Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устраойства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устраойства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 19100.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020019000012020-03-04 17:31:39ДРУГОПокана и приложенияПокана и приложения2020-03-04 17:32:27
000012020019000022020-03-20 15:19:01ДРУГОПокана за отваряне на ценови предложенияПокана за отваряне на ценови предложения2020-03-20 15:19:05
000012020019000032020-04-16 15:58:35ДРУГОПротокол 1Протокол 12020-04-16 15:58:40
000012020019000042020-04-16 15:58:35ДРУГОПротокол 2Протокол 22020-04-16 15:58:44
000012020019000052020-04-16 15:58:35ДРУГОДокладДоклад2020-04-16 15:58:48
000012020019000062020-04-16 15:58:35ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2020-04-16 15:58:52
000012020019000072020-06-01 13:08:42ДРУГОДоговорДоговор2020-06-01 13:08:47
000012020019000082020-06-01 13:08:42ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-06-01 13:08:51
000012020019000102021-06-08 11:30:53ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2021-06-08 11:30:57