Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201600529049376Т-РД-27-1Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения с две обособени позиции:Обособена позиция 1: „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IFT - Белград, Сърбия (18 - 21.02.2016 г.);Обособена позиция 2:„Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT – Истанбул, Турция (28 - 31.01.2016 г.)ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 39154100, 79341400 2016-01-05 17:55:222016-01-14 17:00:002016-01-05 17:58:23131233.20
00001201600499049037 РД-02-27-88Абонаментно текущо почистване на сградите на Министерството на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 90911200 2015-12-15 17:09:072015-12-29 17:00:002015-12-15 17:19:4225000.00
0000120150040702227РД-02-27-86„Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на следните международни туристически изложения, организирани през 2016 г.“ с четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: ITB Берлин, Германия Обособена позиция №2: INTOURMARKET Москва, Русия Обособена позиция №3: МITT Москва, Русия Обособена позиция №4: UITT Киев, Украйна ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 39154100, 79341400 2015-12-12 14:52:032016-01-27 17:00:002015-12-14 16:05:23788000.00
00001201500409048951РД-02-27-85„Закупуване и доставка на рекламни материали и сувенири за нуждите на националната туристическа реклама и разпространението им на национални и международни туристически изложения, форуми и събития“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Закупуване и доставка на рекламни материали за разпространение на национални и международни туристически изложения, форуми и събития. Обособена позиция 2: Закупуване и доставка на подаръчни сувенири за нуждите на националната туристическа реклама.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 79340000 2015-12-12 14:26:222015-12-23 17:00:002015-12-12 14:33:0860000.00
00001201500389048699 РД-02-27-83„Извършване на куриерски услуги в страната и чужбина за обезпечаване дейността на Министерството на туризма”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 64120000 2015-12-08 13:13:342015-12-16 11:00:002015-12-08 13:16:3133845.00
0000120150037698649РД-02-27-79„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода февруари - април 2016 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изграждане на информациони щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение Salon Mondial du Tourisme - Париж, Франция – (17 - 20.03.2016 г.) и на международното туристическо изложение IMEX – Франкфурт, Германия - (19 - 21.04.2016 г.)“ Обособена позиция 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TRAVEL/UTAZAS - Будапеща, Унгария - (03.03 - 06.03.2016 г.)“ Обособена позиция 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния - (25 - 28.02.2016 г.)“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 39154100, 79341400 2015-11-20 13:13:312016-01-05 17:00:002015-11-23 10:34:50178000.00
0000120150036697557РД-02-27-73Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на служители на Министерството на туризмаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги прекратена   2015-11-13 19:28:452015-11-16 00:00:002015-11-13 19:32:53100000.00
00001201500369047160РД-02-27-70„Организиране и провеждане на тематичен информационен, експедиентски тур и кръгла маса“ с две обособени позиции: Позиция 1 „Организиране и провеждане на тематичен информационен тур и кръгла маса за представители на руски медии, туроператори и представители на руските региони и кръгла маса“ Позиция 2 „Организиране и провеждане на експедиентски тур от Румъния“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 63515000; 63516000 2015-10-28 16:52:092015-11-10 10:30:002015-10-29 13:19:4660000.00
00001201500359047100РД-02-27-69Закупуване на 100 бр. USB флаш памет, свързани с дейности по осигуряване на публичност на проект „Компетентна и ефективна държавна администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на националните и европейски политики в областта на туризма”, изпълняван от Министерството на туризма по Договор № А13-22-53 от 28.05.2014 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 30234600 2015-10-26 17:03:332015-11-06 17:00:002015-10-26 17:13:271575.00
0000120150033693927РД-02-27-56Представяне и обучение относно практическото прилагане на изработената пътна карта за изпълнение на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България в периода 2014-2030 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-23 15:03:00 2015-10-23 15:07:000.00
0000120150032691494 РД-02-27-64„Съпътстваща реклама в рамките на 88-те награди „Оскар“ за чуждоезичен филм на Американската филмова академия“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-08 16:45:15 2015-10-09 10:43:430.00
0000120150031690770РД-02-27-62 "Изпълнение на реклама на туристическа дестинация България по време на Европейското първенство по волейбол в София и Варна, в периода 9 - 18 октомври 2015 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-06 15:01:07 2015-10-06 15:05:140.00
