Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120160068 05024-2016-0020Т-РД-27-72Изработване, графичен дизайн, отпечатване и доставка на информационна брошура на 4 езика, съдържаща карта на инвестиционните проекти в областта на туризма от всички 9 туристически района на Република България, изработване на интерактивна карта на инвестиционните проекти в туризма в БългарияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена37500.0072413000 2016-08-26 10:35:252016-11-03 17:30:002016-10-03 11:33:5937500.00
0000120160067 742258Т-РД-27-63Организиране и провеждане на тематични турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри със специализирани туристически рубрики или предавания, които да се запознаят и да представят разнообразните възможности за туризъм в България. Сред целите на туровете са представянето и налагането на страната ни като дестинация, предлагаща разнообразни форми на специализиран качествен и устойчив туризъм.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена1605000.0063000000 2016-08-02 13:42:242016-09-05 17:00:002016-08-02 13:50:511605000.00
0000120160066738805Т-РД-27-57„Куриерски услуги за обезпечаване дейността на Министерството туризма в страната и чужбина”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена200000.0064120000 2016-07-01 18:02:35 2016-07-05 17:46:17200000.00
0000120160065738537Т-РД-27-54„ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЩАНД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО АТРАКТИВНА ДЕСТИНАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ WTM’ 2016 В ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ” 2016ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена300000.0039154100, 79341400 2016-06-29 16:39:49 2016-07-05 15:25:42300000.00
000012016006405024-2016-0012T-РД-27-56„Преиздаване тематични рекламно-информационни материали” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Преиздаване на тематични брошури и нискобюджетни материали“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2: „Преиздаване на мини компакт дискове и DVD дискове с видеоклипове“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена600000.0022100000BG4112016-06-27 13:36:402016-08-05 17:00:002016-07-04 10:45:12600000.00
0000120160063737887Т-РД-27-55Организиране и провеждане на тематични турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри със специализирани туристически рубрики или предавания, които да се запознаят и да представят разнообразните възможности за туризъм в България. Сред целите на туровете са представянето и налагането на страната ни като дестинация, предлагаща разнообразни форми на специализиран качествен и устойчив туризъм. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена1605000.0063000000 2016-06-24 15:56:072016-08-01 17:00:002016-06-29 10:52:571605000.00
0000120160062Т-93-00-936Сключване на индивидуални договори по рамкови споразумения, сключени от ЦООП Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на туризма”, Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена30000.00 BG4112016-06-10 13:21:34 2016-07-12 16:24:07300000.00
00001201600679053607T-РД-27-52Мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наемПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена70000.0071250000 2016-06-08 15:23:091970-01-01 02:00:002016-06-13 18:28:22700000.00
000012016006005024-2016-0009Т-РД-27-49Анализ на съвременните тенденции, свързани с движението на туристопотоци от Германия, Румъния към България и на пътуванията на българи в страната (анализ на търсенето, анализ на нуждите и ограниченията и др.). Анализ на медийния и туристическия пазар и индентифициране на „ключови фигури“, които имат интерес към устойчив туризъм и ЕДЕН теми или към България, като туристически пазар или представляват туроператорска фирма / медия/ или он-лайн блог с широкообхватно влияние на съответния специфичен пазар (Германия, Румъния и България). ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена4890.0071620000 2016-06-03 10:33:282016-06-24 17:00:002016-06-03 10:49:464890.00
0000120160059T-РД-28-49„Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на туризма”, Обособена позиция № 1: „Доставка на рециклирана копирна хартия“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ (по рамкови споразумения, подписани от ЦООП)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена9300.00  2016-05-13 14:35:472016-05-18 17:00:002016-05-13 14:38:230.00
00001201801499053189Т-РД-27-47Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейностПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена70000.00  2016-05-13 13:09:122016-05-20 17:00:002016-05-13 19:19:280.00
