Дирекция за Национален Строителен контрол

Възложител: Дирекция за Национален Строителен контрол
Име: „Закупуване на сървъри, UPS, копирни машини, компютърни конфигурации и скенери“ с пет обособени позиции
Описание: „Закупуване на сървъри, UPS, копирни машини, компютърни конфигурации и скенери“ с пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Закупуване на 2 броя сървъри за изграждане на резервен център“, Обособена позиция 2 с предмет „Закупуване на 1 брой UPS за изграждане на резервен център“, Обособена позиция 3 с предмет „Закупуване на 10 броя копирни машини“, Обособена позиция 4 с предмет „Закупуване на 80 броя компютърни конфигурации“ Обособена позиция 5 с предмет „Закупуване на 34 броя скенери с автоматично двустранно цветно сканиране, с автоматично подаване на оригинали“. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция 5 е възложена по реда валиден за индивидуалната ѝ стойност, а именно директно.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 130000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000700012018-10-24 18:08:43решение за откриване на процедура с ниска стойностРешение № ФО-753-04-580/24.10.20182018-10-24 18:12:44
000012018000700022018-10-24 18:08:43обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление2018-10-24 18:12:45
000012018000700042018-10-24 18:08:43ДРУГООПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОПОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП2018-10-24 18:12:46
000012018000700052018-10-24 18:08:43ДРУГОТехническа спецификация по обособена позиция 1 с предмет „Закупуване на 2 броя сървъри за изграждане на резервен център“Техническа спецификация по обособена позиция 1 2018-10-24 18:12:46
000012018000700062018-10-24 18:08:43ДРУГОТехническа спецификация по обособена позиция 2 с предмет „Закупуване на 1 брой UPS за изграждане на резервен център“Техническа спецификация по обособена позиция 22018-10-24 18:12:47
000012018000700072018-10-24 18:08:43ДРУГОТехническа спецификация по обособена позиция 3 с предмет „Закупуване на 10 броя копирни машини“Техническа спецификация по обособена позиция 3 2018-10-24 18:12:47
000012018000700082018-10-24 18:08:43ДРУГОТехническа спецификация по обособена позиция 4 с предмет „Закупуване на 80 броя компютърни конфигурации“Техническа спецификация по обособена позиция 4 2018-10-24 18:12:47
000012018000700092018-10-24 18:08:43ДРУГООбразци на документи и указания за подготовката имОбразци на документи и указания за подготовката им2018-10-24 18:12:48
000012018000700112018-10-24 18:08:43ДРУГОЕЕДОПЕЕДОП 2018-10-24 18:12:49
000012018000700122018-10-24 18:08:43ДРУГООбособена позиция 5 с предмет „Закупуване на 34 броя скенери с автоматично двустранно цветно сканиране, с автоматично подаване на оригинали“ на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП е възложена по реда валиден за индивидуалната ѝ стойност, а именно директно и нейната стойност е 29 750, 00 лева без включен ДДС.договор с приложения по обособена позиция 52018-10-24 18:12:49
000012018000700132018-10-24 18:20:22ДРУГОобразец на договоробразец на договор2018-10-24 18:20:34
000012018000700142018-11-23 16:53:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №12018-11-23 16:53:51
000012018000700152018-12-06 16:04:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2 2018-12-06 16:04:58
000012018000700162019-01-02 17:25:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №32019-01-02 17:25:53
000012018000700172019-01-02 17:28:37ДРУГОсъобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложениясъобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения2019-01-02 17:28:44
000012018000700182019-01-11 17:57:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 42019-01-11 17:57:57
000012018000700192019-01-11 17:57:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-01-11 17:58:03
000012018000700212019-01-11 17:57:51решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-01-11 17:58:15
000012018000700232019-02-20 11:09:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №УС-02-07/18.02.2019г.2019-02-20 11:09:47
000012018000700242019-02-20 11:09:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №УС-02-08/18.02.2019г.2019-02-20 11:09:52
000012018000700252019-02-22 18:00:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №УС-02-09/22.02.19г.2019-02-22 18:00:21
000012018000700262019-02-22 18:24:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №УС-02-10/22.02.2019г.2019-02-22 18:24:23
000012018000700272019-03-15 10:31:25ДРУГОПриложения към договор УС-02-10Приложения2019-03-15 10:31:33
000012018000700292019-03-15 10:36:23ДРУГОПриложения към договор УС-02-07Приложения2019-03-15 10:36:30
000012018000700302019-03-15 10:38:33ДРУГОПриложения към договор УС-02-09Приложения2019-03-15 10:38:40