Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-9/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устраойства за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-9/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 3000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020019100032020-04-30 17:26:44документация за участие в процедуритеПокана за участие2020-04-30 17:28:14
000012020019100042020-05-14 15:05:07ДРУГОПокана за отваряне на ценови предложенияПокана за отваряне на ценови предложения2020-05-14 15:05:11
000012020019100052020-06-16 14:43:09ДРУГОПротокол 1Протокол 12020-06-16 14:43:13
000012020019100062020-06-16 14:43:09ДРУГОПротокол 2Протокол 22020-06-16 14:43:18
000012020019100072020-06-16 14:43:09ДРУГОПротокол 3Протокол 32020-06-16 14:43:22
000012020019100082020-06-16 14:43:09ДРУГОДокладДоклад2020-06-16 14:43:26
000012020019100092020-06-16 14:43:09ДРУГОРешение за определяне на изпълнител Решение за определяне на изпълнител 2020-06-16 14:43:30
000012020019100112020-07-10 16:02:32ДРУГОДоговорДоговор2020-07-10 16:02:36
000012020019100122020-07-10 16:03:31ДРУГООбявлениеОбявление 2020-07-10 16:03:35
000012020019100132021-06-08 11:34:35ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2021-06-08 11:34:42