0000120160057730299Т-РД-27-32“ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ (КОНГРЕСИ, КРЪГЛИ МАСИ, КОНФЕРЕНЦИИ, МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ, РАБОТНИ ОБЕДИ, ОФИЦИАЛНИ ВЕЧЕРИ, КОКТЕЙЛИ, ФОРУМИ И ДР.) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена293000.0079952000,63500000,63510000,63515000,55110000,55120000,63514000 2016-04-14 20:22:062016-06-01 17:00:002016-04-18 18:21:06293000.00
0000120160056„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерството на туризма“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. София, ул. "Съборна" № 1“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. Пловдив, ул. "Железарска" № 1“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2016-04-12 11:46:44 2016-04-13 15:04:2762000.00
00001201801629052930T-РД-27-28„Организиране и провеждане на опознавателни турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри с две обособени позиции, запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП: Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на опознавателен тур за представители на печатни и електронни медии и блогъри от Китай“; Обособена позиция № 2: „Организиране и провеждане на опознавателен тур за представители на печатни и електронни медии и блогъри от Япония“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена   2016-04-11 11:50:482016-04-25 17:00:002016-04-14 14:42:4560000.00
00001201600540007Т-РД-27-31Aктуализиране на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и изготвяне на план за действие към неяОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена100000.0079411100BG32016-04-08 16:51:432016-05-20 17:00:002016-04-15 17:19:400.00
00001201600609052690Т-РД-27-27Охрана на сградите на министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1 и прилежащ паркинг, находящ се в гр. София, ул. „Съборна“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 79713000 2016-04-01 16:55:591970-01-01 02:00:002016-04-13 15:19:5145000.00
00001201600679052914T-РД-27-29Доставка на компютри, принтери, памети и твърди дискове за сървърни станции за нуждите на Министерство на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 30200000BG4112016-04-01 16:53:391970-01-01 02:00:002016-04-14 14:27:3960000.00
00001201600619051382Т-РД-27-24Доставка и монтаж на офис оборудване за Министерство на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 39000000BG4112016-03-08 11:03:561970-01-01 02:00:002016-03-16 17:04:4431000.00
0000120160050717839Т-РД-27-18„Изграждане на българския национален щанд на международното туристическо изложение INTOURMARKET‘2016 в Москва, Русия в периода 19-23.03.2016 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2016-03-01 17:17:182016-03-09 13:00:002016-03-07 11:52:23130000.00
0000120160049717782Т-РД-27-18„Изграждане на българския национален щанд на международното туристическо изложение MITT‘2016 в Москва, Русия в периода 23-26.03.2016 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2016-02-26 15:56:202016-03-07 15:00:002016-03-07 11:51:46230000.00
00001201801629050615Т-РД-27-16Консултантска помощ за подпомагане на дейности по разработване на проектни предложенияПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги прекратена   2016-02-18 15:03:202016-03-01 17:00:002016-02-19 18:36:0558000.00
00001201801629050670T-PД-27-17„Логистика, обслужване и анимационна програма на българските национални щандове на международните туристически изложения ИНТУРМАРКЕТ 2016 Москва, Руска Федерация в периода 19-22.03.2016 и MITT 2016 в Москва, Руска Федерация в периода 23-26.03.2016” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена   2016-02-17 16:28:432016-03-07 10:00:002016-02-22 17:28:4498000.00
0000120160046„Организиране участието на Министерство на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо" 2016" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2016-01-14 17:34:13 2016-01-26 17:35:3965000.00
0000120160045708134Т-РД-27-3"Реклама на туристическа дестинация „България“ по време на Европейски купи по ски алпийски дисциплини – Пампорово и Боровец – 08 – 12 февруари 2016 година" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2016-01-14 17:32:432016-01-18 11:00:002016-01-15 18:14:09100000.00
00001201600529049738T-РД-27-9Изготвяне на Проект на тарифа за таксите, които се събират при предоставяне на административни услуги по Закона за туризма, финансова обосновка и финансова оценка на въздействието на акта на общинските бюджети, респективно върху държавния бюджетПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги прекратена 79140000 2016-01-08 10:07:492016-02-02 17:00:002016-01-20 14:12:575000.00