00001201500369046016РД-02-27-58Разработване и изготвяне на правна рамка и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма във връзка с прехвърляне на дейностите по отдаване под наем и концесии на морските плажовеПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги прекратена 79140000 2015-09-16 17:51:131970-01-01 02:00:002015-09-16 18:04:2735000.00
0000120150029687225РД-02-27-56Съпътстваща реклама в рамките на международното туристическо изложение IGTM на о-в Тенерифе от 5 до 8 октомври 2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-09-12 09:42:36 2015-09-15 16:37:090.00
00001201500299045698РД-02-27-55„Извършване на куриерски услуги в страната и чужбина за обезпечаване дейността на Министерството на туризма”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 64120000 2015-09-07 17:34:072015-09-16 17:00:002015-09-07 17:45:1434000.00
00001201500369044951 РД-02-27-54Доставка на автомобилно гориво, чрез карти з абезналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобилПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 09134200 2015-08-17 15:53:231970-01-01 02:00:002015-08-17 18:23:0046000.00
00001201500369044455РД-02-27-51Предмет на услугата е предоставяне и ползване на стационарни телефонни услуги с възможност за осъществяване на селищни, междуселищни, международни разговори, както и разговори към мобилни мрежи за абонатите на Възложителя, съгласно списъка на телефонните постове. Изискване на Възложителя е наличие на непрекъсната техническа поддръжка и система за обслужване на клиентите. Телефонните услуги да бъдат предоставени на адресите на Възложителя. В предмета на поръчката се включва осигуряване на комплексна услуга, включваща фиксирана телефонна услуга, заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, телефонна централа и телефонни апарати към нея, позволяващи реализацията на комутируеми връзки в мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България за всички телефонни абонати на Възложителя. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 64211000 2015-07-31 18:04:521970-01-01 02:00:002015-07-31 18:15:1945000.00
0000120150025680108РД-02-27-50Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода септември – ноември 2015 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 39154100;79341400 2015-07-30 15:24:442015-09-01 17:00:002015-07-31 10:45:45225000.00
00001201500259044023РД-02-27-48Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на услуги по дизайн, предпечат, печат и поставяне на рекламни пана за съоръжения тип „Билборд“, „Ракета“ и „Ситилайт“ за нуждите на кампания, организирана от Министерство на туризма.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 79341400 2015-07-20 17:52:002015-07-29 17:00:002015-07-20 18:02:0420000.00
00001201500289043790РД-02-27-46Обучение на служителите от Министерството на туризма по специализиран английски език за работещите в сферата на туризма и обучение по руски езикПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 80511000 2015-07-10 17:43:132015-07-21 17:00:002015-07-13 17:38:5741540.00
00001201500239043745РД-02-27-45„Организиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии“ с три обособени позиции:Позиция 1 „Организиране на тематични журналистически турове за представители от Германия, Чехия, Словакия, Полша“Позиция 2 „Организиране на тематични журналистически турове за представители от Русия, Беларус, Молдова и Украйна“ Позиция 3 „Организиране на тематични журналистически турове за представители от Македония, Сърбия, Румъния и Турция“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 63515000, 63516000 2015-07-10 11:56:062015-07-21 16:30:002015-07-10 13:25:4060000.00
000012015001905024-2015-0011РД-02-27-42/17.06.2015 г.Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение WTM’ 2015 в Лондон ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 391541100,79341400 2015-06-17 18:47:432015-07-15 17:00:002015-06-18 14:11:15280000.00
00001201500289042632РД-02-27-39/09.06.2015 г.Цялостна организация на събитие - Туристически панаир „България – Традиции и култура“ в гр. Париж, Франция представящo България като културна и туристическа дестинацияПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги затворена 39154100, 79341400 2015-06-09 13:50:48 2015-06-09 13:54:43130000.00
00001201500289042448РД-02-28-52Изработка на рекламни сувенири с информация за рекламна кампания по проект: "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи Паневропейски телевизионни канали"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 79340000 2015-06-03 15:05:42 2015-06-03 15:26:4220000.00
000012015001505024-2015-0010РД-02-28-50 от 25.05.2015 г."Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерството на туризма" с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. София, ул. "Съборна" № 1 и Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. Пловдив, ул. "Железарска" № 1”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09310000 2015-05-20 14:59:20 2015-05-26 10:53:1052000.00