Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120160046„Организиране участието на Министерство на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо" 2016" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2016-01-14 17:34:13 2016-01-26 17:35:3965000.00
0000120160056„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерството на туризма“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. София, ул. "Съборна" № 1“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. Пловдив, ул. "Железарска" № 1“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2016-04-12 11:46:44 2016-04-13 15:04:2762000.00
0000120170093Сключване на индивидуални договори по рамкови споразумения на ЦООП, с предмет: „Доставка на копирна хартия за Министерството на туризма“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена6800.00  2017-05-23 16:08:23 2017-05-23 16:46:426800.00
0000120170101Организиране на комуникационна кампания за пазар Бенелюкс в сътрудничество с Travel 360ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена15870.00  2017-06-29 13:02:09 2017-07-05 12:47:2315870.00
0000120170102Участие на Министерството на туризма на фестивала "Празници на изкуствата Аполония 2017 г." /26 август - 05 септември 2017 г., град Созопол/ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена10000.00  2017-07-07 09:34:10 2017-07-31 12:19:0810000.00
0000120170105Участие на Министерството на туризма на фестивал на фолклорната носия "Жеравна 2017", 18-20 август, местност ДобромерицаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена10000.00  2017-07-25 10:40:44 2017-07-31 17:28:2010000.00
0000120180160Включване на морските плажове, отдадени на концесия, в платформата ILoveBulgaria, тяхната поддръжка и промотиране, както и предоставяне на допълнителни услуги в платформата, свързани с дейността на Министерството на туризма. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена81250.00  2018-11-14 14:01:29 2018-11-14 17:34:2481250.00
0000120150032691494 РД-02-27-64„Съпътстваща реклама в рамките на 88-те награди „Оскар“ за чуждоезичен филм на Американската филмова академия“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-08 16:45:15 2015-10-09 10:43:430.00
00001201600777620880022Разработване и внедряване на официален интерактивен гид на туристическите обекти/забележителности в България - iLoveBulgariaОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена49920.00  2016-12-02 14:23:46 2016-12-12 12:01:0649920.00
000012018013384576005024-2018-0008Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на 4 (четири) интерактивни информационни киоск терминалаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена19557.5030231100BG3112018-04-26 15:48:332018-06-13 17:30:002018-05-11 16:14:3819557.50
00001201500082015ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-03-25 14:24:29 2015-03-25 14:24:49 
00001201801629050670T-PД-27-17„Логистика, обслужване и анимационна програма на българските национални щандове на международните туристически изложения ИНТУРМАРКЕТ 2016 Москва, Руска Федерация в периода 19-22.03.2016 и MITT 2016 в Москва, Руска Федерация в периода 23-26.03.2016” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена   2016-02-17 16:28:432016-03-07 10:00:002016-02-22 17:28:4498000.00
000012016004305024-2016-0001T-RD-27-2Осигуряване на въздушен транспорт на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Министерството на туризмаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 60400000BG4112016-01-08 10:05:522016-02-26 17:00:002016-01-12 10:39:09500000.00
000012017011705024-2017-0026T-RD-27-73"Осъществяване на интегрирани комуникационни кампании на целеви пазари“ със седем обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Германия“; Обособена позиция № 2: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Великобритания“; Обособена позиция № 3: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Русия, Украйна, Беларус и Молдова“; Обособена позиция № 4: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Гърция, Сърбия, Македония, Румъния и Турция“; Обособена позиция № 5: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Полша, Чехия, Словакия и Унгария“; Обособена позиция № 6: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Франция“; Обособена позиция № 7: „Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Нидерландия, Белгия, Дания, Норвегия, Финландия и Швеция“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена7980000.0079341000 2017-11-30 12:44:362018-01-11 17:30:002017-12-11 12:12:587980000.00
00001201801289071617T-RD-27-76„Избор на двама външни експерти – изпълнители и експерти към Съвместния технически секретариат по Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Външен експерт 1 – изпълнител и експерт в областта на културата към Съвместния технически секретариат по Приоритетна ос 3 на Дунавската стратегия“ Обособена позиция 2 – изпълнител и експерт в областта на туризма към Съвместния технически секретариат по Приоритетна ос 3 на Дунавската стратегия“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена49286.0079421000 2017-11-14 12:58:36 2017-12-15 14:40:0849286.00
0000120170080766791T-РД-27-1Реклама на туристическа дестинация България по време на Световната купа по сноуборд в гр. Банско в периода 03-05 февруари 2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена50000.00  2017-01-09 10:15:28 2017-01-13 09:24:3750000.00
000012018015105024-2018-0019T-РД-27-100Реклама на туристическа дестинация България по време на голф турнира European Tour Senior Classics (06-09.09.2018 г.)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена60000.0079341000BG332018-08-29 11:31:16 2018-08-29 16:59:1960000.00
000012017008805024-2017-0004 T-РД-27-11Публикации в печатни медии и интернет по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”, GRO/SME/16/S/071 – Tourism”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена13666.0022120000 2017-03-22 16:22:362017-04-24 17:30:002017-03-30 17:00:0313666.00
0000120180121827520T-РД-27-12Прехвърляне на авторските права на 7 бр. аудио-визуални произведения и заснетите чрез използване на иновативна технология - "360° виртуална реалност" филми на туристически обектиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена99680.0092121000BG4112018-01-24 14:02:07 2018-01-30 17:37:4099680.00
000012018015505024-2018-0023T-РД-27-120„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода януари – февруари 2019 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT – Истанбул, Турция“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR - Букурещ, Румъния“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IFT – Белград, Сърбия“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена195000.0039154100 2018-10-25 13:18:022018-12-05 17:30:002018-11-05 11:20:20195000.00
00001201700929063290T-РД-27-13Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1а, и прилижащ паркинг на ул. „Съборна“ № 1ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена45000.00  2017-03-30 15:45:27 2017-04-11 15:50:2145000.00
000012018015905024-2018-0027T-РД-27-131Извършване на 3Д компютърно моделиране и 3Д компютърна виртуална възстановка на крепостната система „Калето“ и еврейската синагога в гр. Видин и съпътстващи дейности в изпълнение на проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 в.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена111364.00  2018-11-14 11:20:312018-12-27 17:30:002018-12-03 17:26:3792802.71
000012018016205024-2018-0028T-РД-27-133Органиизране участието на Министерството на турузма с рекламен щанд на международно туристическо изложение "Ваканция и Спа Експо" 2019ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена57225.0079341000BG4112018-12-04 09:51:23 2018-12-06 16:11:5857225.00
0000120180122829911T-РД-27-14Реклама на туристическа дестинация България по време на Световната купа по художествена гимнастика в гр. София в периода 30 март - 1 април 2018 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена20000.0079341000BG4112018-02-12 13:37:16 2018-02-13 17:33:4220000.00
0000120190166899054T-РД-27-16Извършване на широкомащабно международно проучване на тема: "Образът на България като туристическа дестинация в пет ключови пазара"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена117349.00  2019-02-25 11:49:12 2019-03-05 15:22:18117349.00