Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120180122829911T-РД-27-14Реклама на туристическа дестинация България по време на Световната купа по художествена гимнастика в гр. София в периода 30 март - 1 април 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена20000.0079341000BG4112018-02-12 13:37:16 2018-02-13 17:33:4220000.00
00001201801239066518Т-РД-27-39Предоставяне на фиксирана гласова телекомуникационна услуга за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейностПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена45000.0064211000 2017-07-21 16:47:182017-07-28 17:30:002017-07-21 17:07:1945000.00
0000120180123831064Т-РД-27-23Реклама за популяризиране на България като атрактивна туристическа дестинация България чрез брандиране на състезателен автомобил Sin R1 GT4ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена10000.0079341000 2018-02-20 16:53:20 2018-02-21 09:48:0612000.00
000012018012405024-2018-0005T-РД-27-29„Мониторинг на морски плажове през 2018 г. и 2019 г.“ с пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Мониторинг на морски плажове на територията на Област Добрич“ Обособена позиция № 2 „Мониторинг на морски плажове на територията на Област Варна“ Обособена позиция № 3 „Мониторинг на морски плажове на територията на Област Бургас, част 1“ Обособена позиция № 4 „Мониторинг на морски плажове на територията на Област Бургас, част 2“ Обособена позиция № 5 „Мониторинг на морски плажове на територията на Област Бургас, част 3“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена340000.0071250000 2018-03-01 11:44:562018-04-10 17:30:002018-03-08 16:53:42340000.00
000012018012505024-2018-0006Т-РД-27-32Участие на България на Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново през април 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена19500.0079341000BG3212018-03-07 11:36:38 2018-03-14 10:27:5519500.00
0000120180126Т-26-00-32Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на туризма“ въз основа на Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена150000.00  2018-03-27 17:36:232018-04-19 17:30:002018-03-27 17:40:11150000.00
0000120180127Т-26-Б-91Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Министерство на туризма“ въз основа на Рамково споразумение № СПОР-11/05.06.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена50000.00  2018-03-27 17:45:112018-04-19 17:30:002018-03-27 17:47:3750000.00
00001201801289071617T-RD-27-76„Избор на двама външни експерти – изпълнители и експерти към Съвместния технически секретариат по Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Външен експерт 1 – изпълнител и експерт в областта на културата към Съвместния технически секретариат по Приоритетна ос 3 на Дунавската стратегия“ Обособена позиция 2 – изпълнител и експерт в областта на туризма към Съвместния технически секретариат по Приоритетна ос 3 на Дунавската стратегия“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена49286.0079421000 2017-11-14 12:58:36 2017-12-15 14:40:0849286.00
000012018013105024-2018-0007Т-РД-27-51Изготвяне на документи във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EООБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена10000.0071620000BG4112018-04-18 16:28:392018-05-31 17:30:002018-04-30 10:37:4610000.00
0000120180132Т-26-К-79Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена25000.00  2018-04-24 13:29:542018-05-04 17:30:002018-04-24 15:23:2325000.00
000012018013384576005024-2018-0008Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на 4 (четири) интерактивни информационни киоск терминалаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена19557.5030231100BG3112018-04-26 15:48:332018-06-13 17:30:002018-05-11 16:14:3819557.50
0000120180134848014Т-РД-27-60„Изпълнение на реклама на туристическа дестинация „България“ по време на Световното първенство по волейбол за мъже в гр. София и гр. Варна, и гр. Русе, в периода 9-23 септември 2018 г. и Волейболната Лига на Нациите в гр. София и Варна, в периода 1 – 17 юни 2018 г.“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена200000.00  2018-05-21 11:52:55 2018-05-21 17:18:54200000.00
0000120180136 05024-2018-0010 Т-РД-29-63Извършване на широкомащабно международно проучване на тема " Образът на България като туристическа дестинация в пет ключови пазараОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена117349.89  2018-05-28 10:26:01 2018-05-29 17:15:34117349.89
00001201801379075083Т-РД-27-46„Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1а, и прилежащ паркинг на ул. „Съборна“ № 1“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена58000.0079713000 2018-04-17 16:10:452018-04-30 17:30:002018-04-18 16:44:5658000.00
000012018013705024-2018-0011T-РД-27-67Участие на Министерството на туризма на фестивала "Празници на изкуствата Аполония 2018 г." /31 август - 08 септември 2018 г., град Созопол/ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена10000.0079341000BG342018-06-04 16:19:39 2018-06-07 17:05:1910000.00
0000120180138Т-91-00-50Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-2/14.02.2018 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена30000.00  2018-06-14 16:44:322018-06-25 17:30:002018-06-14 16:59:3230000.00
0000120180139Т-91-00-51Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-3/14.02.2018 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена30000.00  2018-06-14 17:02:162018-06-25 17:30:002018-06-14 17:28:0830000.00
000012018014005024-2018-0012Т-РД-27-83Предоставяне на удостоверителни и квалифицирани удостоверителни услугиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена120000.0079132100 2018-06-22 15:26:12 2018-06-22 17:13:550.00
000012018014105024-2018-0013Т-РД-27-85Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение World Travel Market 2018 в Лондон, Великобритания в периода 05 - 07.11.2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена330000.00  2018-06-22 17:19:082018-08-03 17:30:002018-07-02 10:54:51330000.00
0000120180143Т-91-00-55Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена25000.00  2018-06-29 15:51:082018-07-13 17:30:002018-06-29 15:54:2725000.00
000012018014405024-2018-0015Т-РД-27-68Извършване на 3Д компютърно моделиране и 3Д компютърна виртуална възстановка на крепостната система „Калето“ и еврейска синагога в гр. Видин и съпътстващи дейности в изпълнение на проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 в.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена92802.717224300 2018-07-09 15:47:132018-08-06 17:30:002018-07-13 15:05:0392802.71
000012018014505024-2018-0014Т-РД-27-87Участие на Министерството на туризма на фестивала на фолкорната носия "Жеравна 2018“, в периода 17-19 август 2018 г., местност ДобромерицаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена10000.00 BG342018-07-11 14:31:20 2018-07-12 17:00:2010000.00
0000120180146857897Т-РД-27-91„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода октомври – декември 2018 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TT - Warsaw в Полша“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IGTM – Любляна, Словения“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена205000.0039154100 2018-07-12 14:10:272018-08-22 17:30:002018-07-20 11:14:31205000.00
0000120180147857854Т-РД-27-90Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на 4 (четири) информационни киоск терминалаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена19558.0030231100 2018-07-12 14:27:482018-08-23 17:30:002018-07-20 12:22:0019558.00
0000120180148Т-26-Л-87Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена43000.00  2018-07-13 14:54:54 2018-07-13 16:19:4743000.00