Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120180136 05024-2018-0010 Т-РД-29-63Извършване на широкомащабно международно проучване на тема " Образът на България като туристическа дестинация в пет ключови пазараОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена117349.89  2018-05-28 10:26:01 2018-05-29 17:15:34117349.89
000012018013705024-2018-0011T-РД-27-67Участие на Министерството на туризма на фестивала "Празници на изкуствата Аполония 2018 г." /31 август - 08 септември 2018 г., град Созопол/ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена10000.0079341000BG342018-06-04 16:19:39 2018-06-07 17:05:1910000.00
0000120180138Т-91-00-50Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-2/14.02.2018 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена30000.00  2018-06-14 16:44:322018-06-25 17:30:002018-06-14 16:59:3230000.00
0000120180139Т-91-00-51Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-3/14.02.2018 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена30000.00  2018-06-14 17:02:162018-06-25 17:30:002018-06-14 17:28:0830000.00
000012018014005024-2018-0012Т-РД-27-83Предоставяне на удостоверителни и квалифицирани удостоверителни услугиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена120000.0079132100 2018-06-22 15:26:12 2018-06-22 17:13:550.00
00001201801629077873T-РД-27-84„Изготвяне на актуален фотографски материал за морските плажове отдадени под наем или предоставени на концесия“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена41000.0079961200 2018-06-26 15:33:262018-07-06 17:30:002018-06-28 18:25:3541000.00
0000120180143Т-91-00-55Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена25000.00  2018-06-29 15:51:082018-07-13 17:30:002018-06-29 15:54:2725000.00
000012018014105024-2018-0013Т-РД-27-85Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение World Travel Market 2018 в Лондон, Великобритания в периода 05 - 07.11.2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена330000.00  2018-06-22 17:19:082018-08-03 17:30:002018-07-02 10:54:51330000.00
000012018014505024-2018-0014Т-РД-27-87Участие на Министерството на туризма на фестивала на фолкорната носия "Жеравна 2018“, в периода 17-19 август 2018 г., местност ДобромерицаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена10000.00 BG342018-07-11 14:31:20 2018-07-12 17:00:2010000.00
000012018014405024-2018-0015Т-РД-27-68Извършване на 3Д компютърно моделиране и 3Д компютърна виртуална възстановка на крепостната система „Калето“ и еврейска синагога в гр. Видин и съпътстващи дейности в изпълнение на проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 в.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена92802.717224300 2018-07-09 15:47:132018-08-06 17:30:002018-07-13 15:05:0392802.71
0000120180148Т-26-Л-87Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена43000.00  2018-07-13 14:54:54 2018-07-13 16:19:4743000.00
0000120180146857897Т-РД-27-91„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода октомври – декември 2018 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TT - Warsaw в Полша“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IGTM – Любляна, Словения“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена205000.0039154100 2018-07-12 14:10:272018-08-22 17:30:002018-07-20 11:14:31205000.00
0000120180147857854Т-РД-27-90Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на 4 (четири) информационни киоск терминалаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена19558.0030231100 2018-07-12 14:27:482018-08-23 17:30:002018-07-20 12:22:0019558.00
000012018014905024-2018-0018Т-РД-27-94„Реклама на туристическа дестинация България по време на Световното първенство по художествена гимнастика - 10-16.09.2018 г. в гр. София, зала "Арена Армеец"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена50000.0079341000BG4112018-07-26 09:36:15 2018-08-02 17:07:2150000.00
000012018015105024-2018-0019T-РД-27-100Реклама на туристическа дестинация България по време на голф турнира European Tour Senior Classics (06-09.09.2018 г.)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена60000.0079341000BG332018-08-29 11:31:16 2018-08-29 16:59:1960000.00
000012018015005024-2018-0020Т-РД-27-107„Доставка на оборудване, необходимо за изпълнение на контролните дейности на дирекция „Управление на морските плажове”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена18000.0030000000BG4112018-08-17 10:52:012018-11-02 17:30:002018-10-01 10:44:1318000.00
000012018015205024-2018-0021Т-РД-27-109„Избор на девет външни експерти - изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с девет обособени позиции ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги Частично възложена и частично прекратена202500.0079421000 2018-09-25 11:09:482018-10-24 17:30:002018-10-03 17:16:34202500.00
000012018015305024-2018-0022Т-РД-27-110„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода октомври – декември 2018 година“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния“ и Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TT - Warsaw в Полша“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена170000.0039154100 2018-10-02 12:49:38 2018-10-05 14:52:56170000.00
00001202101959082596; 9082889Т-РД-27-119Доставка на офис-обзавеждане за 9 (девет) броя Организации за Управление на Туристическите Райони (ОУТР), в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите РайониПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена17069.2539150000 2018-10-24 13:51:262018-11-13 17:30:002018-10-31 11:37:5417069.25
000012018015505024-2018-0023T-РД-27-120„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода януари – февруари 2019 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT – Истанбул, Турция“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR - Букурещ, Румъния“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IFT – Белград, Сърбия“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена195000.0039154100 2018-10-25 13:18:022018-12-05 17:30:002018-11-05 11:20:20195000.00
0000120180156Т-91-00-103Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на туризма", въз основа на Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г., сключено от Централния орган за покупкиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена33000.0039100000BG4112018-11-02 14:24:292018-11-16 23:59:002018-11-06 16:26:0933000.00
0000120180160Включване на морските плажове, отдадени на концесия, в платформата ILoveBulgaria, тяхната поддръжка и промотиране, както и предоставяне на допълнителни услуги в платформата, свързани с дейността на Министерството на туризма. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена81250.00  2018-11-14 14:01:29 2018-11-14 17:34:2481250.00
0000120180157 05024-2018-0024 Т-РД-27-123Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на международни туристически изложения, организирани през 2019 г.“ с четири обособени позиции:аОбособена позиция № 1: „ITB Берлин, Германия“; Обособена позиция № 2: „Intourmarket Москва, Русия“; Обособена позиция № 3: „MITT Москва, Русия“; Обособена позиция № 4: „UITT Киев, Украйна“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена828400.0039154100 2018-11-05 11:24:462018-12-19 17:30:002018-11-16 11:26:20828400.00
000012018015805024-2018-0026Т-РД-27-126„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена90000.0064212000 2018-11-12 17:10:292018-12-10 17:30:002018-11-19 14:13:5990000.00
000012018015905024-2018-0027T-РД-27-131Извършване на 3Д компютърно моделиране и 3Д компютърна виртуална възстановка на крепостната система „Калето“ и еврейската синагога в гр. Видин и съпътстващи дейности в изпълнение на проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 в.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена111364.00  2018-11-14 11:20:312018-12-27 17:30:002018-12-03 17:26:3792802.71