Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012018016205024-2018-0028T-РД-27-133Органиизране участието на Министерството на турузма с рекламен щанд на международно туристическо изложение "Ваканция и Спа Експо" 2019ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена57225.0079341000BG4112018-12-04 09:51:23 2018-12-06 16:11:5857225.00
000012018016105024-2018-0029Т-РД-27-132Разработване на продуктови анализи и планове за развитие на културния и на здравния туризъм за периода 2020-2025ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена60000.0071620000BG4112018-11-30 09:44:54 2018-12-10 10:43:1060000.00
0000120180163Т-91-00-117Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена30000.0090911200 2018-12-13 10:29:252018-12-28 23:59:002018-12-13 16:29:1930000.00
000012018016405024-2018-0030Т-РД-27-138В рамките на настоящата обществена поръчка, изпълнителят ще извърши доставка на електрическа енергия ниско напрежение в сградата на Министерството на туризма в гр. София, ул. „Съборна“ №1.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена58000.00  2018-12-21 14:57:22 2018-12-28 17:39:4058000.00
000012019016505024-2019-0001Т-РД-27-7Реклама на туристическа дестинация България по време на Световния мъжки тенис турнир SOFIA Open 2019 (03-10 февруари 2019 г.)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена50000.0079341000 2019-01-21 14:23:59 2019-01-22 16:56:5550000.00
00001202001909086330Т-РД-27-14"Техническо обслужване и ремонт на автомобилите, собственост на Министерство на туризма"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена55000.0050100000BG4112019-02-27 15:09:472019-03-08 17:30:002019-02-28 16:42:3255000.00
0000120190168898932Т-РД-27-15Популяризиране на дестинация България по време на Интерски конгрес 2019 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена86583.33 BG422019-02-28 16:16:47 2019-03-05 09:58:5686583.33
0000120190166899054T-РД-27-16Извършване на широкомащабно международно проучване на тема: "Образът на България като туристическа дестинация в пет ключови пазара"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена117349.00  2019-02-25 11:49:12 2019-03-05 15:22:18117349.00
000012019016905024-2019-0004Т-РД-27-19„Реклама на туристическа дестинация България по време на Световната купа по художествена гимнастика – 12-14.04.2019 г. в гр. София, зала "Арена Армеец"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена20000.0079341000BG4112019-03-11 12:30:25 2019-03-19 16:34:5920000.00
000012019017005024-2019-0005Т-РД-27-21Участие на България на Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново в периода 18-20 април 2019 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена69800.0079341000BG3212019-04-01 11:29:35 2019-04-03 14:38:2369800.00
00001202001959087375Т-РД-27-24Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1а, и прилежащ паркинг на ул. „Съборна“ № 1ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена58000.0079713000 2019-04-01 13:54:292019-04-30 17:30:002019-04-10 15:50:1958000.00
000012019017205024-2019-0006Т-РД-27-26„Мониторинг на морските плажове през 2019 г.“ с 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на актуални данни и установяване на технически характеристики на морски плажове на териториите на община Шабла, община Каварна, община Балчик, област Добрич“; Обособена позиция № 2: „Предоставяне на актуални данни и установяване на технически характеристики на морски плажове на териториите на община Варна, община Долни Чифлик, община Бяла, община Аврен, област Варна“; Обособена позиция № 3: „Предоставяне на актуални данни и установяване на технически характеристики на морски плажове на териториите на община Несебър, община Поморие, област Бургас“; Обособена позиция № 4: „Предоставяне на актуални данни и установяване на технически характеристики на морски плажове на териториите на община Бургас, община Созопол, област Бургас“; Обособена позиция № 5: „Предоставяне на актуални данни и установяване на технически характеристики на морски плажове на териториите на община Приморско, община Царево, област Бургас“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена310000.0071250000BG2019-04-09 09:54:29 2019-04-15 15:58:27310000.00
0000120190173 05024-2019-0007 T-РД-27-27 “Организиране на Международна конференция за устойчиви инвестиции в туризма”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги приключена300000.00  2019-04-16 15:18:352019-04-18 17:30:002019-04-16 17:20:16300000.00
