Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: „Доставка на канцеларски материали за Министерството на туризма с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма"; Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма ", запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП”
Описание: Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на туризма с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма"; Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма, запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001300012015-04-23 19:07:01Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхМатериалите, включени в списъка за Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма, запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП”, са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.2015-04-23 19:12:41
000012015001300022015-04-23 19:12:22Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхМатериалите, включени в списъка за Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма, запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП”, са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.2015-04-23 19:12:42
000012015001300032015-04-24 16:03:48Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана
000012015001300042015-04-24 16:03:48Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложения към публичната покана
000012015001300052015-05-14 10:56:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12015-05-14 10:57:02
000012015001300062015-05-14 10:56:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-05-14 10:57:01
000012015001300072015-06-08 14:33:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключени договори за изпълнение по Обособени позиции 1 и 22015-06-08 14:34:15
000012015001300082015-06-08 14:33:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговори - Обособена позиция 22015-06-08 14:34:18
000012015001300112015-08-17 16:21:52документ2015-08-17 16:21:59
000012015001300122015-08-17 16:21:52Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатените суми по договорите2015-08-17 16:22:04
000012015002800112015-10-29 11:49:14Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за плащанията по договор2015-10-29 11:49:20
000012015002800122015-10-30 13:36:42Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатени суми по договор2015-10-30 13:36:49
000012015002800132016-03-22 16:08:41Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за изплатени по договора суми2016-03-22 16:08:48
000012015002800142016-04-19 11:43:15ДРУГОИнформация за плащанията по договораИнформация за плащанията по договора2016-04-19 11:43:22
000012015002800152016-05-05 17:21:36ДРУГОИнформация за плащанията по договораИнформация за плащанията по договора2016-05-05 17:21:42
000012015002800162016-05-18 10:46:38ДРУГОИнформация за плащанията по договоритеИнформация за плащанията по договорите
000012015002800172016-05-18 10:46:38документ2016-05-18 10:46:44
000012015002800182016-06-06 13:29:59ДРУГОИнформация за плащанията и изпълнението на договоритеИнформация за плащанията и изпълнението на договорите2016-06-06 13:30:07