Министерство на туризма

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201500082015ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-03-25 14:24:29 2015-03-25 14:24:49 
00001201500289041114РД-02-27-31Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия за нуждите Министерство на туризма” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия“ в сградата на Министерството на туризма в гр. София, ул. „Съборна“ № 1“; Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия“ в сградата на Министерството на туризма в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 09310000 2015-04-23 16:27:17 2015-04-23 16:36:0147000.00
00001201500289041124РД-02-27-32Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на туризма с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма"; Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма, запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 30192000 2015-04-23 19:07:01 2015-04-23 19:12:4150000.00
00001201500289041814РД-02-27-34Доставка на тонери за копирни и печатащи устойства с различни марки за Министерство на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 30121000, 30121200 2015-05-15 17:34:19 2015-05-15 17:54:0640000.00
00001201500289042448РД-02-28-52Изработка на рекламни сувенири с информация за рекламна кампания по проект: "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи Паневропейски телевизионни канали"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 79340000 2015-06-03 15:05:42 2015-06-03 15:26:4220000.00
00001201500289042632РД-02-27-39/09.06.2015 г.Цялостна организация на събитие - Туристически панаир „България – Традиции и култура“ в гр. Париж, Франция представящo България като културна и туристическа дестинацияПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги затворена 39154100, 79341400 2015-06-09 13:50:48 2015-06-09 13:54:43130000.00
00001201500239043745РД-02-27-45„Организиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии“ с три обособени позиции:Позиция 1 „Организиране на тематични журналистически турове за представители от Германия, Чехия, Словакия, Полша“Позиция 2 „Организиране на тематични журналистически турове за представители от Русия, Беларус, Молдова и Украйна“ Позиция 3 „Организиране на тематични журналистически турове за представители от Македония, Сърбия, Румъния и Турция“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 63515000, 63516000 2015-07-10 11:56:062015-07-21 16:30:002015-07-10 13:25:4060000.00
00001201500289043790РД-02-27-46Обучение на служителите от Министерството на туризма по специализиран английски език за работещите в сферата на туризма и обучение по руски езикПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 80511000 2015-07-10 17:43:132015-07-21 17:00:002015-07-13 17:38:5741540.00
00001201500259044023РД-02-27-48Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на услуги по дизайн, предпечат, печат и поставяне на рекламни пана за съоръжения тип „Билборд“, „Ракета“ и „Ситилайт“ за нуждите на кампания, организирана от Министерство на туризма.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 79341400 2015-07-20 17:52:002015-07-29 17:00:002015-07-20 18:02:0420000.00
00001201500369044455РД-02-27-51Предмет на услугата е предоставяне и ползване на стационарни телефонни услуги с възможност за осъществяване на селищни, междуселищни, международни разговори, както и разговори към мобилни мрежи за абонатите на Възложителя, съгласно списъка на телефонните постове. Изискване на Възложителя е наличие на непрекъсната техническа поддръжка и система за обслужване на клиентите. Телефонните услуги да бъдат предоставени на адресите на Възложителя. В предмета на поръчката се включва осигуряване на комплексна услуга, включваща фиксирана телефонна услуга, заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, телефонна централа и телефонни апарати към нея, позволяващи реализацията на комутируеми връзки в мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България за всички телефонни абонати на Възложителя. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 64211000 2015-07-31 18:04:521970-01-01 02:00:002015-07-31 18:15:1945000.00
00001201500369044951 РД-02-27-54Доставка на автомобилно гориво, чрез карти з абезналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобилПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 09134200 2015-08-17 15:53:231970-01-01 02:00:002015-08-17 18:23:0046000.00
00001201500299045698РД-02-27-55„Извършване на куриерски услуги в страната и чужбина за обезпечаване дейността на Министерството на туризма”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 64120000 2015-09-07 17:34:072015-09-16 17:00:002015-09-07 17:45:1434000.00
