Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: „Доставка на офис-обзавеждане за 9 (девет) броя Организации за Управление на Туристическите Райони (ОУТР), в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“
Описание: Доставка на офис-обзавеждане за 9 (девет) броя Организации за Управление на Туристическите Райони (ОУТР), в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 17069.25 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018015600012018-10-31 11:37:05ДРУГООбяваОбява2018-10-31 11:37:54
000012018015600022018-10-31 11:37:05ДРУГОДокументация_Част 1Документация_Част 12018-10-31 11:37:55
000012018015600032018-10-31 11:37:05ДРУГОДокументация_Част 2_ОбразциДокументация_Част 2_Образци2018-10-31 11:37:55
000012018015600042018-10-31 11:37:05ДРУГОИнформация за публикуване на обяваИнформация за публикуване на обява2018-10-31 11:37:56
000012018015800052018-11-08 10:56:13ДРУГОСъобщение за удължаване на срока за получаване на офертиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти2018-11-08 10:56:19
000012018015800062018-11-08 10:56:13ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2018-11-08 10:56:25
000012018015800072018-12-07 17:31:14ДРУГОПротокол 1Протокол 12018-12-07 17:31:21
000012018015800082018-12-07 17:31:14ДРУГОПротокол 2Протокол 22018-12-07 17:31:27
000012018015800092019-02-12 17:12:49ДРУГОДокладна запискаДокладна записка 2019-02-12 17:12:55
000012018015800102019-02-12 17:12:49ДРУГОДоговорДоговор2019-02-12 17:13:01