Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012016007305024-2016-0018T-РД-27-70Обособена позиция № 1 – „Доставка, чрез закупуване на един брой лек автомобил за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване контролната дейност на дирекция „Управление на морските плажове“; Обособена позиция № 2 – „Доставка, чрез закупуване на един брой лек автомобил (категория: миниван) за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване контролната дейност на дирекция „Управление на морските плажове“; Обособена позиция № 3 – „Доставка, чрез закупуване на един брой лек автомобил (категория: SUV, 4x4) за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване контролната дейност на дирекция „Управление на морските плажове“; ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена100000.0034110000 2016-09-19 14:59:562016-10-18 17:00:002016-09-27 16:08:54100000.00
000012017008805024-2017-0004 T-РД-27-11Публикации в печатни медии и интернет по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”, GRO/SME/16/S/071 – Tourism”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена13666.0022120000 2017-03-22 16:22:362017-04-24 17:30:002017-03-30 17:00:0313666.00
0000120170092786779T-РД-27-17„Мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем за 2017 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем на север от нос Емине Обособена позиция № 2 Мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем на юг от нос Емине“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена120000.0071250000 2017-05-11 17:16:032017-06-02 17:30:002017-05-12 16:15:18120000.00
0000120170098792957Т-РД-27-33„Заснемане с летателен апарат на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем за 2017 г.“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена65000.0060444000 2017-06-22 11:40:382017-07-14 17:30:002017-06-22 18:20:1365000.00
0000120170106802590Т-РД-27-52 Доставка на сървър, компютри, таблети, скенери, принтери, шредери, подвързваща машина и презентационна техника за нуждите на Министерство на туризмаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена118000.0030200000 2017-08-25 17:12:532017-09-15 17:30:002017-08-25 17:28:12118000.00
0000120170108809309Т-РД-27-59„Доставка чрез закупуване на три броя леки автомобили за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на дирекция „Управление на морските плажове“, Главна дирекция „Туристическа политика“ и дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка чрез закупуване на един брой лек автомобил за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на дирекция „Управление на морските плажове“; Обособена позиция № 2: „Доставка чрез закупуване на един брой лек автомобил (категория: миниван) за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на Главна дирекция „Туристическа политика“ и Обособена позиция № 3: „Доставка чрез закупуване на един брой лек автомобил (категория: миниван) за нуждите на Министерство на туризма, с оглед обезпечаване дейността на дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена140000.0034110000 2017-10-06 14:17:432017-10-31 17:30:002017-10-10 17:23:23140000.00
000012018014405024-2018-0015Т-РД-27-68Извършване на 3Д компютърно моделиране и 3Д компютърна виртуална възстановка на крепостната система „Калето“ и еврейска синагога в гр. Видин и съпътстващи дейности в изпълнение на проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 в.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена92802.717224300 2018-07-09 15:47:132018-08-06 17:30:002018-07-13 15:05:0392802.71
000012018015205024-2018-0021Т-РД-27-109„Избор на девет външни експерти - изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с девет обособени позиции ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги Частично възложена и частично прекратена202500.0079421000 2018-09-25 11:09:482018-10-24 17:30:002018-10-03 17:16:34202500.00
000012018015805024-2018-0026Т-РД-27-126„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена90000.0064212000 2018-11-12 17:10:292018-12-10 17:30:002018-11-19 14:13:5990000.00
000012018015905024-2018-0027T-РД-27-131Извършване на 3Д компютърно моделиране и 3Д компютърна виртуална възстановка на крепостната система „Калето“ и еврейската синагога в гр. Видин и съпътстващи дейности в изпълнение на проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 в.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена111364.00  2018-11-14 11:20:312018-12-27 17:30:002018-12-03 17:26:3792802.71