Регионална дирекция по горите-Пазарджик

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015000700852002/2015Доставка на горива,осъществена чрез периодична покупка на дизелово гориво, бензин и газ пропан-бутан за служебните автомобили на РДГ Пазарджик на бензиностанциите на изпълнителя за период от 24 месеца.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки прекратена   2015-03-30 16:21:14 2015-03-30 17:04:05131679.59
000012015000800852-2015-00030003/2015Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка на дизелово гориво, бензин и газ пропан - бутан за служебните автомобили на РДГ - Пазарджик на бензиностанциите на изпълнителя за период от 24 месеца.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена   2015-03-31 17:12:48 2015-03-31 17:22:47131679.59
000012015000600852-2015-0010001/2015„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване на горскостопански план за горските територии - държавна собственост и за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Селище” и в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство - Чепино” – частта, съвпадаща с територията на бившето ТП ДГС „Чехльово”, включваща следните обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване на горскостопански план за горските територии - държавна собственост и за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на община Сърница, обл. Пазарджик, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Селище" .и Обособена позиция 2 - „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване на горскостопански план за горските територии - държавна собственост и за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на община Велинград, обл. Пазарджик, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство -Чепино” – частта, съвпадаща с територията на бившето ТП ДГС „Чехльово”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 77231400,77231900 2015-03-30 15:18:502015-05-14 17:00:002015-03-30 16:01:12443021.37
000012016000900852-2016-00012016-0001„Извършване на инвентаризация на горските територии, за изработване на горскостопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и за изработване на ловностопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Пещера”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 77231400BG4232016-04-05 13:34:572016-05-16 17:00:002016-04-05 14:09:32261160.47