Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015000105024-2015-0005ОП-2015-0005Обществената поръчка с предмет "Доставка на топлинна енергия на административната сграда на Министерство на туризма, находяща се в гр. София, ул. „Съборна“ №1“ се възлага за продажба на топлинна енергия между топлопреносно предприятие и клиент на топлинна енергия за небитови нужди при общи условия въз основа на писмен договор между страните в съответствие с изискванията на чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 38, т. 2 от Наредба №16-334/06.04.2007 г. за топлоснабдяването. Общите условия по договорите следва да са одобрени от оправомощения орган по чл. 21, ал. 1 т. 4 ЗЕ - Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), а редът и техническите условия за топлоснабдяване, неговото прекратяване и спиране на топлоподаването да бъдат определени при условията на Наредба №16-334/06.04.2007 г. Чрез доставката трябва да бъдат осигурени необходимите температурни условия като елемент на работната среда за служителите, работещи в сградата, предоставена за ползване на Министерство на туризма. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена   2015-03-05 15:29:07 2015-03-05 15:34:010.00
00001201500082015ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-03-25 14:24:29 2015-03-25 14:24:49 
00001201500289041114РД-02-27-31Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия за нуждите Министерство на туризма” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия“ в сградата на Министерството на туризма в гр. София, ул. „Съборна“ № 1“; Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия“ в сградата на Министерството на туризма в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 09310000 2015-04-23 16:27:17 2015-04-23 16:36:0147000.00
00001201500289041124РД-02-27-32Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на туризма с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма"; Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма, запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 30192000 2015-04-23 19:07:01 2015-04-23 19:12:4150000.00
00001201500289041814РД-02-27-34Доставка на тонери за копирни и печатащи устойства с различни марки за Министерство на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 30121000, 30121200 2015-05-15 17:34:19 2015-05-15 17:54:0640000.00
000012015001505024-2015-0010РД-02-28-50 от 25.05.2015 г."Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерството на туризма" с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. София, ул. "Съборна" № 1 и Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. Пловдив, ул. "Железарска" № 1”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09310000 2015-05-20 14:59:20 2015-05-26 10:53:1052000.00
00001201500289042448РД-02-28-52Изработка на рекламни сувенири с информация за рекламна кампания по проект: "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи Паневропейски телевизионни канали"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 79340000 2015-06-03 15:05:42 2015-06-03 15:26:4220000.00
00001201500289042632РД-02-27-39/09.06.2015 г.Цялостна организация на събитие - Туристически панаир „България – Традиции и култура“ в гр. Париж, Франция представящo България като културна и туристическа дестинацияПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги затворена 39154100, 79341400 2015-06-09 13:50:48 2015-06-09 13:54:43130000.00
0000120150029687225РД-02-27-56Съпътстваща реклама в рамките на международното туристическо изложение IGTM на о-в Тенерифе от 5 до 8 октомври 2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-09-12 09:42:36 2015-09-15 16:37:090.00
0000120150031690770РД-02-27-62 "Изпълнение на реклама на туристическа дестинация България по време на Европейското първенство по волейбол в София и Варна, в периода 9 - 18 октомври 2015 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-06 15:01:07 2015-10-06 15:05:140.00
0000120150032691494 РД-02-27-64„Съпътстваща реклама в рамките на 88-те награди „Оскар“ за чуждоезичен филм на Американската филмова академия“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-08 16:45:15 2015-10-09 10:43:430.00
0000120150033693927РД-02-27-56Представяне и обучение относно практическото прилагане на изработената пътна карта за изпълнение на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България в периода 2014-2030 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-23 15:03:00 2015-10-23 15:07:000.00
0000120160046„Организиране участието на Министерство на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо" 2016" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2016-01-14 17:34:13 2016-01-26 17:35:3965000.00
0000120160056„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерството на туризма“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. София, ул. "Съборна" № 1“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. Пловдив, ул. "Железарска" № 1“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2016-04-12 11:46:44 2016-04-13 15:04:2762000.00
0000120160062Т-93-00-936Сключване на индивидуални договори по рамкови споразумения, сключени от ЦООП Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на туризма”, Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена30000.00 BG4112016-06-10 13:21:34 2016-07-12 16:24:07300000.00
0000120160065738537Т-РД-27-54„ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЩАНД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО АТРАКТИВНА ДЕСТИНАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ WTM’ 2016 В ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ” 2016ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена300000.0039154100, 79341400 2016-06-29 16:39:49 2016-07-05 15:25:42300000.00
0000120160066738805Т-РД-27-57„Куриерски услуги за обезпечаване дейността на Министерството туризма в страната и чужбина”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена200000.0064120000 2016-07-01 18:02:35 2016-07-05 17:46:17200000.00
000012016007205024-2016-0019Т-РД-27-71Организиране на събития, включително логистика и организационно-техническата подготовка, осигуряване на транспорт (при заявка); хотелско настаняване; зали; осигуряване на техническо оборудване за зали; озвучаване; регистрация на участниците; осигуряване/разпределяне на материали; осигуряване на хранене, кафе-паузи и коктейли, осигуряване на симултантен превод за събитията (при необходимост), осигуряване на преводачи (при необходимост), изработка на уеб-страница (при необходимост), осигуряване на протоколни подаръци, организиране на социална програма и други сходни дейности.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги отворена293000.0079952000 2016-09-17 12:05:00 2016-09-28 12:19:32293000.00
00001201600777620880022Разработване и внедряване на официален интерактивен гид на туристическите обекти/забележителности в България - iLoveBulgariaОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена49920.00  2016-12-02 14:23:46 2016-12-12 12:01:0649920.00
0000120170080766791T-РД-27-1Реклама на туристическа дестинация България по време на Световната купа по сноуборд в гр. Банско в периода 03-05 февруари 2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена50000.00  2017-01-09 10:15:28 2017-01-13 09:24:3750000.00
0000120170081Организиране участието на МинистОрганизиране участието на Министерството на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение "Ваканция и Спа Експо" 2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2017-01-19 14:38:19 2017-01-20 16:01:310.00
0000120170084777098Т-РД-27-8Участие на България на международно туристическо изложение „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново от 06-08 април 2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена19700.00  2017-03-14 10:04:42 2017-03-16 16:18:4419700.00
0000120170085Т-91-00-54„Доставка на автомобилно гориво за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на туризма“ съгласно рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена40000.00  2017-03-21 15:08:14 2017-03-24 18:27:4940000.00
00001201700929063290T-РД-27-13Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1а, и прилижащ паркинг на ул. „Съборна“ № 1ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена45000.00  2017-03-30 15:45:27 2017-04-11 15:50:2145000.00
000012017009105024-2017-0005 Т-РД-27-16„Участие на България на 13-то издание на международното туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и на съпътстващия го 10-ти „Фестивал на туристическите забавления и анимации“ в гр. Русе, в периода 11-13 май 2017 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена   2017-04-27 12:41:04 2017-05-03 14:02:3016275.00