър за настаняване”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена1000000.0048600000 2017-11-10 11:43:272018-02-27 17:30:002017-11-13 13:50:381000000.00
000012017011405024-2017-0023 Т-РД-27-67Организиране участието на Министерството на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо“ 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена56825.0079341000BG4112017-11-15 09:19:27 2017-11-16 16:53:0356825.00
000012017011505024-2017-0025 Т-РД-27-70Реклама на туристическа дестинация България по време на Световната купа по сноуборд в гр. Банско, в периода 26-28 януари 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена50000.0079341000 2017-11-20 09:58:55 2017-11-21 15:32:4850000.00
000012017011205024-2017-0024 Т-РД-27-69Организиране и провеждане на събития на територията на Република България за нуждите на Министерството на туризмаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена382000.0079952000 2017-11-14 12:45:25 2017-11-23 10:57:35382000.00
00001201801629070856T-РД-27-72„Избор на доставчик на услугите: изграждане на комуникационна свързаност /VPN/, достъп до Интернет и DDoS за нуждите на Министерство на туризма”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена55000.0072319000 2017-11-21 17:06:502017-12-05 17:30:002017-11-28 16:35:1855000.00
000012017011705024-2017-0026T-RD-27-73"Осъществяване на интегрирани комуникационни кампании на целеви пазари“ със седем обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Германия“; Обособена позиция № 2: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Великобритания“; Обособена позиция № 3: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Русия, Украйна, Беларус и Молдова“; Обособена позиция № 4: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Гърция, Сърбия, Македония, Румъния и Турция“; Обособена позиция № 5: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Полша, Чехия, Словакия и Унгария“; Обособена позиция № 6: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Франция“; Обособена позиция № 7: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Нидерландия, Белгия, Дания, Норвегия, Финландия и Швеция“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена7980000.0079341000 2017-11-30 12:44:362018-01-11 17:30:002017-12-11 12:12:587980000.00
000012017011805024-2017-0027T-РД-27-74Организиране на участието на Министерство на туризма на фестивала „Вино и храна“ 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена 79341000 2017-12-06 11:25:16 2017-12-12 16:10:235000.00
00001201801289071617T-RD-27-76„Избор на двама външни експерти – изпълнители и експерти към Съвместния технически секретариат по Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Външен експерт 1 – изпълнител и експерт в областта на културата към Съвместния технически секретариат по Приоритетна ос 3 на Дунавската стратегия“ Обособена позиция 2 – изпълнител и експерт в областта на туризма към Съвместния технически секретариат по Приоритетна ос 3 на Дунавската стратегия“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена49286.0079421000 2017-11-14 12:58:36 2017-12-15 14:40:0849286.00
000012017011905024-2017-0028Т-РД-27-77„Цялостно обновление и поддръжка на националния туристически порталeн сайт, базиран на софтуерния модел: Информационно Ориентирана Архитектура (ИОА), използваща клауд-базираната технология– Информацията, като услуга”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена500000.0072420000 2017-12-19 16:33:462018-01-29 17:30:002017-12-28 11:42:55500000.00
0000120180120824099Т-РД-27-5Реклама на туристическа дестинация България по време на турнира по тенис Sofia Open 2018 от календара на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP), категория ATP 250, в гр. София, в периода 04-11 февруари 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена200000.0079341000BG4112018-01-10 14:56:52 2018-01-12 10:00:38200000.00
0000120180121827520T-РД-27-12Прехвърляне на авторските права на 7 бр. аудио-визуални произведения и заснетите чрез използване на иновативна технология - "360° виртуална реалност" филми на туристически обектиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена99680.0092121000BG4112018-01-24 14:02:07 2018-01-30 17:37:4099680.00
0000120180122829911T-РД-27-14Реклама на туристическа дестинация България по време на Световната купа по художествена гимнастика в гр. София в периода 30 март - 1 април 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена20000.0079341000BG4112018-02-12 13:37:16 2018-02-13 17:33:4220000.00
0000120180123831064Т-РД-27-23Реклама за популяризиране на България като атрактивна туристическа дестинация България чрез брандиране на състезателен автомобил Sin R1 GT4ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена10000.0079341000 2018-02-20 16:53:20 2018-02-21 09:48:0612000.00
000012018012405024-2018-0005T-РД-27-29„Мониторинг на морски плажове през 2018 г. и 2019 г.“ с пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Мониторинг на морски плажове на територията на Област Добрич“ Обособена позиция № 2 „Мониторинг на морски плажове на територията на Област Варна“ Обособена позиция № 3 „Мониторинг на морски плажове на територията на Област Бургас, част 1“ Обособена позиция № 4 „Мониторинг на морски плажове на територията на Област Бургас, част 2“ Обособена позиция № 5 „Мониторинг на морски плажове на територията на Област Бургас, част 3“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена340000.0071250000 2018-03-01 11:44:562018-04-10 17:30:002018-03-08 16:53:42340000.00
000012018012505024-2018-0006Т-РД-27-32Участие на България на Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново през април 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена19500.0079341000BG3212018-03-07 11:36:38 2018-03-14 10:27:5519500.00
0000120180126Т-26-00-32Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на туризма“ въз основа на Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена150000.00  2018-03-27 17:36:232018-04-19 17:30:002018-03-27 17:40:11150000.00
0000120180127Т-26-Б-91Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Министерство на туризма“ въз основа на Рамково споразумение № СПОР-11/05.06.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена50000.00  2018-03-27 17:45:112018-04-19 17:30:002018-03-27 17:47:3750000.00
00001201801629074993Т-РД-27-44Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейностПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена55000.0064212000BG4112018-04-13 15:31:232018-04-23 17:30:002018-04-16 17:30:5255000.00
00001201801379075083Т-РД-27-46„Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1а, и прилежащ паркинг на ул. „Съборна“ № 1“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена58000.0079713000 2018-04-17 16:10:452018-04-30 17:30:002018-04-18 16:44:5658000.00
00001201801629075084T-РД-27-45Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена29900.00 30125110BG4112018-04-17 14:54:232018-04-25 17:30:002018-04-18 17:08:3429900.00
0000120180132Т-26-К-79Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена25000.00  2018-04-24 13:29:542018-05-04 17:30:002018-04-24 15:23:2325000.00
000012018013105024-2018-0007Т-РД-27-51Изготвяне на документи във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EООБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена10000.0071620000BG4112018-04-18 16:28:392018-05-31 17:30:002018-04-30 10:37:4610000.00
000012018013384576005024-2018-0008Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на 4 (четири) интерактивни информационни киоск терминалаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена19557.5030231100BG3112018-04-26 15:48:332018-06-13 17:30:002018-05-11 16:14:3819557.50
0000120180134848014Т-РД-27-60„Изпълнение на реклама на туристическа дестинация „България“ по време на Световното първенство по волейбол за мъже в гр. София и гр. Варна, и гр. Русе, в периода 9-23 септември 2018 г. и Волейболната Лига на Нациите в гр. София и Варна, в периода 1 – 17 юни 2018 г.“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена200000.00  2018-05-21 11:52:55 2018-05-21 17:18:54200000.00
00001201801629076380Т-РД-27-62„Изготвяне на актуален фотографски материал за морските плажове отдадени под наем или предоставени на концесия“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена41000.0079961200 2018-05-22 13:15:562018-05-30 17:30:002018-05-22 17:10:3041000.00