Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на туризма“, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на туризма“, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 43000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020019000012020-01-30 16:17:41ДРУГОПокана и приложенияПокана и приложения2020-01-30 16:36:37
000012020019000022020-02-21 16:03:33ДРУГОПисмо-покана за отваряне на ценови предложенияПисмо-покана за отваряне на ценови предложения2020-02-21 16:03:37
000012020019000032020-03-20 15:37:27ДРУГОПротокол № 1Протокол № 12020-03-20 15:37:32
000012020019000042020-03-20 15:37:27ДРУГОПротокол № 2Протокол № 22020-03-20 15:37:37
000012020019000052020-03-20 15:37:27ДРУГОДокладДоклад2020-03-20 15:37:40
000012020019000062020-03-20 15:37:27ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2020-03-20 15:37:44
000012020019000072020-05-21 10:40:59ДРУГОДоговорДоговор2020-05-21 10:41:05
000012020019000082020-05-21 10:40:59ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-05-21 10:41:09
000012020019000092021-02-11 11:15:11ДРУГООбявление за изменениеОбявление за изменение2021-02-11 11:15:16
000012020019000102021-02-11 11:17:53ДРУГОДопълнително споразумение с приложенияДопълнително споразумение с приложения2021-02-11 11:17:58
000012020019000112021-07-14 09:52:01ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2021-07-14 09:52:14