Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015000105024-2015-0005ОП-2015-0005Обществената поръчка с предмет "Доставка на топлинна енергия на административната сграда на Министерство на туризма, находяща се в гр. София, ул. „Съборна“ №1“ се възлага за продажба на топлинна енергия между топлопреносно предприятие и клиент на топлинна енергия за небитови нужди при общи условия въз основа на писмен договор между страните в съответствие с изискванията на чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 38, т. 2 от Наредба №16-334/06.04.2007 г. за топлоснабдяването. Общите условия по договорите следва да са одобрени от оправомощения орган по чл. 21, ал. 1 т. 4 ЗЕ - Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), а редът и техническите условия за топлоснабдяване, неговото прекратяване и спиране на топлоподаването да бъдат определени при условията на Наредба №16-334/06.04.2007 г. Чрез доставката трябва да бъдат осигурени необходимите температурни условия като елемент на работната среда за служителите, работещи в сградата, предоставена за ползване на Министерство на туризма. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена   2015-03-05 15:29:07 2015-03-05 15:34:010.00
000012015000405024-2015-0006ОП-2015-0006Обособена позиция 1 „Анализ на резултатите и ефекта от организираните и проведените борси и изложения и провежданите в страната експедиентски турове в последните 3 години" Обособена позиция 2 „Проучване на мнението и нагласите на потенциалните участници в планираните международни туристически изложения и експедиентски турове Обособена позиция 3 „Разработване и прилагане на система за оценка на ефективността на провежданите международни изложения и експедиентски турове"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 79310000, 71241000 2015-03-16 10:15:372015-04-14 17:30:002015-03-16 10:26:07100000.00
0000120150005655608РД-02-27-21„Организиране на поредица от събития за България сред туристическия бранш и медии по време на маждународното туристическо изложение Intourmarket’2015 /14-17.03.2015 г./, град Москва, Руска Федерация“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-03-20 16:59:312015-03-20 16:00:002015-03-20 17:20:3519100.00
0000120150007655613РД-02-27-13„Организиране на съпътстващи събития в рамките на национално участие на България на Международното туристическо изложение MITT /18-21.03.2015 г./ в град Москва, Руска Федерация”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-03-20 17:18:042015-03-20 14:00:002015-03-20 17:20:4218500.00
000012015000905024-2015-0009РД-02-27-25Тази обществена поръчка се провежда по дейност 4 „Проучване на чуждестранните посетители и на българските туристи в България и проучване на генериращи външни пазари” в изпълнение на проект № BG161PO001/3.3-01/2008/001-10 ”Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Дейност 4 „Проучване на чуждестранните посетители и на българските туристи в България и проучване на генериращи външни пазари” адресира липсата на достатъчна, надеждна и актуална информация за действителното туристическо търсене. Тя се състои от проучвания на чуждестранните и български туристи, посещаващи страната през различни сезони на годината.Мотивация и удовлетвореност на чуждестранните туристи на възраст над 15г.,посетили България през сезон ЛЯТО‘15 с цел почивка и туризъм.проучване на посещения на туристи извън сезона Пролет 2015 г.Проучване на български и чуждестранни туристи, практикуващи специализирани видове туризъм, а имено: екологичен туризъм, в това число зелен, алтернативен, биопродукти, балнео/спа туризъм, селски туризъм, планински туризъм -проучване на посещения на туристи извън сезона Есен 2015 г. Проучване на български и чуждестранни туристи, практикуващи специализирани видове туризъм, а имено: екологичен туризъм, в това число зелен, алтернативен, биопродукти, балнео/спа туризъм,селски туризъм, планински туризъм;проучване на четири нови генериращи пазара, притежаващи потенциал за специализирани видове туризъм, а именно Австрия, Израел, Италия, Китай и изготвяне на 4 маркетингови стратегии за всеки от пазарите от интересОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена   2015-03-25 15:16:562015-05-05 17:30:002015-03-25 15:17:30753000.00
000012015001505024-2015-0010РД-02-28-50 от 25.05.2015 г."Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерството на туризма" с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. София, ул. "Съборна" № 1 и Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. Пловдив, ул. "Железарска" № 1”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09310000 2015-05-20 14:59:20 2015-05-26 10:53:1052000.00
000012015001905024-2015-0011РД-02-27-42/17.06.2015 г.Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение WTM’ 2015 в Лондон ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 391541100,79341400 2015-06-17 18:47:432015-07-15 17:00:002015-06-18 14:11:15280000.00
0000120150025680108РД-02-27-50Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода септември – ноември 2015 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 39154100;79341400 2015-07-30 15:24:442015-09-01 17:00:002015-07-31 10:45:45225000.00
0000120150029687225РД-02-27-56Съпътстваща реклама в рамките на международното туристическо изложение IGTM на о-в Тенерифе от 5 до 8 октомври 2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-09-12 09:42:36 2015-09-15 16:37:090.00
0000120150031690770РД-02-27-62 "Изпълнение на реклама на туристическа дестинация България по време на Европейското първенство по волейбол в София и Варна, в периода 9 - 18 октомври 2015 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-06 15:01:07 2015-10-06 15:05:140.00
