Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201801499053189Т-РД-27-47Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейностПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена70000.00  2016-05-13 13:09:122016-05-20 17:00:002016-05-13 19:19:280.00
000012018014905024-2018-0018Т-РД-27-94„Реклама на туристическа дестинация България по време на Световното първенство по художествена гимнастика - 10-16.09.2018 г. в гр. София, зала "Арена Армеец"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена50000.0079341000BG4112018-07-26 09:36:15 2018-08-02 17:07:2150000.00
000012018015005024-2018-0020Т-РД-27-107„Доставка на оборудване, необходимо за изпълнение на контролните дейности на дирекция „Управление на морските плажове”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена18000.0030000000BG4112018-08-17 10:52:012018-11-02 17:30:002018-10-01 10:44:1318000.00
000012018015105024-2018-0019T-РД-27-100Реклама на туристическа дестинация България по време на голф турнира European Tour Senior Classics (06-09.09.2018 г.)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена60000.0079341000BG332018-08-29 11:31:16 2018-08-29 16:59:1960000.00
000012018015205024-2018-0021Т-РД-27-109„Избор на девет външни експерти - изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с девет обособени позиции ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги Частично възложена и частично прекратена202500.0079421000 2018-09-25 11:09:482018-10-24 17:30:002018-10-03 17:16:34202500.00
000012018015305024-2018-0022Т-РД-27-110„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода октомври – декември 2018 година“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния“ и Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TT - Warsaw в Полша“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена170000.0039154100 2018-10-02 12:49:38 2018-10-05 14:52:56170000.00
00001201801549066504Т-РД-27-38Заснемане и изработка на рекламни видео клиповеПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена37000.0092111220 2017-07-21 15:19:422017-07-28 17:30:002017-07-21 15:29:1137000.00
000012018015505024-2018-0023T-РД-27-120„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода януари – февруари 2019 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT – Истанбул, Турция“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR - Букурещ, Румъния“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IFT – Белград, Сърбия“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена195000.0039154100 2018-10-25 13:18:022018-12-05 17:30:002018-11-05 11:20:20195000.00
0000120180156Т-91-00-103Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на туризма", въз основа на Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г., сключено от Централния орган за покупкиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена33000.0039100000BG4112018-11-02 14:24:292018-11-16 23:59:002018-11-06 16:26:0933000.00
0000120180157 05024-2018-0024 Т-РД-27-123Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на международни туристически изложения, организирани през 2019 г.“ с четири обособени позиции:аОбособена позиция № 1: „ITB Берлин, Германия“; Обособена позиция № 2: „Intourmarket Москва, Русия“; Обособена позиция № 3: „MITT Москва, Русия“; Обособена позиция № 4: „UITT Киев, Украйна“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена828400.0039154100 2018-11-05 11:24:462018-12-19 17:30:002018-11-16 11:26:20828400.00
000012018015805024-2018-0026Т-РД-27-126„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена90000.0064212000 2018-11-12 17:10:292018-12-10 17:30:002018-11-19 14:13:5990000.00
000012018015905024-2018-0027T-РД-27-131Извършване на 3Д компютърно моделиране и 3Д компютърна виртуална възстановка на крепостната система „Калето“ и еврейската синагога в гр. Видин и съпътстващи дейности в изпълнение на проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 в.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена111364.00  2018-11-14 11:20:312018-12-27 17:30:002018-12-03 17:26:3792802.71
0000120180160Включване на морските плажове, отдадени на концесия, в платформата ILoveBulgaria, тяхната поддръжка и промотиране, както и предоставяне на допълнителни услуги в платформата, свързани с дейността на Министерството на туризма. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена81250.00  2018-11-14 14:01:29 2018-11-14 17:34:2481250.00
000012018016105024-2018-0029Т-РД-27-132Разработване на продуктови анализи и планове за развитие на културния и на здравния туризъм за периода 2020-2025ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена60000.0071620000BG4112018-11-30 09:44:54 2018-12-10 10:43:1060000.00
00001201801629050670T-PД-27-17„Логистика, обслужване и анимационна програма на българските национални щандове на международните туристически изложения ИНТУРМАРКЕТ 2016 Москва, Руска Федерация в периода 19-22.03.2016 и MITT 2016 в Москва, Руска Федерация в периода 23-26.03.2016” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена   2016-02-17 16:28:432016-03-07 10:00:002016-02-22 17:28:4498000.00
00001201801629050615Т-РД-27-16Консултантска помощ за подпомагане на дейности по разработване на проектни предложенияПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги прекратена   2016-02-18 15:03:202016-03-01 17:00:002016-02-19 18:36:0558000.00
00001201801629052930T-РД-27-28„Организиране и провеждане на опознавателни турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри с две обособени позиции, запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП: Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на опознавателен тур за представители на печатни и електронни медии и блогъри от Китай“; Обособена позиция № 2: „Организиране и провеждане на опознавателен тур за представители на печатни и електронни медии и блогъри от Япония“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена   2016-04-11 11:50:482016-04-25 17:00:002016-04-14 14:42:4560000.00
00001201801629057979Т-РД-27-79Възлагане изработването на анализи - правен анализ, технически анализ, анализ и описание на услугите и дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията и условията за извършването им, анализ на ефективността на концесията от гледна точка на концедента, други особености на обекта на концесията, които са необходими за изготвянето на обосновки на морски плажове - обекти на концесия"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена40000.0071620000 2016-10-28 10:14:402016-11-04 17:30:002016-10-28 17:28:5140000.00
00001201801629062929Т-РД-27-12Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена40000.0030125110 2017-03-30 17:24:312017-04-07 17:30:002017-03-31 17:28:0240000.00
00001201801629064729Т-РД-27-24„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Министерството на туризма“ по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Министерството на туризма в гр. София, ул. „Съборна“ № 1.“ Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на Министерството на туризма в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена70000.0009310000 2017-05-29 15:47:172017-06-05 17:30:002017-05-29 16:21:3070000.00
00001201801629070856T-РД-27-72„Избор на доставчик на услугите: изграждане на комуникационна свързаност /VPN/, достъп до Интернет и DDoS за нуждите на Министерство на туризма”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена55000.0072319000 2017-11-21 17:06:502017-12-05 17:30:002017-11-28 16:35:1855000.00
00001201801629074993Т-РД-27-44Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейностПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена55000.0064212000BG4112018-04-13 15:31:232018-04-23 17:30:002018-04-16 17:30:5255000.00
00001201801629075084T-РД-27-45Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена29900.00 30125110BG4112018-04-17 14:54:232018-04-25 17:30:002018-04-18 17:08:3429900.00
00001201801629076380Т-РД-27-62„Изготвяне на актуален фотографски материал за морските плажове отдадени под наем или предоставени на концесия“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена41000.0079961200 2018-05-22 13:15:562018-05-30 17:30:002018-05-22 17:10:3041000.00
00001201801629077873T-РД-27-84„Изготвяне на актуален фотографски материал за морските плажове отдадени под наем или предоставени на концесия“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена41000.0079961200 2018-06-26 15:33:262018-07-06 17:30:002018-06-28 18:25:3541000.00