Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201801629070856T-РД-27-72„Избор на доставчик на услугите: изграждане на комуникационна свързаност /VPN/, достъп до Интернет и DDoS за нуждите на Министерство на туризма”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена55000.0072319000 2017-11-21 17:06:502017-12-05 17:30:002017-11-28 16:35:1855000.00
00001201801629074993Т-РД-27-44Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейностПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена55000.0064212000BG4112018-04-13 15:31:232018-04-23 17:30:002018-04-16 17:30:5255000.00
00001201801629075084T-РД-27-45Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена29900.00 30125110BG4112018-04-17 14:54:232018-04-25 17:30:002018-04-18 17:08:3429900.00
00001201801379075083Т-РД-27-46„Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1а, и прилежащ паркинг на ул. „Съборна“ № 1“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена58000.0079713000 2018-04-17 16:10:452018-04-30 17:30:002018-04-18 16:44:5658000.00
00001201801629076380Т-РД-27-62„Изготвяне на актуален фотографски материал за морските плажове отдадени под наем или предоставени на концесия“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена41000.0079961200 2018-05-22 13:15:562018-05-30 17:30:002018-05-22 17:10:3041000.00
00001201801629077873T-РД-27-84„Изготвяне на актуален фотографски материал за морските плажове отдадени под наем или предоставени на концесия“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена41000.0079961200 2018-06-26 15:33:262018-07-06 17:30:002018-06-28 18:25:3541000.00
00001202101959082596; 9082889Т-РД-27-119Доставка на офис-обзавеждане за 9 (девет) броя Организации за Управление на Туристическите Райони (ОУТР), в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите РайониПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена17069.2539150000 2018-10-24 13:51:262018-11-13 17:30:002018-10-31 11:37:5417069.25
00001202001909086330Т-РД-27-14"Техническо обслужване и ремонт на автомобилите, собственост на Министерство на туризма"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена55000.0050100000BG4112019-02-27 15:09:472019-03-08 17:30:002019-02-28 16:42:3255000.00
00001202001959087375Т-РД-27-24Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1а, и прилежащ паркинг на ул. „Съборна“ № 1ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена58000.0079713000 2019-04-01 13:54:292019-04-30 17:30:002019-04-10 15:50:1958000.00
00001201901849091654Т-РД-27-56„Предоставяне на фиксирана гласова телекомуникационна услуга за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена62000.0064211000BG2019-08-14 18:20:352019-09-09 17:30:002019-08-21 15:32:4162000.00