000012019017505024-2019-0008Т-РД-27-36„Доставка на компютърна и офис-техника за офисите на 9 (девет) броя Организации за Управление на Туристическите Райони (ОУТР) в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена84413.9930000000BG2019-06-04 16:34:512019-07-17 17:30:002019-06-14 15:36:0384413.99
000012019017405024-2019-0009Т-РД-27-41„Извършване на две проучвания в рамките на Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион с 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Извършване на проучване за фестивалите в общия контекст на туристическото развитие на Дунавския регион“; Обособена позиция № 2 „Извършване на проучване за развитието на круизния туризъм в Дунавския регион“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена70.0079300000BG2019-06-04 11:23:032019-07-30 17:30:002019-06-27 11:14:5170.00
000012019017705024-2019-0011Т-РД-27-42„Разработване и прилагане на стратегически документи за развитието на туристическите райони в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена429166.6779411100BG4112019-06-27 09:59:172019-08-09 17:30:002019-07-05 10:45:52429166.67
000012019017605024-2019-0010Т-РД-27-43„Дизайн, изработване и доставка на промоционални материали“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Дизайн, отпечатване и доставка на промоционални материали по проект GRO/SME/17/C/095 „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България – III издание“ и проект GRO/SME/17/C/065 „Здравен и балнео туризъм“, финансирани по програма COSME на ЕК“; Обособена позиция № 2: „Дизайн, изработване и доставка на магнити за хладилник с детски рисунки на българските ЕДЕН дестинации по проект GRO/SME/17/C/095 по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България – III издание“, финансиран по програма COSME на ЕК“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена24200.0022150000 2019-06-25 16:18:182019-08-07 17:30:002019-07-05 10:48:2324200.00
000012019017905024-2019-0012Т-РД-27-46„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения през ноември 2019 година“ с 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TT Warsaw – Варшава, Полша“. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена140000.0039154100BG2019-07-09 09:29:292019-08-14 17:30:002019-07-15 10:34:03140000.00
000012019017805024-2019-0013T-РД-27-48“Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение World Travel Market 2019 в Лондон, ВеликобританияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена330000.0039154100 2019-07-04 11:57:562019-08-20 17:30:002019-07-18 11:59:13330000.00
000012019018205024-2019-0014Т-РД-27-55„Организиране и провеждане на събития на територията на Република България за нуждите на Министерството на туризма“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги приключена81940.00  2019-08-15 15:30:202019-08-27 17:30:002019-08-16 17:25:1781940.00
00001201901849091654Т-РД-27-56„Предоставяне на фиксирана гласова телекомуникационна услуга за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена62000.0064211000BG2019-08-14 18:20:352019-09-09 17:30:002019-08-21 15:32:4162000.00
000012019018305024-2019-0015Т-РД-27-57„Избор на шест външни експерта – изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с шест обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена135000.0079421000BG2019-08-16 17:05:242019-10-01 17:30:002019-08-29 11:27:20135000.00
0000120190180 05024-2019-0016 Т-РД-27-63Изработване на единен криейтив макет (базова творческа концепция) и рекламни продукти за нейното приложение за интегрирана рекламно-комуникационна платформа за бранд „България“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена600000.00  2019-07-31 13:00:182019-10-03 17:30:002019-09-02 11:01:40600000.00
000012019018505024-2019-0017Т-РД-27-69„Организиране участието на Министерството на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо” 2020 г.“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена59080.0079341000BG4112019-10-18 16:12:12 2019-10-21 15:54:1559080.00
000012019018405024-2019-0018Т-РД-27-70„Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на международни туристически изложения, организирани през 2020 г.“ с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „ITB Берлин, Германия“; Обособена позиция № 2: „Intourmarket Москва, Русия“; Обособена позиция № 3: „MITT Москва, Русия“; Обособена позиция № 4: „UITT Киев, Украйна“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена822000.0039154100BG2019-10-18 11:28:182019-12-02 17:30:002019-10-29 12:35:34822000.00