Народен театър "Иван Вазов"

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120170001Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) за подмяна на ГРТ на Народен театър „Иван Вазов“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена115000.0045310000BG4112017-05-11 09:04:002017-05-29 17:00:002017-05-11 09:26:52115000.00
00001201700032017-О-02Инженеринг (проектиране и изпълнение) на реновационни СМР на зрителските столове в Голяма и Камерна зали на Народен театър „Иван Вазов“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена270000.0045420000BG4112017-05-18 15:02:152017-06-02 17:00:002017-05-18 15:29:26270000.00
00001201700032017-O-03Инженеринг (проектиране и изпълнение) на изолации, вентилационни и електрически инсталации в сградата на Народен театър „Иван Вазов“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена100000.0045231000BG4112017-05-19 14:30:592017-06-07 17:00:002017-05-19 14:35:27100000.00
00001201700042017-О-04Инженеринг (проектиране и изпълнение) на консервационно-реставрационни СМР в тоалетни помещения на Народен театър „Иван Вазов“в обхват: Тоалетни за публиката в зрителските зали на партера, първи и втори балкони на Голяма и Камерна сцени, тоалетни за актьорите и служителите на Камерна сцена ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена70000.0045262700BG4112017-05-19 14:39:062017-06-07 17:00:002017-05-19 15:41:2570000.00
00001201700052017-O-05Проектиране и изпълнение на хидравлични сценични инсталации в сградата на Народен театър „Иван Вазов“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена144000.0045231000BG4112017-05-25 12:21:522017-06-09 00:00:002017-05-25 12:38:39144000.00
00001201700062017-O-06Предметът на поръчката включва проектирането и изпълнението на консервационно-реставрационни работи по пластична декорация, тапети и гоблени в сградата на НТ „Иван Вазов“ на Народен театър „Иван Вазов“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена125000.0045262700, 71240000BG4112017-05-29 14:17:092017-06-14 17:00:002017-05-29 14:23:06125000.00
00001201700082017-O-07Предметът на поръчката се състои в разработването на проект и изпълнението на осветителни системи за Голяма сцена и озвучителни системи за Голяма и Камерна сцени в сградата на НТ „Иван Вазов“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена155000.0045323000, 45316110, 32342410, 32351300, 71313200, 71318100BG4112017-05-31 13:29:322017-06-15 17:00:002017-05-31 13:36:54155000.00
00001201700092017-O-08Обследването за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗУТ, трябва да се изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 год. за техническите паспорти на строежите и да включва: 1. Установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 2. Даване на предписания и препоръки за изготвяне на проектна документация; 3. Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти (чл.6 , Част Б, т. 1-4 от Наредба № 5/2006 год. за техническите паспорти на строежите) като се определя график и последователност за изпълнението на ремонтни дейности, изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата.3.7. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена59000.0071631300BG4112017-07-05 14:57:482017-07-12 17:00:002017-07-05 15:08:2359000.00