00001201500369046016РД-02-27-58Разработване и изготвяне на правна рамка и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма във връзка с прехвърляне на дейностите по отдаване под наем и концесии на морските плажовеПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги прекратена 79140000 2015-09-16 17:51:131970-01-01 02:00:002015-09-16 18:04:2735000.00
00001201500359047100РД-02-27-69Закупуване на 100 бр. USB флаш памет, свързани с дейности по осигуряване на публичност на проект „Компетентна и ефективна държавна администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на националните и европейски политики в областта на туризма”, изпълняван от Министерството на туризма по Договор № А13-22-53 от 28.05.2014 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 30234600 2015-10-26 17:03:332015-11-06 17:00:002015-10-26 17:13:271575.00
00001201500369047160РД-02-27-70„Организиране и провеждане на тематичен информационен, експедиентски тур и кръгла маса“ с две обособени позиции: Позиция 1 „Организиране и провеждане на тематичен информационен тур и кръгла маса за представители на руски медии, туроператори и представители на руските региони и кръгла маса“ Позиция 2 „Организиране и провеждане на експедиентски тур от Румъния“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 63515000; 63516000 2015-10-28 16:52:092015-11-10 10:30:002015-10-29 13:19:4660000.00
00001201500389048699 РД-02-27-83„Извършване на куриерски услуги в страната и чужбина за обезпечаване дейността на Министерството на туризма”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 64120000 2015-12-08 13:13:342015-12-16 11:00:002015-12-08 13:16:3133845.00
00001201500409048951РД-02-27-85„Закупуване и доставка на рекламни материали и сувенири за нуждите на националната туристическа реклама и разпространението им на национални и международни туристически изложения, форуми и събития“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Закупуване и доставка на рекламни материали за разпространение на национални и международни туристически изложения, форуми и събития. Обособена позиция 2: Закупуване и доставка на подаръчни сувенири за нуждите на националната туристическа реклама.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 79340000 2015-12-12 14:26:222015-12-23 17:00:002015-12-12 14:33:0860000.00
00001201600499049037 РД-02-27-88Абонаментно текущо почистване на сградите на Министерството на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 90911200 2015-12-15 17:09:072015-12-29 17:00:002015-12-15 17:19:4225000.00
00001201600529049376Т-РД-27-1Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения с две обособени позиции:Обособена позиция 1: „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение IFT - Белград, Сърбия (18 - 21.02.2016 г.);Обособена позиция 2:„Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение EMITT – Истанбул, Турция (28 - 31.01.2016 г.)ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 39154100, 79341400 2016-01-05 17:55:222016-01-14 17:00:002016-01-05 17:58:23131233.20
00001201600529049738T-РД-27-9Изготвяне на Проект на тарифа за таксите, които се събират при предоставяне на административни услуги по Закона за туризма, финансова обосновка и финансова оценка на въздействието на акта на общинските бюджети, респективно върху държавния бюджетПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги прекратена 79140000 2016-01-08 10:07:492016-02-02 17:00:002016-01-20 14:12:575000.00
00001201801629050670T-PД-27-17„Логистика, обслужване и анимационна програма на българските национални щандове на международните туристически изложения ИНТУРМАРКЕТ 2016 Москва, Руска Федерация в периода 19-22.03.2016 и MITT 2016 в Москва, Руска Федерация в периода 23-26.03.2016” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена   2016-02-17 16:28:432016-03-07 10:00:002016-02-22 17:28:4498000.00
00001201801629050615Т-РД-27-16Консултантска помощ за подпомагане на дейности по разработване на проектни предложенияПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги прекратена   2016-02-18 15:03:202016-03-01 17:00:002016-02-19 18:36:0558000.00
00001201600619051382Т-РД-27-24Доставка и монтаж на офис оборудване за Министерство на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 39000000BG4112016-03-08 11:03:561970-01-01 02:00:002016-03-16 17:04:4431000.00
00001201600679052914T-РД-27-29Доставка на компютри, принтери, памети и твърди дискове за сървърни станции за нуждите на Министерство на туризмаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 30200000BG4112016-04-01 16:53:391970-01-01 02:00:002016-04-14 14:27:3960000.00
00001201600609052690Т-РД-27-27Охрана на сградите на министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1 и прилежащ паркинг, находящ се в гр. София, ул. „Съборна“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 79713000 2016-04-01 16:55:591970-01-01 02:00:002016-04-13 15:19:5145000.00