Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 5100.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020019300012020-05-04 11:45:54документация за участие в процедуритеПокана за участие2020-05-04 11:47:43
000012020019300022020-06-17 16:55:41ДРУГОПокана за отваряне на ценови предложенияПокана за отваряне на ценови предложения2020-06-17 16:55:46
000012020019300032020-06-25 13:24:57ДРУГОПротокол 1Протокол 12020-06-25 13:25:01
000012020019300042020-06-25 13:24:57ДРУГОПротокол 2Протокол 22020-06-25 13:25:06
000012020019300052020-06-25 13:24:57ДРУГОДокладДоклад2020-06-25 13:25:09
000012020019300062020-06-25 13:24:57ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2020-06-25 13:25:12
000012020019300072020-07-22 11:03:28ДРУГОдоговор с Кооперация Пандадоговор с Кооперация Панда2020-07-22 11:03:32
000012020019300082020-07-22 11:04:31ДРУГОобявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-07-22 11:04:35
000012020019300092020-07-23 13:39:15ДРУГОПриложения към договорПриложения към договор2020-07-23 13:39:21
000012020019300102021-06-08 11:41:01ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2021-06-08 11:41:06