Министерство на туризма

Възложител: Министерство на туризма
Име: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Описание: Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма”, въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г., сключено с Централния орган за покупки съгласно ПМС № 385/2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 27900.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020019400012020-06-15 17:14:01ДРУГОПокана и приложенияПокана и приложения2020-06-15 17:15:24
000012020019400022020-06-30 14:00:17ДРУГОПротоколПротокол 2020-06-30 14:00:22
000012020019400032020-07-02 15:19:24ДРУГОпокана за отваряне на ценови предложенияпокана за отваряне на ценови предложения2020-07-02 15:19:29
000012020019400042020-07-13 14:46:47ДРУГОПротокол 2Протокол 22020-07-13 14:46:52
000012020019400052020-07-13 14:48:52ДРУГОПротокол 3Протокол 32020-07-13 14:48:56
000012020019400062020-07-13 14:49:57ДРУГОДокладДоклад2020-07-13 14:50:01
000012020019400072020-07-13 14:53:09ДРУГОРешениеРешение2020-07-13 14:53:13
000012020019400082020-08-24 11:21:57ДРУГОДоговор с ВИП ДЗЗДДоговор с ВИП ДЗЗД2020-08-24 11:22:03
000012020019400092020-08-24 11:26:01ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-08-24 11:26:05
000012020019400102021-02-08 13:18:39ДРУГО0бявление за изменение на обществена поръчкаОбявление за изменение на поръчка2021-02-08 13:18:50
000012020019400112021-02-08 13:22:08ДРУГОДопълнително споразумениеДопълнително споразумение2021-02-08 13:22:13
000012020019400122021-08-18 17:04:23ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2021-08-18 17:04:29