Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-7/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-7/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 6500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020019200012020-05-04 11:47:09документация за участие в процедуритеПокана за участие2020-05-04 11:47:50
000012020019200022020-06-17 16:56:20ДРУГОПокана за отваряне на ценови предложенияПокана за отваряне на ценови предложения2020-06-17 16:56:23
000012020019200032020-06-25 13:27:17ДРУГОПротокол 1Протокол 12020-06-25 13:27:22
000012020019200042020-06-25 13:27:18ДРУГОПротокол 2Протокол 22020-06-25 13:27:26
000012020019200052020-06-25 13:27:18ДРУГОДокладДоклад2020-06-25 13:27:29
000012020019200062020-06-25 13:27:18ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2020-06-25 13:27:33
000012020019200072020-07-23 11:39:51ДРУГОДоговорДоговор2020-07-23 11:39:56
000012020019200082020-07-23 11:48:19ДРУГОобявление за възложена поръчкаобявление за възложена поръчка2020-07-23 11:48:23
000012020019200092020-07-23 13:44:28ДРУГОприложения към договорприложения към договор2020-07-23 13:44:33
000012020019200102021-06-08 11:37:39ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2021-06-08 11:37:45