0000120150032691494 РД-02-27-64„Съпътстваща реклама в рамките на 88-те награди „Оскар“ за чуждоезичен филм на Американската филмова академия“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-08 16:45:15 2015-10-09 10:43:430.00
0000120150033693927РД-02-27-56Представяне и обучение относно практическото прилагане на изработената пътна карта за изпълнение на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България в периода 2014-2030 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-10-23 15:03:00 2015-10-23 15:07:000.00
0000120150036697557РД-02-27-73Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на служители на Министерството на туризмаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги прекратена   2015-11-13 19:28:452015-11-16 00:00:002015-11-13 19:32:53100000.00
0000120150037698649РД-02-27-79„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода февруари - април 2016 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изграждане на информациони щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение Salon Mondial du Tourisme - Париж, Франция – (17 - 20.03.2016 г.) и на международното туристическо изложение IMEX – Франкфурт, Германия - (19 - 21.04.2016 г.)“ Обособена позиция 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TRAVEL/UTAZAS - Будапеща, Унгария - (03.03 - 06.03.2016 г.)“ Обособена позиция 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния - (25 - 28.02.2016 г.)“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 39154100, 79341400 2015-11-20 13:13:312016-01-05 17:00:002015-11-23 10:34:50178000.00
0000120150040702227РД-02-27-86„Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на следните международни туристически изложения, организирани през 2016 г.“ с четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: ITB Берлин, Германия Обособена позиция №2: INTOURMARKET Москва, Русия Обособена позиция №3: МITT Москва, Русия Обособена позиция №4: UITT Киев, Украйна ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 39154100, 79341400 2015-12-12 14:52:032016-01-27 17:00:002015-12-14 16:05:23788000.00
000012016004305024-2016-0001T-RD-27-2Осигуряване на въздушен транспорт на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Министерството на туризмаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 60400000BG4112016-01-08 10:05:522016-02-26 17:00:002016-01-12 10:39:09500000.00
0000120160045708134Т-РД-27-3"Реклама на туристическа дестинация „България“ по време на Европейски купи по ски алпийски дисциплини – Пампорово и Боровец – 08 – 12 февруари 2016 година" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2016-01-14 17:32:432016-01-18 11:00:002016-01-15 18:14:09100000.00
0000120160046„Организиране участието на Министерство на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо" 2016" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2016-01-14 17:34:13 2016-01-26 17:35:3965000.00
0000120160049717782Т-РД-27-18„Изграждане на българския национален щанд на международното туристическо изложение MITT‘2016 в Москва, Русия в периода 23-26.03.2016 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2016-02-26 15:56:202016-03-07 15:00:002016-03-07 11:51:46230000.00
0000120160050717839Т-РД-27-18„Изграждане на българския национален щанд на международното туристическо изложение INTOURMARKET‘2016 в Москва, Русия в периода 19-23.03.2016 г.”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2016-03-01 17:17:182016-03-09 13:00:002016-03-07 11:52:23130000.00
00001201600540007Т-РД-27-31Aктуализиране на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и изготвяне на план за действие към неяОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена100000.0079411100BG32016-04-08 16:51:432016-05-20 17:00:002016-04-15 17:19:400.00
0000120160056„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерството на туризма“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. София, ул. "Съборна" № 1“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия в сградата на Министерството на туризма, находяща се в гр. Пловдив, ул. "Железарска" № 1“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2016-04-12 11:46:44 2016-04-13 15:04:2762000.00
0000120160057730299Т-РД-27-32“ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ (КОНГРЕСИ, КРЪГЛИ МАСИ, КОНФЕРЕНЦИИ, МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ, РАБОТНИ ОБЕДИ, ОФИЦИАЛНИ ВЕЧЕРИ, КОКТЕЙЛИ, ФОРУМИ И ДР.) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена293000.0079952000,63500000,63510000,63515000,55110000,55120000,63514000 2016-04-14 20:22:062016-06-01 17:00:002016-04-18 18:21:06293000.00
0000120160059T-РД-28-49„Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на туризма”, Обособена позиция № 1: „Доставка на рециклирана копирна хартия“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ (по рамкови споразумения, подписани от ЦООП)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена9300.00  2016-05-13 14:35:472016-05-18 17:00:002016-05-13 14:38:230.00
000012016006005024-2016-0009Т-РД-27-49Анализ на съвременните тенденции, свързани с движението на туристопотоци от Германия, Румъния към България и на пътуванията на българи в страната (анализ на търсенето, анализ на нуждите и ограниченията и др.). Анализ на медийния и туристическия пазар и индентифициране на „ключови фигури“, които имат интерес към устойчив туризъм и ЕДЕН теми или към България, като туристически пазар или представляват туроператорска фирма / медия/ или он-лайн блог с широкообхватно влияние на съответния специфичен пазар (Германия, Румъния и България). ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена4890.0071620000 2016-06-03 10:33:282016-06-24 17:00:002016-06-03 10:49:464890.00